Виставка в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбувається в рамках відзначення на державному рівні 100-річчя із дня народження Василя  Свиди — видатного майстра дерев’яної скульптури. 

Тематика перших робіт майстра  пов’язана з незабутніми спогадами дитинства. За силою емоційного впливу на глядача й досі однією з найвиразніших є скульптура «Поцілунок матері», яка зберігається в колекції нашого музею. Здавалося б, у такому складному для роботи матеріалі, як дерево, за допомогою різця не так просто передати емоційний стан персонажів. Та Василь Свида  зумів наділити дерево живим теплом материнської любові й синівської вдячності найдорожчій людині.

Загалом у його творах ніби віддзеркалене життя закарпатського краю: він зображує історичні події, родину і побут, образи сучасників у дереві, теракоті, майоліці.

У творах майстра ніби віддзеркалене життя закарпатського краю.Фото надані автором

Яскрава сторінка його творчості  — тема материнства, кохання. У багатьох роботах митця — природа гірського краю. Та на першому місці завжди була людина праці, земляки.

Якщо ранні роботи Василя  Свиди були одно-, двофігурними, переважно статичними та фронтально розгорнутими, то пізніше перевагу митець почав надавати багатофігурним композиціям, які потребували кругового огляду. Серед них —  твір «На полонину». Вражає, що появі кожної скульптурної композиції в дереві передувало виготовлення такої самої скульптури в натуральну величину в глині з ретельною розробкою кожної деталі. У будинку, де жив Василь Іванович, зберігається багато таких робіт.

Не можна не згадати його монументальну роботу — горельєф  «У сім’ї єдиній», над якою автор працював майже п’ять років і за яку  першим серед закарпатських митців удостоєний звання лауреата Державної (нині Національної) премії Украї ни ім. Тараса Шевченка. Робота складається з п’яти частин, у яких фризом розгортаються сце ни, пов’язані з важливими історичними подіями За карпатського краю. Композиція містить понад 100 фігур. 

«Поцілунок матері» — одна з найвиразніших скульптур Василя Свиди

Творчість Василя Свиди глибоко закорінена в на родне мистецтво. Його слова: «Люди! Бережіть народне мистецтво! Це скарб, якому нема ціни!»

Заслуга Василя Свиди і в тому, що разом  із живописцями він організовував Закарпатську обласну організацію Спілки художників України, яку  очолював 10 років.

Тим часом  і досі не вдалося відкрити в Ужгороді  меморіальний будинок-музей Василя  Свиди. Його створення  було б ще одним свідченням високої оцінки творчого доробку видатного митця.

Виставка працюватиме до 15 січня 2014 року.

ДОСЬЄ «УК»

Василь  СВИДА. Народився  1913 року на Закарпатті. Навчався у фаховій школі художньої обробки дерева. Згодом працював у місті Брно (Чехословаччина) в реставраційному закладі братів Котрбових, які займалися реставрацією та виконанням церковної скульптури. На Батьківщину  повернувся навесні 1945 року. Відтоді почалося  його активне творче життя. Роботи Василя Свиди зберігаються у понад 20 музеях України і світу.