У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» надруковано постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №3019 від 22 грудня 2015 року «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2016 рік».

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж,затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12 лютого 2013 року № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 339/22871, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2016 рік (без податку на додану вартість) (додатки 1 – 10).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому по рядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії Д.ВОВК

ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВИ