Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2017 р. становила 42 558,3 тис. осіб. Упродовж січня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 26,2 тис. осіб.

Порівняно із січнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 3,0 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні 2017 р. становила 30,5 тис. осіб, померлих — 58,1 тис. осіб.

Ринок праці
(за даними Державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2017 р. становила 439,3 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 83,1%.

Майже половину (49,7%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець лютого 2017 р. становив 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 2,7%, у міських поселеннях — 1,2%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям в лютому 2017 р., становила 368,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 1923 грн, що дорівнює 60,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2017 р. порівняно із січнем 2017 р. збільшилася на 9,9 тис., або на 21,0%, і на кінець місяця становила 57,3 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець лютого 2017 р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (20,9% загальної кількості заявлених вакансій) і на кваліфікованих робітників з інструментом (19,2%), а найменший — на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,8%) і технічних службовців (4,1%).

Доходи населення

У січні 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6008 грн і порівняно із січнем 2016 р. збільшився на 37,7%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 9292 грн, Донецька область — 6503 грн та Київська — 6160 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,2% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. становив 121,4%.

Соціальний захист

У січні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 604,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 417,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 187,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні цього року становила 920,2 млн грн, з неї в міських поселеннях — 581,9 млн грн, у сільській місцевості — 338,3 млн грн.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції)  у січні — лютому 2017 р. становив 102,1% (у відповідному періоді попереднього року — 100,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,4%. Найбільше (на 17,5%) зросли ціни на овочі. На 7,5—2,5% стали дорожчими фрукти, молоко та молочні продукти, масло, хліб, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби. Водночас істотно (на 18,6%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5%, що спричинено здебільшого підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 5,1%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 4,8% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 7,6%, палива та мастил на 5,0%, а також автомобілів на 2,7%.

Послуги освіти стали дорожчими на 1,5% насамперед через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — лютому 2017 р. становив 102,8% (у відповідному періоді попереднього року — 100,4%).

Промисловість

У січні — лютому 2017 р. порівняно із січнем — лютим 2016 р. індекс промислової продукції становив 100,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 5,6%. У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 108,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,8 нафтопереробки, випуск промислової продукції зменшився на 15%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 95,5%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції скоротився на 8,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 109,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 1,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 106,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,1%. За 2 місяці 2017 р., вироблено 31,4 млрд кВт·год електроенергії.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — лютому 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. становив 98,3%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 97,9%, у господарствах населення — 98,6%.

За січень — лютий реалізовано на забій 538 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,4% більше порівняно із відповідним періодом 2016 р., вироблено 1,2 млн т молока (на 0,8% менше) та 2,1 млрд шт яєць (як і торік). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 42%, 65% та 35%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — лютому 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився в 1,6 раза, зокрема продукції рослинництва — майже вдвічі, тваринництва — зменшився на 3,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — лютий 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. зросли на 10,9%, зокрема продукції рослинництва — на 7,9%, тваринництва — на 21,7%. У лютому порівняно із січнем середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 3,2%, зокрема рослинництва — на 3,3%, тваринництва — на 2,7%.

Будівництво

У січні — лютому 2017 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 8,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — лютому 2017 р. порівняно із січнем — лютим 2016 р. становив 121,0%.

Будівництво будівель зросло на 23,9%, зокрема житлових та нежитлових — на 23,4% та 24,7% відповідно, інженерних споруд — на 17,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 83,5% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 7,8% та 8,7% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей) виконано 70,6% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2017 р. експорт товарів становив 3025,7 млн дол. США, імпорт — 3112,4 млн дол. Порівняно із січнем 2016 р. експорт збільшився на 48,1% (на 983,4 млн дол.), імпорт — на 32,4% (на 761,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 86,7 млн дол. (у січні 2016 р. також негативне — 308,7 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2016 р. збільшилася частка чорних металів, зернових культур, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин, залишків і відходів харчової промисловості. Натомість зменшилася частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1193,8 млн дол., або 39,5% загального обсягу експорту (у січні 2016 р. — 950,3 млн дол., або 46,5%), та збільшився порівняно із січнем 2016 р. на 243,5 млн дол., або на 25,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Іспанії та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Індії, Російської Федерації, Туреччини, Єгипту та Ірану, Ісламської Республіки.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Індії у 3,6 раза, США — у 3,5 раза, Білорусі — у 2,1 раза, Туреччини — на 83,9%, Італії — на 68,8%, Російської Федерації — на 65,8%, Єгипту — на 65,0%, Ірану, Ісламської Республіки — на 58,0%, Польщі — на 48,9%, Угорщини — на 21,4%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Китаю — на 39,7%, Німеччини — на 7,3% та Нідерландів — на 7,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 1210,0 млн дол., або 38,9% загального обсягу (у січні 2016 р. — відповідно 966,8 млн дол. та 41,1%), та збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 р. на 243,2 млн дол., або на 25,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Швейцарії, Білорусі та США.

Порівняно із січнем 2016 р. імпорт товарів збільшився із Швейцарії у 3 рази, Російської Федерації — у 2,1 раза, США та Німеччини — на 53,6%, Польщі — на 39,6%, Китаю — на 27,4%, зменшився з Туреччини на 1,9%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні — лютому 2017 р. становив 214,7 млрд грн. Порівняно із січнем — лютим 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 0,5%.

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні — лютому 2017 р. становив 104,3 млрд грн, що у порівнянних цінах на 0,5% більше від обсягу січня — лютого 2016 р.  

Транспорт

У січні — лютому 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 54,1 млрд ткм, або 116,6% обсягу січня — лютого 2016 р. Підприємствами транспорту перевезено 99,8 млн т вантажів, що становить 113,0% від обсягів січня — лютого 2016 р.

У січні — лютому 2017 р. залізничним транспортом перевезено 53,8 млн т вантажів, що на 9,0% більше, ніж за січень — лютий 2016 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — лютий 2017 р. виконано вантажообіг в обсязі 5,3 млрд ткм, який зріс на 14,6% порівняно з відповідним періодом 2016 р., та перевезено 22,7 млн т вантажів, що на 22,4% більше, ніж у січні — лютому 2016 р.

Водним транспортом у січні — лютому 2017 р. перевезено вантажів у обсязі 0,3 млн т, що на 30,2% менше, ніж у січні — лютому 2016 р.

У січні — лютому 2017 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 34,1 млн ткм, що на 5,8% менше, ніж за січень — лютий 2016р.

У січні — лютому 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 14,0 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 730,0 млн пасажирів, що становить відповідно 111,4% та 101,5% обсягу січня — лютого 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — лютим 2016 р. збільшилося на 0,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 327,4 млн пасажирів, що на 0,3% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні — лютому 2016 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 32,0% порівняно із січнем — лютим 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 1,2 млн пасажирів, що на 51,8% більше, ніж у січні — лютому 2016 р.

Державна служба статистики України 

 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.