Промисловість

У грудні 2010 р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2009 р. приріст промислової продукції становив відповідно 4,7% та 12,5%, за 2010 р. - 11%. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з 2009 р. збільшилось на 3,7%, в тому числі на підприємствах із добування металевих руд - на 14,8%. Скоротився випуск продукції у добуванні кам'яного вугілля (на 0,7%), вуглеводнів (на 8,3%). За 2010 р. видобуто 19,1 млрд м3 природного газу, 2,6 млн т сирої нафти та випущено (видобуто) 78,2 млн т руди та концентратів залізних неагломерованих, 54,4 млн. т готового вугілля.

У переробній промисловості приріст виробництва за 2010р. становив 13,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 2,9%, у тому числі у виробництві олії та жирів - на 6%, напоїв -на 5%, кондитерській та м'ясній промисловості - відповідно на 3,9% та 6,3%. Водночас зменшилось виробництво продукції у переробленні та консервуванні овочів та фруктів (на 6,1%), тютюновій та молочній промисловості (відповідно на 10,4% та 1,8%).

У легкій промисловості приріст продукції становив 7,8%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції збільшився на 8,7%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - на 2,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за 2010 р. індекс промислової продукції становив 99,9%. За 2010 р. виготовлено 18,6 млн т коксу, 3,7 млн т пального дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 2,9 млн т бензину моторного та 2,4 млн т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшились на 21,5%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 8%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за 2010 р. одержано приріст продукції 12,3%.

На підприємствах машинобудування випуск промислової продукції збільшився на 34,5%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 9,5%. Усього вироблено 188 млрд. кВт. год. електроенергії, в тому числі атомними електростанціями - 89,2 млрд. кВт. год., тепловими - 85,7 млрд. кВт. год.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, у 2010 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2009 р. становив 99,0%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 99,2%, у господарствах населення - 98,9%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва у 2010 р. порівняно з 2009 р. становив 95,4%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - 93,3%, у господарствах населення - 97,1%.

Під урожай 2010 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 26,9 млн га, в тому числі аграрними підприємствами - 19,0 млн га (70,6%), господарствами населення - 7,9 млн га (29,4%). Порівняно з 2009 р. загальна посівна площа зменшилась на 43,7 тис. га (на 0,2%).

У 2010 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2009 р. становив 104,5%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - 108,8%, у господарствах населення - 101,3%.

Господарствами всіх категорій у 2010 р. реалізовано на забій 2,9 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,7% більше порівняно з 2009 р., вироблено 11,3 млн т молока (на 3,1% менше) та 17,0 млрд шт. яєць (на 6,6% більше).

Будівельна діяльність

У 2010 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,2 млрд грн, що у порівнянних цінах становить 94,6% до обсягів будівництва попереднього року.

Незважаючи на постійне уповільнення темпів падіння обсягів будівництва майже за всіма основними видами будівельної діяльності (особливо у ІІ півріччі 2010 р.), рівня 2009 р. не досягнуто.

На результати роботи будівельної галузі за 2010 р. найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 85,0%).

Знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Чернігівської, Закарпатської та Чернівецької областей (на 38,1-40,4%).

Разом із тим підприємства 6 регіонів збільшили обсяги будівництва порівняно з 2009 р., найбільше - Миколаївської (на 30,7%), Донецької (на 21,3%) та Полтавської (на 18,4%) областей.

Підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва) виконано 49,1% загального обсягу будівництва, зокрема 23,2% - будівельниками столиці.

Транспорт

За 2010 р. підприємствами транспорту перевезено 755,3 млн т вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 р. Вантажооборот зріс на 6,4% і становив 404,6 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2009 р. зросло на 10,5%, в тому числі відправлення вантажів - на 11,1%. Відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 21,7%, Одеській - на 20,5%, Придніпровській - на 14,7%, Південно-Західній - на 12,1%, Донецькій - на 8,3%. На Південній залізниці відправлення вантажів знизилося на 2,8%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів в обсязі 11,1 млн т, що на 13,0% більше, ніж за 2009 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з 2009 р. зросли на 36,2%, морського транспорту - зменшилися на 12,7%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 26,4%, морським - на 10,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2010 р. перевезено 158,2 млн т вантажів, що на 12,8% більше, ніж за 2009 р., та виконано вантажооборот в обсязі 38,7 млрд ткм, який зріс на 13,8%.

Магістральними трубопроводами у 2010 р. транспортовано 153,4 млн т вантажів, що на 0,7% менше, ніж у 2009 р. Перекачка газу зросла на 6,3%, аміаку - на 20,7%. Перекачка нафти скоротилася на 22,7%. Транзит газу зріс на 2,9%, аміаку - на 7,6%. Транзит нафти зменшився на 30,8%.

За 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 87,3 тис. т вантажів, що на 2,6% більше, ніж за 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 378,2 млн ткм, що на 7,8% більше порівняно з 2009 р.

Послугами пасажирського транспорту у 2010 р. скористалися 6,8 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 129,8 млрд пас. км, що становить відповідно 94,0% та 99,8% від обсягів 2009 р.

Залізничним транспортом за 2010 р. відправлено 426,6 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,2% більше, ніж у 2009 р. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з 2009 р. зросли на 6,8%.

Зовнішня торгівля товарами

У січні-листопаді 2010 р. експорт товарів становив 46129,6 млн дол. США, імпорт - 54087,6 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2009 р. експорт збільшився на 29,8%, імпорт - на 33,9%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7958 млн дол. (за січень-листопад 2009 р. також від'ємне - 4843,1 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 216 країн світу. До країн СНД було експортовано 36,5% усіх товарів, до країн ЄС - 25,3% (у січні-листопаді 2009 р. - відповідно 33,9% та 23,8%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (26,3% експортних та 36,5% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Італії - на 99,4%, Російської Федерації - на 61,5%, Білорусі - на 49,2%, Польщі - на 47,5%, Туреччини - на 39,2%, Німеччини - на 22,9%, Індії - на 13,8%.

Із країн СНД імпортовано 44% усіх товарів, із країн ЄС -31,5% (у січні-листопаді 2009 р. - відповідно 43% та 34,1%).

Збільшились проти січня-листопада 2009 р. обсяги імпортних поставок із Російської Федерації (на 74,7%), Китаю (на 71,3%), Білорусі (на 54,4%), Сполучених Штатів (на 35%), Польщі (на 28,5%), Італії (на 21,6%), Німеччини (на 17,9%).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2010 р. становив 956,3 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2009 р. збільшився на 0,4%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товаро-оборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2010 р. становив 529,9 млрд грн, що на 7,6% більше обсягу 2009 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%. В обороті організованих ринків 15,3% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за 2010 р. проти 2009 р. збільшився на 3,5% і становив 17,6 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2010 р. становив 274,6 млрд грн, що в порівнянних цінах на 7,8% більше обсягу 2009 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2010 р. в цілому становив 109,1% (за 2009 р. - 112,3%).

Індекс цін виробників промислової продукції за 2010 р. становив 118,7% (за 2009 р. - 114,3%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-листопаді 2010р. становив 117,4% (у січні-листопаді 2009 р. -107,7%).

Доходи населення

У січні-листопаді 2010 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2205 грн і порівняно з відповідним періодом 2009 р. збільшився на 20,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5-3,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів із хутра, шкіри та виробів зі шкіри, у сільському господарстві, мисливстві та пов'язаних з ними послугах і не перевищував 65% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, водночас лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві - 3360 грн, Донецькій - 2510 грн, Дніпропетровській - 2345 грн, Київській - 2252 грн та Луганській областях - 2239 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 78% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. становив 110,2%.

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 21 регіоні, при цьому найвагоміше - у Дніпропетровській (на 42,1 млн грн), Житомирській (на 24,3 млн грн), Сумській (на 20,1 млн грн), Запорізькій (на 17,8 млн грн), Львівській (на 17,0 млн грн) та Одеській (на 16,6 млн грн) областях.

У січні-листопаді 2010 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1391,3 тис. сімей, що становило 73,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях -1069,3 тис., у сільській місцевості - 322,0 тис. сімей.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15-70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2010 р.) становила 22,2 млн осіб, з яких 20,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) - безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15-70 років - 58,9%, а в працездатному віці - 66,0%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15-70 років становив 8,0%, а працездатного віку - 8,7%.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 січня 2011 р. становила 564,0 тис. осіб. По допомогу в працевлаштуванні до цієї установи впродовж грудня 2010 р. звернулося 160,4 тис. незайнятих громадян (у грудні 2009 р. - 120,8 тис.).

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Полтавській області (3,8%), а найнижчий - у м. Києві (0,3%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у грудні 2010 р. зменшилася на 10,1 тис., або на 13,7%, і на кінець місяця становила 63,9 тис.

Демографічна ситуація

На 1 грудня 2010 р. в Україні, за оцінкою, проживало 45795,9 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2010 р. чисельність населення зменшилася на 167,0 тис. осіб, або на 4,0 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (181,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (14,5 тис. осіб).

Порівняно з січнем-листопадом 2009 р. обсяг природного скорочення збільшився на 8,9 тис. осіб, або з 4,1 до 4,3 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Державна служба статистики України