Днем сплати єдиного внеску вважається:

1) у разі перерахування сум ЄВ з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів — день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів;

2) у разі сплати ЄВ готівкою — день прийняття до виконання банком або іншою установою — членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі;

3) у разі сплати ЄВ в іноземній валюті — день надходження коштів на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

 

Нагадуємо, що порядок обчислення і сплати єдиного внеску регламентовано Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями.

Юрособа може змінити  митний пост, що був зазначений  у попередній декларації

При переміщенні товарів через митний кордон України допускається зміна митниці призначення або митниці відправлення на іншу, ніж та, що зазначена в документах. Це відбувається в окремих випадках внаслідок дії обставин, за яких виконання попередніх умов поставки неможливе.  

При цьому орган доходів і зборів, до якого фактично прибули товари, має право відмовити в такій зміні у разі:

- недотримання перевізником установлених законодавством умов здійснення транзиту товарів та транспортних засобів комерційного призначення;

- якщо зміна митниці призначення/відправлення призведе до поділу товару (вантажу) на частини;

- заборони або обмеження стосовно переміщення окремих видів товарів та транспортних засобів комерційного призначення.

Нагадуємо, що попередня митна декларація подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Така декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред’явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 р. № 1066 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.12.2012 р. за № 2120/22432).

Методи визначення митної  вартості імпортованих  в Україну товарів

Визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється такими методами:

1. Основний — за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

2. Другорядні:

а) за ціною договору щодо ідентичних товарів;

б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

в) на основі віднімання вартості;

г) на основі додавання вартості (обчислена вартість);

∂) резервний.

Основним методом визначення митної вартості таких товарів є перший — за ціною договору (вартість операції).

Кожен наступний метод застосовується лише якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу відповідно до норм Митного кодексу України.

Нагадуємо, митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка ∂рунтується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Порядок  визначення митної вартості товарів регулюється розділом ІІІ Митного кодексу України.

Надміру витрачені кошти,  отримані під звіт, повертаються особі, яка їх видала

Фізичній особі, яка отримала кошти на відрядження, необхідно до закінчення п’ятого банківського дня після завершення відрядження подати в бухгалтерію звіт про використання виданих коштів. Це стосується і ситуації, коли фізична особа отримує кошти під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій.

За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається  платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, яка їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

Звіт складає платник податку (підзвітною особою), який отримав такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

Форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 р. № 845, зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України 20 січня 2014 р. за №104/24881.

«ЗІР» збільшив можливості  пошуку інформації

У загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Міністерства доходів і зборів — «ЗІР» —  поліпшилися умови пошуку інформації з питань оподаткування, митної справи, єдиного внеску та використання електронного цифрового підпису.

Ресурс «ЗІР» дає змогу користувачам здійснювати пошук інформації про певний податок, напрямок діяльності, в тому числі з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише щодо запитань-відповідей,  а й щодо відповідей на письмові звернення, які були надані з використанням Бази знань, назв нормативних та інформаційних документів. У перспективі планується запровадження інтерактивних посилань на взаємопов’язані документи.

Також функціонал ресурсу передбачає можливість надання пропозицій з технічних питань його роботи шляхом використання «Форми зворотного зв’язку», розміщеної в рубриці «Про ресурс».

 Скористатися послугою можна за електронною адресою (http://zir.minrd.gov.ua) або через веб-портал Міндоходів (вкладка «Інформаційно-довідковий ресурс»).

Нагадуємо, ресурс «ЗІР» було створено на заміну пошукового ресурсу «База знань».

Інструкція заповнення податкової  декларації з ПДВ

Для спрощення процедури заповнення податкової декларації з ПДВ Міністерство доходів і зборів розробило відповідну покрокову інструкцію.

Детальніше з Інструкцією заповнення податкової декларації з ПДВ платники можуть ознайомитися за адресою:http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/formi-zvitnosti/62974.html

Інформаційно-комунікаційний  департамент Міністерства  доходів і зборів України