Страхування є тим інструментом, що забезпечує впевненість громадян у майбутньому та частково бере на себе обов’язки держави у майновому захисті громадян.

Основним напрямком роботи Нацкомфінпослуг як регулятора страхового ринку є захист прав споживачів страхових послуг, що знаходяться в менш вигідній позиції по відношенню до професійних учасників ринку – страховиків.

Відкриття Сервісного центру Нацкомфінпослуг значно покращило діалог зі споживачами страхових послуг — як юридичними, так і фізичними особами. Результатами такого діалогу є суттєве збільшення звернень страхувальників, постраждалих та осіб, зацікавлених в отриманні страхових послуг до Нацкомфінпослуг. Завдяки проведенню регулятором роз’яснювальної роботи серед громадян та за результатами аналізу основних порушень страховиками законодавства, висловленими у зверненнях, було прийнято рішення щодо посилення заходів реагування до страховиків з боку регулятора.   При отриманні споживачем страхової послуги слід розуміти, що обіцянка «сплативши певну суму – обов’язково отримаєш виплату у разі настання страхового випадку», на жаль, порушується деякими недобросовісними страховиками.

Саме тому метою прийнятого рішення щодо посилення заходів впливу є миттєве реагування в разі порушення прав споживачів.

Для цього Нацкомфінпослуг було розроблено і 24.01.2014 набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.12.2013 № 4677 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».

Розпорядженням було окреслено та чітко зафіксовано вимоги щодо здійснення діяльності страховика, порушення яких може призвести до застосування заходів впливу у вигляді тимчасової зупинки або анулювання ліцензії.  

Цим розпорядженням також визначено перелік підстав, за якими Нацкомфінпослуг буде мати право зупинити або анулювати ліцензії, оскільки це є найбільш швидким, з точки зору реалізації, заходом впливу, який може ефективно припинити порушення страховиком законодавства та/або дозволить зупинити виведення активів такого страховика.

Ліцензійні умови приведено до вимог, встановлених Цивільним Кодексом України та ліцензійними умовами на інших ринках фінансових послуг, в частині наведення визначення місцезнаходження страховика та встановлення вимог до приміщення, в якому може надавати послуги страховик.

Нацкомфінпослуг буде реагувати зупинкою ліцензії:

- на повторне порушення страховиком законодавства або неодноразове застосування заходів впливу до нього;

- в разі невідповідності фактичного місцезнаходження страховика за адресою, зазначеною у договорі страхування, та в разі неповідомлення про зміну такого місцезнаходження;

- якщо страховик не надає перевіряючим від Нацкомфінпослуг інформації або взагалі не допускає до проведення перевірки;

- при недотриманні страховиком на будь-яку дату (на кожен день) вимог законодавства, в частині забезпечення достатнього рівня платоспроможності з метою забезпечення майбутніх виплат страхувальникам;

- якщо страховик не прозвітував перед Нацкомфінпослуг про результати своєї діяльності або частково розкрив інформацію щодо цих результатів;

- при встановленні факту надання страховиком недостовірної інформації Нацкомфінпослуг;

- в разі ненадання інформації на вимогу Нацкомфінпослуг при опрацюванні звернень юридичних та фізичних осіб.

Нацкомфінпослуг буде реагувати анулюванням ліцензії у разі:

- виявлення недостовірних даних (інформації) в документах, поданих страховиком для одержання ліцензії, якщо така інформація вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії, тобто ліцензія була видана неправомірно;

- неусунення страховиком порушень законодавства про фінансові послуги, за якими вже були застосовані заходи впливу, в тому числі і зупинка ліцензій;

- неможливість страховика забезпечити виконання вимог ліцензійних умов, установлених для страхової діяльності, наприклад в разі ліквідації страховика.

Головне – слід розуміти, що зупинка або анулювання ліцензій страховику є тільки обмеженням його можливостей укладати нові договори страхування і ніяким чином не обмежує чи порушує права страхувальників, що вже уклали договори страхування з таким страховиком.