За І півріччя 2013 р. експорт товарів становив 30 742,7 млн дол. США, імпорт — 34 963,1 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт становив 91,3%, імпорт — 85,5%. Від’ємне сальдо становило 4220,4 млн дол. (за І півріччя 2012 р. — 7226,1 млн дол.).

На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (—7066,1 млн дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (—2531,8 млн дол.), пластмаси, полімерні матеріали (—1428,7 млн дол.), електричнi машини (—1381,9 млн дол.), механічнi машини (—1380,1 млн дол.), фармацевтична продукція (—1195,4 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,88 (у І півріччі 2012 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 209 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн СНД становив 35,9% загального обсягу експорту, Європи — 27,6%, зокрема до країн Європейського Союзу — 27,1%, Азії — 25,7%, Африки — 6,6%, Америки — 3,9% та Австралії і Океанії — 0,1%.

Найсуттєвіші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації — 24,7% загального обсягу експорту (чорні метали, механічні машини, залізничні локомотиви), Туреччини — 6,1% (чорні метали, добрива, зернові культури), Китаю — 4,5% (руди, шлак і зола, жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні машини), Італії — 4,2% (чорні метали, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин), Польщі — 3,9% (чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини), Казахстану — 3,6% (вироби з чорних металiв, залізничні локомотиви, механічні машини) та Індії — 3,4% (жири та олії тваринного або рослинного походження, чорні метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки).

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 60,7%, Італії — на 9,8%. Одночасно скоротився до Казахстану на 14,8%, Російської Федерації — на 13,5%, Польщі — на 11,3%, Індії — на 11,1% та Туреччини — на 0,9%.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали та вироби з них — 28,3% загального обсягу експорту (зменшення обсягів на 11,9% проти І півріччя 2012 р.). Мінеральні продукти становили 11,7% (зменшення на 12%), продукти рослинного походження — 10,8% (зменшення на 17,4%), механічні та електричні машини — 10,7% (збільшення на 1,7%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 8,1% (збільшення на 1,8%), жири та олії тваринного або рослинного походження (зменшення на 7,3%) та засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (зменшення на 31,5%) — по 6%, готові харчові продукти — 5,8% (збільшення на 14,6%).

За видами економічної діяльності найбільші експортні поставки здійснювали підприємства, основним видом діяльності яких є металургійне виробництво — 27,6% загального обсягу експорту (зменшення проти I півріччя 2012 р. на 9,7%), оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі — 19,1% (зменшення на 12,7%), виробництво інших транспортних засобів — 6% (зменшення на 21,1%), хімічне виробництво — 5,9% (зменшення на 10,5%), добування металевих руд — 5,6% (збільшення на 11,9%), виробництво харчових продуктів, напоїв — 5,4% (збільшення на 15,3%), виробництво машин та устаткування — 3,8% (зменшення на 5%) та сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг — 2,9% (зменшення на 13,8%).

Імпорт з Європи становив 37,2% загального обсягу імпорту, зокрема із країн Європейського Союзу — 35%, з країн СНД — 34%, Азії — 21,2%, Америки — 6,3%, Африки — 1,1%, Австралії і Океанії — 0,1%.

Найбільші надходження здійснювалися з Російської Федерації — 27,5% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали), Китаю — 11,3% (електричні та механічні машини, взуття), Німеччини — 9,2% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні та електричні машини), Польщі — 5,2% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, пласт?маси, полімерні матеріали, електричні машини), Білорусі — 4,9% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), США — 4,1% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки) та Італії — 2,8% (механічні машини, пластмаси, полімерні матеріали, електричні машини).

Імпорт товарів серед найбільших країн-партнерів збільшився лише з Китаю та Польщі на 19% та 13,7% відповідно. Зменшилися поставки з Білорусі на 31,5%, Російської Федерації — на 29,3%, Італії — на 14,4%, США — на 11,7% та Німеччини — на 2,4%.

Найбільші імпортні поставки здійснювали підприємства, основним видом діяльності яких є оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі — 31,9% загального обсягу імпорту (зменшення на 3,2%), діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям — 14,2% (збільшення у 6,7 раза), торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт — 7,2% (зменшення на 21,8%), металургійне виробництво — 4,9% (зменшення на 28%) і виробництво харчових продуктів, напоїв — 3,1% (зменшення на 5,4%).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Запорізької та Одеської областей.