«Україна крок за кроком будує демократичну державу, головними засадами якої є верховенство права та дотримання прав і свобод людини. Сприяючи реальному утвердженню цих принципів, прокуратура на практиці має доводити свою спроможність поєднувати силу державної влади зі справедливістю», — заявив Президент Віктор Янукович під час урочистого зібрання з нагоди майбутнього Дня працівників прокуратури.

Глава держави вів мову про те, що нині органи прокуратури перебувають у центрі правової реформи. Поступово відходячи від виконання обов’язків, обумовлених перехідним періодом, прокуратура запроваджує нові законодавчі засади діяльності, визначені кращими європейськими і світовими стандартами.

Органи прокуратури перебувають у центрі правової реформи. Фото УНIAН

Чесність проти корупції

«Добре, що ви розумієте необхідність проведення цих змін та успішно адаптуєтеся до нової якості роботи, — сказав Віктор Янукович, додавши, що Генеральна прокуратура забезпечує ефективну реалізацію нового КПК. —Сподіваюся, ви й надалі спрямовуватимете свої зусилля на належний захист прав та основоположних свобод людини і громадянина, ефективне розслідування злочинів. Суспільство чекає, що корупції та організованій злочинності ви протиставите професійність, чесність і принциповість».

Реформа права має системний та всеосяжний характер. Завершується упорядкування судової системи, отримала вдосконалену нормативну базу й адвокатура. «Рік роботи за новими правилами переконливо доводить правильність обраного шляху реформ, — сказав Президент, констатуючи, що в країні вже запрацювали норми про змагальність кримінального процесу. — Це змінило ставлення до виправдувальних вироків як до надзвичайного явища».

А послідовне додержання принципу гуманізації значно скоротило питому вагу застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Широкого застосування набули й угоди про примирення та визнання винуватості. Також реалізовано конституційне право громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через суд присяжних.

Водночас Віктор Янукович зазначив, що розпочата реорганізація правоохоронної системи потребує запровадження інституту «кримінальних проступків». Це матиме велике значення для вирішення пріоритетних завдань кримінальної юстиції. А переведення у цю площину низки нетяжких злочинів та введення в дію положень Кримінального процесуального кодексу про спрощене провадження дасть змогу значно розвантажити слідчі та судові органи. «Сподіваюся на вашу активну роботу з цього питання», — передає слова Президента його прес-служба.

Як посилити довіру

Присутні почули, що діяльність органів прокуратури має ставати дедалі прозорішою та відкритішою для суспільства, а їхні методи реформування — зразком для інших.

У цьому контексті Віктор Янукович говорив про Кримінальний процесуальний кодекс, який став фундаментом реформування прокурорської системи. Потрібно змінити діяльність органів прокуратури поза кримінально-правовою сферою й оновити нормативну базу прокуратури. «Відмовившись від застарілої загальнонаглядової функції, ви маєте зосередити свої зусилля на захисті суспільних і державних інтересів», — резюмував глава держави.

Він вважає, що висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи прокуратури позитивно впливає на рівень довіри населення. А пріоритетними завданнями реформованої прокуратури назвав поновлення трудових і соціальних прав найнезахищеніших та вразливих категорій громадян, реальне забезпечення прав дітей.

«Не має залишитися жодної нерозв’язаної проблеми у сфері захисту неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, реалізації прав дитини на освіту, оздоровлення», — наголосив Віктор Янукович.

Максимальну увагу він вважає за потрібне приділити соціальному захисту багатодітних сімей, які потребують посиленої державної підтримки, забезпеченню поліпшення екологічної ситуації (передовсім в індустріальних регіонах).

«Послідовне виконання наведених пріоритетних завдань здатне забезпечити економічний розвиток, соціальну та політичну стабільність у державі», — переконаний Президент.

По завершенні виступу він вручив державні нагороди працівникам органів прокуратури й побажав їм непохитності у служінні закону, гідного виконання покладених на них завдань. Глава держави також виокремив захист конституційних прав та свобод українського народу, зміцнення законності та правопорядку.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»