В якому суді (в місцевому чи окружному адміністративному) громадянин України має право оскаржити рішення місцевої районної державної адміністрації та сільської ради?

І. ШИВАЙЛО, 
село Піщанка, Новомосковський район  Дніпропетровської області

Інна ЄМЕЛЬЯНОВА,
перший заступник міністра юстиції:

— Статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до положень статті 18 цього кодексу, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні, зокрема, адміністративні справи, в яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам.

У свою чергу окружним адміністративним судам підсудні, зокрема, адміністративні справи, в яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим кодексом.

Крім того, зазначаємо, що згідно з частиною третьою зазначеної статті справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.