Справляння акцизного податку регламентується розділом VI Податкового кодексу України. Це непрямий податок на окремі товари (продукцію), які визначені законодавством як підакцизні, що включається до ціни цих товарів (продукції) і оплачується покупцем. 

Платниками акцизного податку, зокрема, є виробники та імпортери підакцизних товарів (у тому числі фізичні особи, які ввозять підакцизні товари (ПТ) в Україну в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством); замовники, за дорученням яких виготовляють такі товари з давальницької сировини; особи, котрі реалізують конфісковані товари, товари, визнані безхазяйними; підприємства.

Згідно з нормами ПКУ за товарами, виготовленими в Україні, податкові зобов’язання виникають на дату їх реалізації виробником.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення ПТ (продукції) на митну територію України є дата подання контролюючому органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодавством випадках.

При передачі ПТ (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.

Дата сплати акцизного податку визначена статтею 222 ПКУ.

Суми податку перераховуються до бюджету виробниками ПТ (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.

Суми податку виробниками тютюнових виробів перераховуються до бюджету при придбанні марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації.

Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше за дату відвантаження готової продукції.

Податок із ввезених на митну територію України ПТ (продукції) платники податку сплачують до або в день подання митної декларації.

У разі ввезення маркованої ПТ на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації. 

Головне управління Міндоходів у м. Києві