Промисловість

У 2013 р. порівняно з попереднім роком індекс промислової продукції становив 95,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 2013 р. випуск продукції зріс на 0,4%, у т.ч. в добуванні металевих руд — на 4,6%. Разом із цим скорочення обсягу виробництва продукції спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля на 2,4%, сирої нафти та природного газу — на 2,7%. За 2013 р. видобуто 20,4 млрд м3 природного газу, 2,2 млн т сирої нафти та вироблено (видобуто) 69,9 млн т концентратів залізорудних неагломерованих, 63,3 млн т кам'яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,3%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,8%, у т.ч. у текстильному виробництві — 91,9%, виробництві одягу — 95,7%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 91,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 5,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності за підсумками 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 2,6%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів — на 5,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 11,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за підсумками 2013 р. індекс промислової продукції становив 82,5 %.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 11,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2013 р. індекс виробництва становив 96%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів — 98,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції — 94,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 5,8%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів — 1,1%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі — 19,1%, іншої продукції первинного оброблення сталі — 15,5%, дорогоцінних та інших кольорових металів — 4,3%, готових металевих виробів — 5,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86,2%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за підсумками 2013 р. зменшився на 1%, у т.ч. у виробництві електроенергії — на 0,2%, розподіленні електроенергії — на 2,5%.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, у 2013 р. порівняно з 2012 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва становив 113,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — 120,7%, господарствах населення — 106,4%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 118,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах — 125,2%, у господарствах населення — 109,3%.

Під урожай 2013 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 28,3 млн га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами — 19,8 млн га (70,0%), господарствами населення — 8,5 млн га (30,0%). Порівняно з 2012 р. загальна посівна площа збільшилася на 0,5 млн га, або на 1,9%.

У 2013 р. загальний валовий збір зернових і зернобобових культур становив 63,0 млн т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність — 39,9 ц з 1 га. Порівняно з 2012 р. виробництво зерна зросло на 36,3% (на 16,8 млн т), що зумовлено як збільшенням площі збирання (на 1,0 млн га, або на 6,8%), так і зростанням середньої урожайності з 1 га (на 8,7 ц, або на 27,9%).

Валовий збір соняшнику на зерно (11,0 млн т у вазі після доробки) порівняно з 2012 р. збільшився на 31,6% виключно за рахунок зростання його врожайності (на 5,2 ц, або на 31,5%), яка в середньому становила 21,7 ц з 1 га.

Виробництво цукрових буряків для промислової переробки (10,7 млн т) скоротилося на 41,7% (насамперед за рахунок скорочення площі збирання на 39,8%) при зменшенні їхньої врожайності на 3,3% (зібрано по 397,4 ц з 1 га).

Урожай ріпаку (2,4 млн т) порівняно з 2012 р. зріс удвічі, що зумовлено збільшенням площі його збирання на 82,1% і зростанням середньої врожайності на 7,3% (зібрано по 23,6 ц з 1 га). Виробництво сої (2,8 млн т) зросло на 14,6% виключно за рахунок збільшення середньої врожайності на 19,9% (зібрано по 20,5 ц з 1 га).

Господарствами усіх категорій зібрано 22,3 млн т картоплі (на 4,3% менше проти 2012 р.), 9,9 млн т овочів (на 1,4% менше), 2,3 млн т плодоягідної продукції (на 14,3% більше), 575,4 тис. т винограду (на 26,2% більше).

У 2013 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2012 р. становив 104,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — 108,8%, у господарствах населення — 101,8%.

Господарствами всіх категорій у 2013 р. реалізовано на забій 3,4 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,2% більше порівняно з 2012 р., вироблено 11,5 млн т молока (на 1,1% більше) та 19,6 млрд шт. яєць (на 2,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2013 р. становила відповідно 42%, 78% та 38%.

Будівельна діяльність

У 2013 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 58,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції у 2013 р. порівняно з 2012 р. становив 85,5%.

Будівництво будівель скоротилося на 9,3%, у т.ч. нежитлових — на 16,4%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 18,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 6,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 81,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 11,2% та 7,4% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Полтавської областей) виконано 61,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень—листопад 2013 р. обсяги експорту й імпорту товарів України становили відповідно 57433,3 млн дол. США та 70039,8 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт становив 90,8%, імпорт — 91,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами — 12606,5 млн дол. (за 11 місяців 2012 р. також від’ємне — 13630,2 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, як і за 11 місяців 2012 р., становив 0,82.

До країн СНД було експортовано 35,5% усіх товарів, до країн ЄС — 26,1% (у січні—листопаді 2012р. — відповідно 36,9% та 24,6%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини, Нідерландів та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Китаю, Єгипту, Індії, США, Саудівської Аравії та Іраку.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 50,1%, Туреччини — на 2,7%. Одночасно скоротився до Російської Федерації на 14,1%, Казахстану — на 13,4%, Єгипту — на 10,3%, Італії — на 5,7% та Польщі — на 5%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин, продуктів неорганічної хімії. Зменшилася натомість частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, залізничних локомотивів.

Із країн СНД імпортовано 36,3% усіх товарів, із країн ЄС — 35% (за січень—листопад 2012 р. — відповідно 41,3% та 30,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини та Великої Британії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, США, Туреччини, Японії, Швейцарії та Кореї.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції, чорних металів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—грудень 2013 р. становив 1053,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту — 98% порівняно із січнем—груднем 2012 р.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень—грудень 2013 р. становив 884,2 млрд грн, що на 9,5% більше за обсяг січня—грудня 2012 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,4%. В обороті організованих ринків 11,2% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень—грудень 2013 р. проти січня—грудня попереднього року збільшився на 1,4% і становив 24,3 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень—грудень 2013 р. становив 429,2 млрд грн, що в порівнянних цінах на 5,6% більше за обсяг січня—грудня 2012 р.

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—грудень 2013 р. становив 1053,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту — 98% порівняно із січнем—груднем 2012 р.

Транспорт

За 2013 р. підприємствами транспорту перевезено 757,6 млн т вантажів, або 98,1% обсягу перевезень вантажів у 2012 р. Вантажооборот становив 379,0 млрд ткм, або 96,1% обсягу 2012 р.

У 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 96,6% обсягу 2012 р., у т.ч. відправлення вантажів зменшилося на 0,2%.

Водним транспортом за 2013 р. перевезено вантажів обсягом 6,3 млн т, або 81,0% обсягу 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 3,7% від обсягів 2012 р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 4,4% і становив 153,5 млн т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 12,9%, експортних — на 2,3%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 24,6%, внутрішнього сполучення — на 29,6%. Кількість оброблених суден — закордонних та інфрахт — скоротилася на 9,4% і становила 13,5 тис. од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2013 р. перевезено 183,5 млн т вантажів, що на 3,0% більше, ніж за 2012 р., та виконано вантажооборот обсягом 40,5 млрд ткм, який зріс на 3,2% порівняно з 2012 р.

Магістральними трубопроводами у 2013 р. транспортовано 125,9 млн т вантажів, що становить 98,1% обсягу транспортування вантажів у 2012 р. Перекачка нафти зросла на 2,2%. Перекачка аміаку скоротилася на 2,2%, газу — на 2,6%. Транзит нафти зріс на 7,0%, аміаку — на 7,3%, газу — на 2,2%.

За 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 99,1 тис. т вантажів, що на 19,2% менше, ніж за 2012 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 273,0 млн ткм, що на 24,8% менше, ніж за 2012 р.

За 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,6 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 128,5 млрд пас. км, що становить відповідно 97,2% та 97,1% обсягів 2012 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2012 р. зменшилося на 0,9%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,3 млрд пасажирів, що на 3,2% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2012 р. Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 12,2% порівняно з 2012 р. Авіаційним транспортом перевезено 8,1 млн пасажирів, що менше на 0,1% від обсягів 2012 р. За 2013 р. міським електротранспортом перевезено 2,8 млрд пасажирів, що на 2,8% менше, ніж за 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2013 р. загалом становив 100,5% (у відповідному періоді попереднього року — 99,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,7%. Найбільше (на 17,4%) знизилися ціни на фрукти. На 8,5—3,1% стали дешевшими соняшникова олія, продукти переробки зернових, сало, риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясо?продукти. Разом з цим істотно (на 18,0%) подорожчав цукор. На 9,5—1,4% зросли ціни на масло, кисломолочну продукцію, яйця, сири, овочі, сметану, молоко, хліб, безалкогольні напої, маргарин.

Алкогольні напої і тютюнові вироби стали дорожчими на 10,1%, зокрема тютюнові вироби — на 14,5%, алкогольні напої — на 4,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%. При цьому плата за квартиру підвищилася на 2,9%, оренда житла — на 1,3%, а тарифи на гарячу воду, опалення знизилися на 0,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,0% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції та амбулаторних послуг на 3,2%, послуг лікарень — на 2,8%.

Ціни на транспорт загалом зросли на 1,3%, що пов’язано переважно з подорожчанням перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом (на 12,8% та 4,7% відповідно) і автомобілів (на 2,6%). На 3,6% подешевшали паливо та мастила.

Послуги освіти подорожчали на 2,2%, у т.ч. навчання в середніх закладах освіти — на 3,8%, утримання дітей у дошкільних закладах — на 3,1%, навчання у вищих закладах — на 2,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2013 р. становив 101,7% (у відповідному періоді попереднього року — 100,3%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни зросли на 5,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 5,2%, у переробній промисловості відбулося зниження цін на 0,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за січень—листопад 2013 р. становив 102,8% (у відповідному періоді попереднього року — 105,9%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 2,8%, інженерних споруд — на 2,6%.

Доходи населення

У січні—листопаді 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 7,9% і становив 3234 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добування кам’яного та бурого вугілля й виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6—3,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текс?тильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування та сільського господарства і не перевищував 70% середнього рівня по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м.  иєві — 4957 грн, Донецькій області — 3723 грн, Київській — 3330 грн, Дніпропетровській — 3315 грн, Луганській — 3310 грн.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78% від середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській та Закарпатській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні—листопаді 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 108,4%.

Упродовж січня—листопада 2013 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 14,1%, або на 125,7 млн грн, і на 1 грудня становила 1019,4 млн грн, що дорівнює 3,0% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2013 р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня—листопада 2013 р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 36,2% (на 163,5 млн грн) і на 1 грудня становила 614,4 млн грн.

Серед видів діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно активних підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 179,7 млн грн), виробництва машин і устаткування, що не належать до інших угруповань (на 31,6 млн грн), професійної, наукової та технічної діяльності (на 15,0 млн грн) та виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 11,0 млн грн).

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 10 регіонах країни, при цьому найвагоміше — у Київській (на 146,5 млн грн), Одеській (на 16,8 млн грн) областях та м. Києві (на 16,5 млн грн).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня—листопада 2013 р. зменшилась на 8,8% і на 1 грудня становила 103,0 тис. осіб, або 1,0% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5963 грн, що в 1,8 раза більше від середнього розміру заробітної плати за листопад 2013 р.

У січні — листопаді 2013 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1520,5 тис. сімей, що становило 93,4% загальної кількості сімей, які звернулися по субсидії, з них у міських поселеннях — 1187,4 тис., у сільській місцевості — 333,1 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні—листопаді 2013 р. становила 228,1 млн грн, з неї у міських поселеннях — 190,2 млн грн, у сільській місцевості — 37,9 млн грн.

У січні—листопаді 2013 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 34,4 млрд грн (100,7% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у листопаді 2013 р. порівняно з жовтнем на 4,2% і на кінець листопада становила 12061,8 млн грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги — 3,9 місяця.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2013 р.) становила 22,1 млн осіб, з яких 20,5 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років — 60,7%, а в працездатному віці — 67,8%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 7,0%, а працездатного віку — 7,6%.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 15,1% і на кінець грудня 2013 р. становила 487,7 тис. осіб, або майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методоло?гією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 82,4% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні порівняно з листопадом збільшився на 0,3 в. п. і на кінець грудня 2013 р. становив 1,8% населення працездатного віку. Зростання цього показника у грудні, як і в попередньому місяці, зумовлене переважно впливом сезонного чинника на зайнятість працівників сільського господарства. Так, у сільській місцевості рівень зареєстрованого безробіття зріс на 0,6 в.п. і становив 2,5% населення працездатного віку, у міських поселеннях він не змінився (1,4% населення працездатного віку).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до державної служби зайнятості, у грудні 2013 р. порівняно з листопадом зменшилася на 20,3 тис., або на 30,0%, і на кінець місяця становила 47,5 тис.

За сприяння державної служби зайнятості у 2013 р. працевлаштовано 541,9 тис. осіб, або 35,2% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у т.ч. у грудні — 26,8 тис. осіб, або 4,9% усіх громадян, працевлаштованих за рік.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у грудні 2013 р., понад половину становили жінки і молодь віком до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж грудня 2013 р., становила 370,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1172 грн, або 96,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2013 р. становила 45439,8 тис. осіб. Упродовж січня—листопада 2013 р. чисельність населення зменшилася на 113,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,7 особи. Разом з тим у десяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (140,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (27,5 тис. осіб).

Порівняно із січнем—листопадом 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 15,7 тис. осіб, або з 3,0 до 3,4 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зменшилася з 11,5 до 11,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність залишилася на рівні відповідного періоду попереднього року — 14,5%.

У січні—листопаді 2013 р. у 10 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 17 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня—листопада 2013 р. іммігранти з країн СНД становили 58,2%, решта (41,8%) &‐ з інших країн. Серед вибулих з України 39,6% виїхали до країн СНД і 60,4% — до інших країн.

Державна служба статистики України