Промисловість

У січні 2016 р. порівняно із січнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 98,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 2,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 97,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції зменшився на 2,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 8,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 105,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 7,5%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 7,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 97,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 2,8%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 96,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 2,2%. У січні 2016 р. вироблено 16 млрд кВт/год електроенергії, у т. ч. атомними електростанціями — 8,3 млрд кВт/год, тепловими — 7 млрд кВт/год.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2016 р. порівняно із січнем 2015 р. становив 97,5%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 97,0%, господарствах населення — 98,0%.   

За січень цього року реалізовано на забій 287 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,3% менше порівняно із січнем 2015р., вироблено 578 тис. т молока (на 2,0% менше) та 1,1 млрд штук яєць (на 20,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва — відповідно 49%, 64% та 32%.

За розрахунками, на 1 лютого 2016 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,8 млн голів (на 3,6% менше, ніж на 1 лютого 2015 р.), у т. ч. корів — 2,2 млн (на 4,5% менше), свиней — 7,0 млн (на 3,7% менше), овець і кіз — 1,4 млн (на 4,9% менше), птиці всіх видів — 198,9 млн голів (на 3,8% менше). У господарствах населення утримувалось 66,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т. ч. корів — 76,8%; свиней — 46,4%, овець і кіз — 85,6%, птиці всіх видів — 43,1%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень цього року порівняно із січнем 2015 р. зменшився на 51%, у т. ч. рослинництва — на 76%, продукції тваринництва — на 0,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2016 р. порівняно з січнем 2015 р. зросли на 24%, у т. ч. продукції рослинництва — на 30%, тваринництва — на 21%. У січні  цього року порівняно з груднем 2015-го середні ціни реалізації аграрної продукції зменшилися на 2%, у т. ч. тваринництва — на 13%, рослинництва — збільшилися на 1%.

Будівництво

У січні 2016 р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 2,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні 2016 р. порівняно із січнем 2015 р. становив 88,6%.

Будівництво будівель скоротилося на 13,1%, у т. ч. житлових і нежитлових — на 15,9% та 9,4% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 9,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 84,5% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,9% та 8,6% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали 65,2% загального обсягу будівництва.

У 2015 р. в Україні прийнято в експлуатацію 11044,4 тис.м2загальної площі житла, з яких 1817,3 тис.м2 (або 16,5%) загального обсягу житла. Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшилась на 13,4%, при цьому без урахування площі, прийнятої відповідно до Порядку, зменшилась на 3,3%. 

За рахунок коштів державного бюджету у 2015 р. прийнято в експлуатацію 52,6 тис.м2 загальної площі житла (0,5% загального обсягу), що на 61,1% більше від рівня 2014 р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги — вартість послуг із переробки давальницької сировини, які у 2015 р. становили в експорті 1038,0 млн дол. (у 2014 р. — 1315,7 млн дол.), в імпорті — 63,3 млн дол. (у 2014 р. — 51,2 млн дол.)) України у 2015 р. становив 46647,9 млн дол. США, імпорту — 42583,4 млн дол. Порівняно із 2014 р. експорт скоротився на 27,2%, імпорт — на 29,9%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 4064,5 млн дол. (у 2014 р. також позитивне — 3356,2 млн дол.).

У 2015 р. експорт товарів склав 38134,8 млн дол. США, імпорт — 37502,3 млн дол. Порівняно із 2014 р. експорт скоротився на 29,3% (на 15766,9 млн дол.), імпорт — на 31,1% (на 16926,4 млн дол.). Позитивне сальдо становило 632,5 млн дол. (у 2014 р. негативне — 527,0 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13017,5 млн дол., або 34,1% загального обсягу експорту (у 2014 р. — 17002,9 млн дол., або 31,5%), і зменшився порівняно з 2014 р. на 3985,4 млн дол., або на 23,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 15343,8 млн дол., або 40,9% загального обсягу (у 2014 р. — відповідно 21069,1 млн дол. та 38,7%), та зменшився проти 2014 р. на 5725,3 млн дол., або на 27,2%. Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Угорщини.

Також серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2016 р. становив    68,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем 2015 р. — 93%.

Оборот роздрібної торгівлі  за січень 2016 р. становив 81,5 млрд грн, або 98,6% обсягу січня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,6%.

Обсяг роздрібного товарооборотупідприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень 2016 р. становив 38,9 млрд грн, що в порівнянних цінах на 0,1% більше від обсягу січня 2015 р.

Транспорт

У січні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 21,8 млрд ткм, або 96,2% обсягу січня 2015 р. Підприємствами транспорту перевезено 40,9 млн т вантажів, що становить 94,0% обсягу січня 2015 р.

У січні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 18,7 млнт вантажів, що на 11,4% менше, ніж у січні 2015 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2016 р. виконано вантажообіг в обсязі 1,9 млрд ткм, який зменшився на 3,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 7,7 млн т вантажів, що на 6,8% менше, ніж за січень 2015 р.

Водним транспортом за січень 2016 р. перевезено вантажів обсягом 0,2 млн т, що на 28,8% менше, ніж за січень 2015 р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 97,2%. Порівняно із січнем 2015 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 27,0%.

У січні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив       14,6 млн ткм, що на 0,5% більше, ніж за січень 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 5,0 тис.т вантажів, що становить 98,0%  обсягу відповідного періоду минулого року.

У січні 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 7,0 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 359,0 млн пасажирів, що становить відповідно 97,2% та 90,3% обсягу січня 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно із січнем 2015 р. збільшилися на 3,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 162,1 млн пасажирів, що на 17,1% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,4%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 50,0%. Авіаційним транспортом перевезено 0,4 млн пасажирів, що на 0,5% більше, ніж за січень 2015 р.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2016 р. становила 508,6 тис. осіб, або майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 81,5% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більш як половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з груднем 2015 р. не змінився і на кінець січня 2016 р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зріс на 0,2 в.п. і становив 2,8%, а в міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,5% населення працездатного віку).

Збільшення обсягів зареєстрованого безробіття у січні 2016 р.  порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім м. Києва.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2016 р. порівняно з груднем 2015 р. збільшилася на 5,4 тис., або на 20,8%, і на кінець місяця становила  31,3 тис.

Доходи населення

У 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 20,5% і становив 4195 грн.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: м. Києві — 6732 грн, Донецькій — 4980 грн, Дніпропетровській — 4366 грн та Запорізькій — 4200 грн областях.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75%  середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати у 2015 р. порівняно з 2014 р. становив 79,8%.

Незважаючи на зменшення (на 6,5%) у грудні 2015 р. заборгованості з виплати заробітної плати, сума боргу все ще більша (на 42,5%) порівняно з 1 січня 2015 р.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати збільшилася з початку року на 560,8 млн грн і на 1 січня 2015 р. становила 1880,8 млн грн, що дорівнює 4,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2015 р.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2016 р. становив 100,9% (у січні 2015 р. — 103,1%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 9,6% та 9,1%) подорожчали фрукти та овочі. На 2,9—0,9% підвищилися ціни на молоко та молочні продукти, масло, яйця, соняшникову олію, м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, хліб. Водночас (на 0,8—0,4%) подешевшали рис, маргарин, сало, свинина.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,7% відбулося здебільшого за рахунок підвищення тарифів на водопостачання (на 12,1%), каналізацію (на 3,5%).

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,4% зумовлено здешевленням палива та мастил на 1,3%. Разом з тим відбулося зростання цін на автомобілі на 1,1%.

Подорожчання послуг освіти на 2,5% здебільшого спричинено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2016 р. становив 98,9% (у відповідному місяці попереднього року — 102,3%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни знизились на 3,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 3,4%, у переробній промисловості відбулося підвищення цін на 0,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2015 р. загалом становив 122,7% (за 2014р. — 115,7%).

У будівництві будівель зафіксовано підвищення цін на 22,9%, інженерних споруд — на 22,0%.

Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2016 р. становила 42760,5 тис. осіб. Упродовж 2015 р. чисельність населення зменшилася на 168,8 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (183,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (14,2 тис. осіб).

Кількість живонароджених у 2015 р. становила 411,8 тис. осіб, померлих — 594,8 тис. осіб.

Державна служба статистики України

(у цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)