НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
(НКРЕ)
ПОСТАНОВА

14.11.2013                                                                  Київ                                                                     № 1431

 

Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів
замовників до газових мереж

 

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31 січня 2013 року № 77, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2013 року за № 298/22830, що додаються.

            2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії   С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
14 листопада 2013 року № 1431

ЗМІНИ

до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж

 1. У пункті 1.4 розділу І:

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"міська місцевість – адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);".

У зв'язку з цим абзаци шостий – тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – чотирнадцятим;

після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

"сільська місцевість – адміністративна територія сіл, селищ (за винятком селищ міського типу);".

У зв'язку з цим абзаци десятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – п’ятнадцятим.

2. Пункт 2.4 розділу ІІ після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Якщо у період, визначений пунктом 1.8 розділу І цього Порядку, ГП було здійснено менше десяти стандартних приєднань або не здійснено жодного стандартного приєднання (окремо по кожному діапазону потужності споживання природного газу з урахуванням типів місцевості), розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступний рік обчислюються ГП на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.".

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу   Т. Рябуха