Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України. 

Перейти на загальну систему оподаткування фізична особа — підприємець платник єдиного податку може за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які сплачують платники єдиного податку. 

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу Міндоходів заяву. 

Із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано таку заяву, підприємець вважатиметься на загальній системі оподаткування. 

Зауважимо, що фізична особа — підприємець може змінити систему оподаткування лише один раз протягом календарного року. Тобто суб’єкт підприємництва, який відмовиться від спрощеної системи оподаткування у 2013 році, не зможе до кінця цього самого року знову стати платником єдиного податку. 

Відмова від спрощеної системи оподаткування здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1—298.2.3 статті 298 ПКУ. 

Підприємці на загальній системі можуть зменшувати суму авансових платежів 

Фізичні особи — підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, мають право зменшувати суму авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб всередині року в разі, якщо не вийдуть на запланований рівень доходу. 

Зокрема, у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більш ніж на 20 відсотків порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у встановлений строк, пропорційно до зменшення суми зазначеного доходу. 

Для такого зменшення суми авансового платежу фізична особа — підприємець до настання строку сплати такого авансового платежу подає до територіального органу Міндоходів заяву в довільній формі. Водночас така заява повинна містити розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу. 

Нагадуємо: авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховують підприємці самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік, і сплачують до бюджету — по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). 

Відповідну норму визначено пп.177.5.1 п.177.5 ст. 177 Податкового кодексу України.

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів України