Що означає розширення зони обслуговування або збільшення виконуваних робіт для працівників медичної галузі? Як ці роботи мають оплачуватися?

 В. МИЦИК, місто Павлоград Дніпропетровської області

Директор департаменту заробітної плати
та умов праці Міністерства соціальної політики
Олександр ТОВСТЕНКО:

— Згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови), професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам можуть установлюватись доплати до посадового окладу за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт (п.3.1 Умов).

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт — це виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією й тією самою професією або посадою.

Доплати за розширення зони обслуговування і збільшення обсягу виконуваних робіт визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками та окладами, що могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників.

Отже, основною умовою, за якою може бути встановлена доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, є наявність  вакантної посади у штатному розписі закладу. Якщо вакансії немає, встановити таку доплату неможливо, оскільки немає ні відповідних тарифних ставок і окладів, ні економії, розрахованої за цими ставками.

Конкретний розмір доплати працівникові встановлюється залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, ступеня затрат основного робочого часу і не може перевищувати 50% посадового окладу займаною ним основною посадою. Нараховується доплата до посадового окладу з урахуванням підвищень, передбачених п. 2.4 Умов, і без урахування інших надбавок і доплат, зокрема і без урахування надбавки за тривалість безперервної роботи.

Доручення додаткової роботи в порядку розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт оформляється наказом (розпорядженням) по закладу, який має бути погоджений з працівником.

Одночасно зазначаємо, що при встановленні доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт у разі відсутності в штатному розписі посад, обов’язки яких виконують інші працівники, слід керуватися нормами Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336.

Згідно з пунктом 6 Загальних положень цього довідника конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями працівників, які розробляють і затверджують з урахуванням конкретних завдань та обов’язків, функцій, прав, відповідальності працівників та особливостей штатного розпису установи, закладу, організації.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп, посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. У цьому разі доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не встановлюється.