Консультують фахівці Пенсійного фонду України

  
Директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України Олександр МалецькийЗаступник директора Департаменту Пенсійного забезпечення — начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду України Світлана Шута

1. На які надбавки до пенсії має право розраховувати пенсіонер?

Пенсії в Україні призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон №1058), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру».

До пенсій за наявності підстав можуть встановлюватись:

— підвищення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі Закон №3551);

— цільова грошова допомога на прожиття відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (далі Закон №1603);

— пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (далі Закон №1767);

— підвищення дітям війни відповідно до Закону «Про соціальний захист дітей війни»;

— додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону  України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі Закон №796);

— компенсаційна виплата за втрату годувальника відповідно до Закону №796;

— надбавка відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів»;

— надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні дітей до 18 років до пенсії за віком, у зв’язку з інвалідністю та за вислугу років;

— надбавка на догляд особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду і які отримують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);

— підвищення відповідно до пункту «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

— підвищення відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

— підвищення відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;

— державна соціальна допомога на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

2. За який період обчислюють заробітну плату під час призначення пенсії?

Для обчислення пенсії згідно із Законом №1058 враховують заробітну плату (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 01.07.2000.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або якщо страховий стаж, починаючи з 01.07.2000 року, становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії враховують заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 незалежно від перерв.

Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом 1 ч. 1 ст. 40 Закону №1058, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

3. Чи впливає стаж роботи на підвищення розміру пенсії та чи має право пенсіонер на перерахунок пенсії чи на індексацію?

Розмір пенсії за віком відповідно до Закону №1058 визначається згідно із  ст. 27 Закону №1058, якою визначено формулу обчислення розміру пенсії, де заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст. 40 Закону №1058, множиться на коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст.  25 Закону №1058. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок — 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 страховий стаж для чоловіків 25, для жінок — 20 років). З 01.07.2019 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1564 гривні, з 01.12.2019 становитиме 1638 гривень.

З 01.07.2019, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону №1058 за наявності страхового стажу в чоловіків 35, а у жінок — 30 років, не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсіонерам, які після призначення пенсії працювали, проводиться перерахунок пенсії (ч. 4  ст. 42 Закону №1058).

Перерахунок пенсії проводять у разі набуття права на встановлення надбавки, підвищення чи пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Для забезпечення індексації пенсії щороку проводять перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески і який враховують для обчислення пенсії (ч. 2  ст. 42 Закону №1058).

4. Чи може пенсіонер отримувати пенсію за віком на території України, якщо він/вона зареєстрований(а) і фактично проживає на непідконтрольній території України?

Пенсію виплачують за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Реалізація прав внутрішньо переміщених осіб, зокрема на пенсійне забезпечення, здійснюється відповідно до законодавства України, а саме Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та деяких постанов Кабінету Міністрів.

Постановою Кабінету Міністрів від 05.11.2014 №637 визначено, що призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) внутрішньо переміщеним особам, зокрема особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, здійснюють територіальні органи Пенсійного фонду на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

5. Як можна отримати пенсію в управлінні Пенсійного фонду України за померлого родича в майбутньому і який порядок для цього передбачено?

У разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї призначається відповідна пенсія.

Для призначення пенсії особа подає до органу Пенсійного фонду України відповідну заяву і документи, передбачені Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону Украї­ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зат­вердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (далі порядок  № 22-1).

6. Який порядок оформлення пенсії, строки звернення по її призначення та перелік документів?

Для призначення пенсії особа звертається до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою та необхідними документами, визначеними порядком  № 22-1. Щоб пенсію за віком призначити з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, особа має звернутися не пізніше як три місяці з дня досягнення пенсійного віку.

Документи, необхідні для призначення пенсії, визначено порядком №22-1. Основні: документ, що посвідчує особу, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), документи про страховий стаж, документи, що підтверджують особливий статус, довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000.

7. Який порядок передбачено для перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють?

Умови проведення перерахунку пенсії визначено Законом №1058. Перерахунок пенсії проводять, якщо особа після призначення пенсії працювала. Перерахунок пенсії проводять  з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії можуть проводи з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення пенсії.

Якщо особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводять не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку). Заробітна плата під час проведення перерахунку пенсії не змінюється.

Такий перерахунок проводять на підставі заяви особи або з  1 квітня автоматично без додаткового звернення особи за даними пенсійної справи та реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

8. Як перевірити правильність обчислення пенсії?

Призначають пенсії органи Пенсійного фонду відповідно до норм чинного законодавства на підставі доданих до заяви про призначення пенсії документів.

Перевірку пенсійних справ, що призначені органами Пенсійного фонду України, здійснюють органи соціального захисту населення (Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, що затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2007 №4 і постановою правління Пенсійного фонду України від 10.01.2007 №1-1).

Особа може звернутися до органів Пенсійного фонду щодо надання витягу з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу і заробітної плати (доходу), яку враховано під час розрахунку пенсії, і перевірити, чи враховано всі  дані про страховий стаж і заробітну плату.

9. Хто з учасників бойових дій має право на зниження пенсійного віку?

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 115 Закону №1058, право на призначення дострокової пенсії за віком мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в зонах її проведення, у здійсненні заходів із забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, яких вони зазнали, захищаючи Батьківщину, або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), чи внаслідок захворювання, пов’яза­ного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторного шлюбу, батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, яких зазнали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 20 ст. 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п.п. 12 і 13 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 19 ст. 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до  п. 11 ст. 7 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторного шлюбу, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого і сьомого  п. 1 ст.10 цього закону, а також абзацу восьмого п. 1 ст. 10 цього закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, — після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років і за наявності страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років у жінок.

Фото з сайту ukr.media

10. Які документи слід надати для призначення пенсії за віком учасникам бойових дій?

Для призначення дострокової пенсії за віком учасники бойових дій подають документи, визначені у порядку №22-1: документ, що посвідчує особу,  документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), посвідчення учасника бойових дій, документи про страховий стаж, довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000.

11. Який порядок передбачено для визначення  розміру пенсії за віком учасникам бойових дій?

Розмір дострокової пенсії за віком для учасника бойових дій обчислюють у загальному порядку відповідно до ст. 27 Закону №1058: враховують заробітну плату (дохід) застрахованої особи, визначену відповідно до ст. 40 Закону №1058, страховий стаж особи, у вигляді коефіцієнта, визначеного відповідно до ст. 25 Закону №1058.

До пенсії встановлюють надбавки, підвищення, доплати право на встановлення яких передбачено законодавством та підтверджено відповідними документами.

12. Які надбавки та підвищення встановлюють до пенсій учасникам бойових дій?

Учасникам бойових дій до пенсії встановлюють:

— підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно до Закону №3551;

— цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень відповідно до Закону №1603;

— пенсію за особливі заслуги перед Україною за наявності в особи заслуг, передбачених Законом №1767.

13. Чи має право пенсіонер на українську пенсію, якщо живе за кордоном?

Переказування пенсій за кордон та виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міжнародних договорів (угод) у галузі соціального (пенсійного) забезпечення, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада, і законодавства України щодо виплати пенсій у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон.

Громадянин України, який постійно проживає за кордоном, має право на призначення/поновлення пенсії з України, якщо із країною проживання заявника укладено міжнародний договір про соціальне забезпечення.

14. Як проводять індексацію під час отримання пенсії за віком?

Для забезпечення індексації пенсії щороку передбачено проводити перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески і який враховується для обчислення пенсії. Розмір та порядок проведення перерахунку пенсії визначається за рішенням уряду.

У 2019 році індексацію пенсії проводили відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 20.02.2019 №124 «Питання проведення  індексації пенсій у 2019 році» під час якої 01.03.2019 проведено перерахунок пенсій, призначених зокрема згідно із законами №1058, №796, Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з урахуванням якого обчислено пенсію на 17%.

Для осіб, у яких за підсумками перерахунку з 01.03.2019 розмір пенсії підвищився на суму до 100,00 гривень, встановлено доплату так, щоб сума підвищення пенсії  не була меншою за 100,00 гривень.

15. Розкажіть, будь ласка, про новий сервіс вебпорталу електронних послуг призначення пенсії «в один дотик». Які переваги цього виду послуг?

Пенсійний фонд запровадив нову можливість для громадян звертатись по призначення пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Це одна зі складових системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі (Е-пенсія), що реалізує Пенсійний фонд. До неї належать заходи із переведення в електронну форму надання послуг та організація обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу під час надання послуг.

Суть послуги «в один дотик» у тому, що особа може в електрон­ному вигляді подати до органу Пенсійного фонду заяву та скановані документи. Cервіс передбачає подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом); після прийняття рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру по отримання пенсійного посвідчення. До управління Пенсійного фонду звертатися варто лише раз — пред’явити оригінали документів та отримати пенсійне посвідчення.

Упровадження такої системи спрощує доступ громадян до послуг Пенсійного фонду, дає змогу зменшити витрати часу осіб, які звертаються по призначення пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua

ДОВІДКА «УК»

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду працюють сервіси для пенсіонерів, застрахованих осіб та страхувальників: налаштування послуги безплатного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);  отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом (про розмір сплачених внесків (форма ОК-5), витяг із реєстру застрахованих осіб, довідка про розмір пенсії); отримання застрахованими особами через особистий кабінет інформації про страховий стаж та щомісячні відрахування єдиного соціального внеску роботодавцем; кабінет страхувальника, через який можна отримати  інформацію стосовно сплати єдиного соціального внеску, зокрема щодо заборгованості підприємства з цього виду платежу, а також електронні довідки про трудовий та страховий стаж працівників для розрахунку суми виплати за час тимчасової  непрацездатності.