МЕДИЧНА РЕФОРМА

На Закарпатті забезпечення закладами загальної медицини краще в країні

У краї за Карпатами 2010 року зареєстрована найнижча в країні забезпеченість ФАПами, яких залишилося по 2,3 на кожні 10 тис. осіб (в Україні — по 3,3). Втім, це не викликає стурбованості в керівників галузі. Адже на цьому тлі забезпеченість амбулаторіями загальної практики — сімейної медицини є однією з найвищих в Україні: 1,9 на 10 тис. осіб. Показово, що його зростання відбувається саме за рахунок скорочення кількості ФАПів. 

Домінанта— турбота про пацієнта

— Наближаючи галузь охорони здоров’я до потреб людей, ми розуміємо, що зміни до ліпшого можуть відбуватися на основі збереження вже досягнутого, — розповідає начальник профільного управління Закарпатської облдержадміністрації, заслужений лікар України Роман Шніцер. — Саме еволюційність повинна стати гарантом успішності реформ, їх наближення до нових соціально-економічних умов. Як свідчить досвід багатьох країн світу, в основі роботи лікарів сімейної практики — забезпечення найвищої якості медичної допомоги. Домінантою в ній є дбайливе ставлення до пацієнта, яке виявляється в безперервній та всебічній координованій медичній допомозі конкретній особі та родинам. Урешті-решт, усі ми знаємо, що хворобу простіше й дешевше попередити, ніж лікувати. 

З існуючих 241 амбулаторії загальної практики—сімейної медицини всім надано статус юридичної особи, 178 із них, тобто 74%, ліцензовані.

Забезпеченість автотранспортом закладів загальної практики—сімейної медицини становить 71,5%. Телефонізовано 96% лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості.

Серед закарпатців, яких обслуговують лікарі загальної практики—сімейної медицини, найбільше жителів села: їхня питома вага становить 92,1%. А загалом ці структурні підрозділи тримають на контролі стан здоров’я 84,1% краян (понад 1,04 млн осіб). При цих закладах розгорнуто  денні стаціонари з 1444 ліжками, що в розрахунку на 1 тис. осіб становить 13,9. На початок цього року в області в системі загальної практики—сімейної медицини зареєстровано 675,5 посади лікарів і 934,25 — медичних сестер. Середньообласний показник забезпеченості лікарями в цій підгалузі становить 6,5 на 10 тис. осіб.

Здоров'я дитини потребує пильного лікарського ока. Фото з сайту narod.ru

Народжується більше, ніж помирає

За сухими цифрами статистики — зусилля влади з удосконалення медичної допомоги населенню, збільшення обсягу видатків на охорону здоров’я. Вони дають змогу підтримувати стабільну демографічну ситуацію, причому не лише завдяки високому рівню народжуваності, а й за рахунок зниження загальної смертності. При тому, що частка закарпатців серед усіх українців становить 2,7% , частка новонароджених в області у 2010 році дорівнювала 3,8%, померлих — 2,1%. (Див. графік).

Така демографічна динаміка є сприятливою щодо посилення трудоресурсного потенціалу області, оскільки очевидним є збільшення питомої ваги працездатного населення в найближчому майбутньому.

Для подальшої мотивації праці сімейного лікаря, особливо в сільській місцевості, в останні п’ять років проводяться конкурси: «Краща амбулаторія загальної практики—сімейної медицини», «Кращий керівник закладу загальної практики—сімейної медицини», «Кращий фельдшерсько-акушерський пункт». Це дає можливість поєднати зусилля лікарів, керівників відділів та управлінь держадміністрацій і голів, депутатів рад.

Подальші кроки реформування — створення центрів первинної медико-санітарної допомоги як окремих юридичних осіб із наданням їм функцій керівництва діяльністю первинної медико-санітарної допомоги. Поряд із цим, на базі дільничних лікарень відкриватимуть амбулаторії загальної практики—сімейної медицини, відділень реабілітації, сестринського нагляду, хоспісної та паліативної допомоги, стаціонарів денного лікування.

ДОВІДКА «УК»

У Закарпатській області діють 282 заклади та структурні підрозділи загальної практики – сімейної медицини із загальною кількістю 606 дільниць, які обслуговуються лікарями загальної практики — сімейної медицини. Із них 241 — це амбулаторії загальної практики — сімейної медицини. Залишилося всього 39 ФАПів у населених пунктах із кількістю жителів понад 1000 осіб, однак і їх не омине реорганізація за прикладом інших. Реорганізовано сільські лікарські амбулаторії, відкрито підрозділи сімейних лікарів  у дільничних лікарнях.