Чи має право на пільгове пенсійне забезпечення згідно зі Списком № 2 старший виконавець робіт (старший виконроб) і слюсар, зайняті на будівництві, реставрації і ремонті об’єктів?

Станіслав ШУЛЯК,
місто Вінниця

Микола ШАМБІР,
 
директор департаменту  пенсійного забезпечення Міністерства соцполітики:

— Статтею 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» визначено, що працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів, і за результатами атестації робочих місць, зокрема, чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Згідно з п.3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005 року № 383, при визначенні права на пенсію на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. При цьому, до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями, незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

Зазначена норма діяла і до прийняття Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Списками, затвердженими постановами Ради Міністрів СРСР № 1173 від 22.08.1956, Кабінету Міністрів № 10 від 26.01.1991, була передбачена професія «производитель работ».

Після набуття чинності постанов Кабінету Міністрів № 162 від 11.03.1994 та № 36 від 16.01.2003 право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах згідно з розділом XXVII «Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та ремонт будівель, споруд та інших об’єктів» Списку  № 2  мають «виконавці робіт».

Класифікатор професій ДК003:2005, затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 № 375, містить професійну назву роботи «виконавець робіт» (код Класифікатора професій 1223.2). Зазначена професія відповідає професії «производитель работ», яка передбачена у Загальносоюзному класифікаторі професій робітників, посад, службовців і тарифних розрядів, затвердженому постановою Державного комітету СРСР по стандартизації від 27.08.1986 № 016 (код Класифікатора професій 24441).

Водночас повідомляємо, що згідно з додатком до постанови Держбуду СРСР від 03.07.1987 № 131, яка чинна зараз в Україні, передбачено характеристику робіт для старшого виконавця робіт і характеристику робіт для виконавця робіт.

Виконавець робіт організовує проведення будівельно-монтажних робіт, забезпечує дотримання технологічної послідовності виробництва тощо.

Старший виконавець робіт здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці (участка), керує виконавцями робіт, встановлює їм виробничі завдання, координує і контролює їхню діяльність тощо.

Оскільки посадові обов’язки старшого виконавця робіт і виконавця робіт різні, по-різному вирішується питання пенсійного забезпечення працівників цих посад.

Посада «виконавець робіт» внесена до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, і зазначені працівники мають право на пільгове пенсійне забезпечення, тому що вони безпосередньо працюють на виробництві.

Посада «старший виконавець робіт» до Списку № 2 не внесена, тому працівники за цією посадою права на пільгове пенсійне забезпечення не мають.

Що стосується професії «слюсар-монтажник», то Єдиними тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій працівників, зайнятих на будівництві, затвердженими в 1955, 1960 і в 1969 роках, передбачені професії монтажників і слюсарів-монтажників. Це різні професії. Монтажники проводять монтаж сталевих і залізобетонних конструкцій, а слюсарі-монтажники ведуть монтаж технологічного обладнання. Монтажники з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій користувалися і користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення згідно зі Списками № 2, затвердженими постановами Ради Міністрів СРСР № 1173 від 22.08.1956 (розділ XXXIX), Кабінету Міністрів № 10 від 26.01.1991 і Кабінету Міністрів № 162 від 11.03.1994 (розділ XXVII, позиція 2290000а-14612) та Кабінету Міністрів України № 36 від 16.01.2003 (розділ XXVII, позиція 27а).

Слюсарі-монтажники за характером виконуваної роботи у вищевказані Списки № 2 не включені, і пенсії їм призначають на загальних підставах.