Промисловість

У жовтні 2010 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислової продукції становив 10,2%, за січень-жовтень 2010 р. - 10,7%. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. збільшився на 3,7%. За січень-жовтень 2010 р. видобуто 15,9 млрд м3 природного газу, 2,2 млн т сирої нафти та вироблено (видобуто) 65,3 млн т руди та концентратів залізних неагломерованих, 44,7 млн т готового вугілля.

У переробній промисловості приріст виробництва продукції за січень-жовтень 2010 р. становив 12,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг продукції збільшився на 2,2%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 7,1%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції збільшився на 9,3%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - на 2,2%.

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення на 3,1% перевищено рівень січня-жовтня 2009 р. За 10 місяців 2010 р. виготовлено 15,3 млн т коксу, 3,2 млн т палива дизельного для транспорту автомобільного та залізничного, 2,4 млн т бензину моторного та 2 млн т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості випуск продукції збільшився на 20,4%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції збільшився на 6,6%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст продукції становив 12,3%.

На підприємствах машинобудування обсяги випуску продукції збільшились на 32,9%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень-жовтень 2010 р. збільшився на 11%. За 10 місяців 2010 р. було вироблено 153 млрд кВтlгод електроенергії, у тому числі атомними електростанціями -72,6 млрд кВтlгод, тепловими - 68,6 млрд кВтlгод.

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-жовтень 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. скоротився на 1,2%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - зріс на 0,1%, а в господарствах населення - скоротився на 2,2%.

Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. був меншим на 3,9%, у тому числі в аграрних підприємствах - на 4,7%, в господарствах населення - на 3,3%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень-жовтень 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. зменшився на 2%, у тому числі продукції рослинництва - на 8%, а тваринництва -збільшився на 9%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-жовтень 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. зросли на 31%, у тому числі продукції рослинництва - на 42%, тваринництва - на 14%.

На 1 листопада 2010 р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 18,9 млн т зерна (на 16% менше проти 1 листопада 2009 р.), у тому числі 8,5 млн т пшениці. Запаси насіння соняшнику становили 5,6 млн т (на 14% більше, ніж на 1 листопада 2009 р.).

Капітальні інвестиції

За 9 місяців 2010 р. у розвиток економіки держави підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 103,3 млрд грн капітальних інвестицій (без ПДВ). Найвагомішу частку з них (96,0% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями країни, за січень-вересень 2010 р. у порівнянних цінах становив 97,1% від капіталовкладень за відповідний період 2009 р. Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких за 9 місяців 2010 р. освоєно 57,4% капіталовкладень.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 7,0% інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла становила 14,8% усіх капіталовкладень.

Будівельна діяльність

У січні-жовтні 2010 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 31,9 млрд грн, що у порівнянних цінах становить 91,0% проти січня-жовтня 2009 р.

Зниження обсягів будівництва в січні-жовтні 2010р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт з підготовки будівельних ділянок, обсяги яких зросли на 0,3%. Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд, зросли на 9,1% проти відповідного періоду 2009 р.

За 9 місяців 2010 р. введено в експлуатацію 5248,0 тис. м2 загальної площі житла, що на 57,0% більше, ніж за відповідний період попереднього року. За рахунок коштів державного бюджету введено 14,7 тис. м2 загальної площі житла, що становить 80,0% до відповідного періоду попереднього року.

Транспорт

За січень-жовтень 2010 р. підприємствами транспорту перевезено 616,5 млн т вантажів, що на 9,3% більше, ніж за січень-жовтень 2009 р. Вантажооборот зріс на 8,1% і становив 330,5 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. зросло на 11,3%, у тому числі відправлення вантажів - на 11,7%. Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 9,3 млн т, що на 14,3% більше, ніж за січень-жовтень 2009 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-жовтень 2010 р. перевезено 127,6 млн т вантажів, що на 11,1% більше, ніж за січень-жовтень 2009 р., та виконано вантажооборот в обсязі 31,7 млрд ткм, який зріс на 15,1%. За 10 місяців 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 69,8 тис. т вантажів, що на 0,2% більше, ніж за січень-жовтень 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 306,0 млн ткм, що на 7,9% більше порівняно з січнем-жовтнем 2009 р.

Магістральними трубопроводами у січні-жовтні 2010 р. транспортовано 123,3 млн т вантажів, що на 2,0% більше, ніж у січні-жовтні 2009 р. Перекачка газу зросла на 10,3%, аміаку - на 26,0%. Перекачка нафти скоротилася на 21,5%. Транзит газу зріс на 6,1%, аміаку - на 8,1%. Транзит нафти зменшився на 31,3%.

За січень-жовтень 2010 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5,7 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 109,2 млрд пас. км, що становить відповідно 92,4% та 98,2% від обсягів січня-жовтня 2009 р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за січень-вересень 2010 р. становив 44421,9 млн дол. США, імпорту - 45505,4 млн дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 29,3%, а імпорт - на 28,6%. Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1083,5 млн дол. (за січень-вересень 2009 р. також від'ємне - 1020,2 млн дол.).

У січні-вересні 2010 р. експорт товарів становив 36252,8 млн дол. США, імпорт - 41680,3 млн дол. Порівняно з січнем-вереснем 2009 р. експорт збільшився на 32,1%, імпорт - на 32,2%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5427,5 млн дол. (за січень-вересень 2009 р. також негативне - 4071,2 млн дол.).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами України за січень-вересень 2010 р. становив 8169,1 млн дол. США і порівняно з січнем-вереснем 2009 р. збільшився на 18,3%, обсяг імпорту становив 3825,1 млн дол. і відносно відповідного періоду минулого року становив 99,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 4344 млн дол. (за 9 місяців 2009 р. - 3051 млн дол.).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 жовтня 2010 р. становив 42,5 млрд дол. США, що на 6,4% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу становив 926,7 дол.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його курсової різниці й утрат капіталу, на 1 жовтня 2010 р. становив 6,9 млрд дол. США. Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-жовтень 2010 р. становив 767,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. збільшився на 2,4%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-жовтень 2010 р. становив 428,5 млрд грн, що на 5,9% більше обсягу січня-жовтня 2009 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-жовтень 2010 р. проти січня-жовтня попереднього року збільшився на 2,4% і становив 14,3 млрд грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-жовтні 2010 р. становив 107,9% (у січні-жовтні 2009 р. - 110,1%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-жовтні 2010 р. становив 118,0% (у січні-жовтні 2009 р. -112,7%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-вересні 2010 р. становив 112,5% (у січні-вересні 2009 р. -103,8%).

Доходи населення

У січні-вересні 2010 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2176 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,5%.

Індекс реальної заробітної плати у січні-вересні 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. становив 109,8%.

Упродовж січня-вересня 2010 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 9,0%, або на 133,0 млн грн, і на 1 жовтня становила 1340,3 млн грн, що дорівнює 5,2% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2010 р.

Зменшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином завдяки погашенню боргів працівникам економічно активних підприємств. Упродовж січня-вересня 2010 р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зменшилася на 20,3% (на 194,4 млн грн) і на 1 жовтня становила 761,6 млн грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що перебувають в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 листопада 2010 р. становила 18 тис. грн.

У січні-вересні 2010 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 487,2 тис. сімей, що становило 58,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій у січні-вересні 2010 р. становила 40,6 млн грн, з неї у міських поселеннях - 37,5 млн грн, у сільській місцевості - 3,1 млн грн. Крім того, 139,0 тис. сімей (51,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 36,7 тис. сімей, у сільській місцевості - 102,3 тис. сімей. Середній розмір призначеної у вересні 2010 р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 465,7 грн.

У січні-вересні 2010 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 21,7 млрд грн (103,2% нарахованих за цей період сум).

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 листопада 2010 р. становила 421,2 тис. осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 листопада 2010 р. становила 400,7 тис. осіб, або 21,4% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за жовтень 2010 р. знизився на 0,1 відсоткового пункта і на 1 листопада 2010 р. становив 1,4% населення працездатного віку. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у жовтні 2010 р. зменшилася на 3,4 тис., або на 4,0%, і на кінець місяця становила 81,2 тис. (у жовтні 2009 р. - 77,5 тис.). Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, зросло з 50 осіб на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець вересня 2010 р. до 52 осіб на кінець жовтня. За сприяння державної служби зайнятості у жовтні 2010 р. було працевлаштовано 81,6 тис. осіб проти 71,4 тис. у вересні (у жовтні 2009 р. - 70,3 тис. осіб).

Із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у жовтні 2010 р. на допомогу по безробіттю було витрачено 230,0 млн грн.

Демографічна ситуація

На 1 жовтня 2010 р. в Україні, за оцінкою, проживало 45822,2 тис. осіб. Упродовж січня-вересня 2010 р. чисельність населення зменшилася на 140,7 тис. осіб, або на 4,1 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у січні-вересні 2010 р. зменшилася порівняно з відповідним періодом минулого року з 11,2 до 10,9 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність залишилася на тому ж рівні - 15,3 особи.

Державний комітет статистики