Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування
«Державна економічна програма поводження з відпрацьованим ядерним паливом
вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року»
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Державної економічної програми
поводження з відпрацьованим ядерним паливом
вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту.

Державна економічна програма поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року (далі — Програма).

Програма містить аналіз діючих у світі схем поводження з відпрацьованим ядерним паливом, наведення схеми, відповідно до якої на цей час проводиться поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських атомних електростанцій, що експлуатуються, встановлення рамкових умов та завдань для оператора щодо безпечного та економічно ефективного поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування — Кабінет Міністрів України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури

Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми проводиться в період з 30.11.2020. по 29.12.2020 включно.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із зазначенням найменування та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
З урахуванням карантинних заходів проведення громадських слухань не передбачено.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Ознайомитись з матеріалами Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми можна на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики України http://mpe.kmu.gov.ua/ у розділі «Діяльність»/ Нормативно-правова робота/ Обговорення проектів нормативно-правових актів (які не є регуляторним актом)/ проекти нормативно-правових актів Міненерго (які не є регуляторним актом).

Або в Департаменті ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства енергетики України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, каб. 559, понеділок-п’ятниця з 10.00 до 16.00 за попереднім записом за т. (044) 206-36-03.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики України.

Поштова адреса: вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01001.

Електронна адреса: Kulesha@mev.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються з 30 листопада по 29 грудня 2020 року включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства енергетики України за адресою:
вул. Б. Хмельницького, 4, каб. 559.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.