АКЦЕНТИ

Розвиток ринку телекомунікацій уже досяг того рівня,  коли актуальним є питання щодо стикування відомчих інформаційних ресурсів

Підвищення соціальних стандартів, створення нових робочих місць, своєчасне надання якісних соціальних послуг — це пріоритетні завдання кожної демократичної держави, вагому складову у вирішенні яких сьогодні займає галузь зв’язку та інформатизації. Прискорений розвиток галузі, щорічне збільшення надходжень до державного бюджету формують міцну платформу для втілення державних програм, спрямованих на створення передумов для сталого зростання економіки, збільшення доходів громадян, підтримки соціальних сфер.

Зростання доходів — по висхідній

Телекомунікації — одна з небагатьох галузей економіки, яка протягом років незалежності України демонструє позитивні темпи росту доходів. В 2012 році доходи від надання послуг зв’язку та інформатизації склали 62 мільярди гривень (106,7% порівняно з 2011-м).  Щорічно зростання доходів галузі випереджає ВВП країни на кілька відсотків. І це природно, адже в епоху технологічних інновацій саме телекомунікаційні мережі стають основою взаємодії людини із суспільством та державою, а Інтернет вже набув ознак інструментарію ділової діяльності та знаряддя виробництва.

Тому забезпечення отримання доступу до якісних і доступних телекомпослуг в будь-якій частині країни — пріоритетний напрямок діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Торік НКРЗІ було розроблено більш як 30 нормативно-правових актів (15 — уже запроваджені),  що чітко визначають права та обов`язки суб`єктів господарювання, створюють рівні та зрозумілі умови діяльності, сприяють формуванню конкурентного середовища, в якому саме споживач, що матиме альтернативний вибір, стає головним арбітром у визначенні найпривабливішого співвідношення ціна/якість.

Найбільш перспективний та динамічний сегмент ринку — широкосмуговий доступ до мережі Інтернет — визначальна складова інформатизаційних процесів, що відбуваються сьогодні практично у всіх сферах життєдіяльності. Україна кілька років поспіль демонструє тут незмінно високі темпи: за підсумками 2012 року майже 35% домогосподарств уже мають можливість підключення до фіксованого ШСД. І один із пріоритетів своєї діяльності НКРЗІ вбачає у забезпеченні умов, за яких розвиток цього сегменту зберігатиме незмінний зростаючий тренд. Адже саме ШCД — це під∂рунтя запровадження таких державних програм, як спрощення надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти, медичного забезпечення, що реалізовують із використанням ІКТ.

Курс на європейську концепцію інформаційного суспільства

Останнім часом влада приділяє багато уваги питанням інформатизації як засобу, що забезпечить інший рівень державного управління та відносин із суспільством. Майже кожне міністерство, відомство запроваджує інфокомунікаційні системи, створює умови для зручного дистанційного обслуговування громадян щодо нада?ння/отримання довідкової інформації, рішень органів влади, реєстрів тощо.

Вагомим внеском у подальший розвиток та поглиблення інформатизації стало надання ІТ-індустрії податкових пільг, що є істотним стимулюючим фактором для інвестиційних проектів. І на цьому етапі вже стає актуальним питання взаємного обміну інформаційними ресурсами, сформованими у різних відомчих системах. У державі має існувати єдина інформаційна платформа. На часі необхідність створення однозначних правил і стандартів, розроблення і впровадження уніфікованих процесів.

Саме такі правила зазначені в документах, що розроблені НКРЗІ наприкінці минулого року та винесені на громадське обговорення. Це узагальнений та впорядкований опис процесів щодо створення національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури та механізмів забезпечення функціонування системи загальнодержавного управління із використанням ІКТ. Комісія сформувала правила, що узгоджують взаємодію окремих систем, які вже функціонують в Україні. Це концептуальне фахове бачення комісії на питання взаємодії всіх структур у рамках інформатизації управління державою в цілому.

Реалізація таких масштабних і визначальних для країни інформатизаційних проектів буде ефективною за умови загальнодержавної координації та плідної міжвідомчої взаємодії. Це сприятиме втіленню в Україні європейської концепції інформаційного суспільства із забезпеченням кожному громадянину доступу до широких можливостей, що надають сучасні інфокомунікаційні технології.

ПРЯМА МОВА

Петро ЯЦУК,
Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:

— Основна мета діяльності НКРЗІ — забезпечення потреб кожного споживача та українського суспільства в цілому в сучасних та доступних послугах зв’язку, створення високорозвиненої національної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та її інтеграції у світовий інформаційний простір. Ми впевнені, що впровадження новітніх технологій у сфері зв’язку та інформатизації має ключове значення для стрімкого інноваційного розвитку економіки України та формування інформаційного суспільства, поліпшення умов життя людей, забезпечення високого рівня соціальних гарантій.