РеєстраціяплатникомПДВздійснюєтьсязадобровільнимрішеннямабозаобовязковоюреєстрацією. В обох випадках платник повинен подати реєстраційну заяву за формою №1-ПДВ. Таку заяву подають до органу Міндоходів за місцезнаходженням платника. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації платником ПДВ орган Міндоходів на п’ятий робочий день видає Свідоцтво платника ПДВ. Свідоцтво видають фізичній особі — підприємцю або безпосередньо керівнику юридичної особи або представнику таких суб’єктів господарювання.

У разі неотримання свідоцтва платника ПДВ у другій половині п’ятого робочого дня його направляють поштою за місцезнаходженням суб’єкта господарювання рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Що стосується строків подання реєстраційної заяви за формою №1-ПДВ, то є певні відмінності для обов’язкової та добровільної реєстрації.

Зокрема для обов’язкової реєстрації реєстраційна заява за формою №1-ПДВ подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій (перевищення 300 000 гривень). Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру платників податку на додану вартість та зазначається у Свідоцтві, є дата, що відповідає даті здійснення запису в зазначеному реєстрі про таку реєстрацію.

Для добровільної реєстрації реєстраційна заява за формою №1-ПДВ подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платником ПДВ та матимуть право на податковий кредит та виписку податкових накладних. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру платників податку на додану вартість та зазначається у Свідоцтві, є дата першого дня місяця наступного за місяцем, в якому подано реєстраційну заяву.

Реєстрація платників ПДВ чітко регламентована і здійснюється на підставі ст. 183 Податкового кодексу України та вимогами Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 07.11.2011 року № 1394 (із змінами та доповненнями).

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів України