Критерії для автоматичного  відшкодування ПДВ

Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість платник податку повинен відповідати одночасно всім критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України:

1) платники податку, які не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

2) платники податку, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, стосовно яких у реєстрі немає записів про:

- відсутність підтвердження відомостей;

- відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);

- прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;

- припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

3) платники податку, які здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40% загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом — протягом попередніх чотирьох послідовних звітних податкових періодів);

4) загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10% заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;

5) платники податку, у яких середня заробітна плата працівників не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх 4 звітних податкових періодів (кварталів);

6) платники податку мають один з таких критеріїв:

- або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх 4 звітних податкових періодів (кварталів);

- або платник податку має основні фонди (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року — основні засоби) для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців;

7) платники, які не мають податкового боргу.

Критерії оцінки платника, відповідність яким надає такому платнику податку право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ, побудовані на аналізі даних його звітних показників та наявної податкової інформації.

Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджено наказом Міндоходів від 10.12.2013 р. № 781.

З 1 липня 2014 року змінюється порядок оподаткування  пасивних доходів

Законом України від 27.03.2014 р. № 1166—VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» змінено порядок оподаткування пасивних доходів — дивідендів, процентів, роялті та інвестиційних доходів, а саме вводиться особливий механізм оподаткування і прогресивна шкала.

Відповідно до норм Закону № 1166, до загального річного доходу платника включатиметься дохід, отриманий у вигляді дивідендів, виграшів, призів та процентів, окрім тих процентів, сума яких не перевищує за рік сімнадцять прожиткових мінімумів для працездатної особи. Також не включатимуться до такого доходу проценти та дивіденди, що не підлягають оподаткуванню відповідно до норм Податкового кодексу.

Оподаткування пасивних доходів, отриманих фізичними особами протягом звітного місяця, здійснюватиме податковий агент за ставкою 15 відсотків.

При цьому отримувач таких доходів зобов’язаний здійснити річний перерахунок нарахованого податку на доходи фізичних осіб та зазначити результати перерахунку в податковій декларації.

Пасивні доходи оподатковуватимуться за ставками 15%, 20% та 25% залежно від їх загальної суми.

Так, якщо отриманий дохід не перевищив 204 прожиткових мінімуми (а у 2014 році — це 248 472 грн), ставка податку становитиме 15%.

Якщо сума доходу сягає від 204 до 396 прожиткових мінімумів (від 248 472 до 482 328 грн), до суми перевищення застосовуватиметься вже 20%.

У разі отримання пасивного доходу понад 396 прожиткових мінімумів ставка, за якою оподатковуватиметься сума перевищення, становить 25%.

Під час річного перерахунку нарахований до сплати податок зменшується на суму, яка вже була утримана податковими агентами. Отриману позитивну різницю податку платник повинен включити до річної податкової декларації.

Згадані зміни стосовно податку на доходи фізичних осіб набирають чинності з 1 липня 2014 року, окрім норм щодо оподаткування дивідендів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

При цьому порядок нарахування та оподаткування доходів у вигляді заробітної плати, доходів від підприємницької діяльності, в т.ч. платників єдиного податку, Законом № 1166 не змінюється.

Адміністрування збору  за спеціальне використання води

Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту — починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

Збір обчислюється з огляду на фактичні обсяги використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем — постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем — постачальником.

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.

Порядок сплати збору визначено статтею 328 Податкового кодексу України. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань зі збору є за:

- I квартал п. р.: 12 травня та 20 травня 2014 року відповідно;

- ІІ квартал п. р.: 11 серпня та 19 серпня 2014 року відповідно;

 - ІІІ квартал п. р.: 10 листопада та 19 листопада 2014 року відповідно;

- ІV квартал п. р.: 9 лютого та 19 лютого 2015 року відповідно.

З 1 квітня зросли ставки збору  за першу реєстрацію  транспортних засобів

Зміни внесені Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». Вони торкнулись усіх категорій транспортних засобів, тож відтепер ставки мають такий вигляд:

 

Для мотоциклів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 500

3,82

2

501

800

6,37

3

понад 800

12,73

Для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 1000

3,82

2

1001

1500

6,37

3

1501

1800

8,9

4

1801

2500

12,73

5

2501

3500

31,82

6

3501

4500

50,9

7

4501

5500

57,27

8

5501

6500

69,99

9

понад 6500

76,35

Для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, — 0,63 гривні за 1 кВт потужності двигуна;

для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, — 6,37 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

для тракторів — 3,17 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

Для вантажних та вантажо-пасажирських автомобілів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 8200

19,09

2

8201

15000

25,45

3

понад 15000

31,82

збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів;

для сідельних тягачів — 19,09 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

для автомобілів спеціального призначення — 6,37 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

для інших колісних транспортних засобів, які не зазначені у попередніх підпунктах, — 5,85 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

Для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група

Потужність двигуна, кВт

Ставка збору, гривень за 1 кВт потужності двигуна

1

до 55 (включно)

3,17

2

понад 55

3,82

Для суден, не оснащених двигуном:

Група

Довжина корпусу судна, метрів

Ставка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна

1

до 7,5 (включно)

8,9

2

понад 7,5

17,82

Для літаків — 1,28 гривні за кожен кілограм максимальної злітної маси;

для вертольотів — 1,28 гривні за кожен кілограм максимальної злітної маси.

Головне управління Міндоходів у м. Києві