Населення

Кількість наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2016 р. становила 42 673,9 тис. осіб. Упродовж січня—травня 2016 р. його чисельність зменшилася на 86,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем—травнем 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 8,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні—травні 2016 р. становила 159,5 тис. осіб, померлих — 252,6 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2016 р.) становила 17,8 млн осіб, з яких 16,0 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою Державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років — 55,6%, а в працездатному віці — 63,4%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,9%, а працездатного віку — 10,3%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2016 р. становила 388,9 тис. осіб, або майже чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 80,8% осіб, які мали статус безробітного.

Доходи населення

У січні—травні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 4746 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 25,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова й технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4—4,6 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 7920 грн, Донецька область — 5717 грн та Київська — 4781 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75,1% середнього в економіці, спостерігався у Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні—травні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 103,9%.

Соціальний захист

У січні—травні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2290,3 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 1554,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 736,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні—травні ц. р. становила     2309,5 млн грн, з неї у міських поселеннях — 1311,2 млн грн, у сільській місцевості — 998,3 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2016 р. становив 414,5 грн.

Крім того, 258,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 60,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 198,2 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у травні 2016 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1827,1 грн.

У січні—травні 2016 р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 307,9 млн грн.

У травні 2016 р. населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4,0 млрд грн (121,6% нарахованих за цей період сум).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—червні 2016 р. становив 104,9% (у відповідному періоді попереднього року — 140,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,5%. Найбільше (на 21,0%) зросли ціни на продукти переробки зернових. На 10,6—2,5% стали дорожчими фрукти, масло, соняшникова олія, молочні продукти, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб. Суттєво (на 44,8%) знизилися ціни на яйця; на 13,9—1,3% подешевшали сало, овочі, рис, цукор, свинина та молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 22,4%, що спричинено переважно підвищенням тарифів на природний газ на 42,0%, електроенергію на 25,2%, водопостачання на 16,4%, каналізацію на 7,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,5% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 6,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 5,4%, а також послуг лікарень на 4,8%.

Ціни на транспорт підвищилися на 7,2% передовсім через подорожчання палива та мастил на 13,7% і перевезень залізничним транспортом на 11,0%. Водночас на 1,3% знизилися ціни на автомобілі.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—червні 2016 р. становив 113,9% (у відповідному періоді попереднього року — 123,4%).

Промисловість

У січні—червні 2016 р. порівняно із січнем—червнем 2015-го індекс промислової продукції становив 102%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 0,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 0,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 102,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 1%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів — на 6%. Водночас у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації обсяги продукції зросли на 0,9%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка — на 5,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 16,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 99%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 6,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 8,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту й монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 101,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 0,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні—червні  2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го становив 99,7%, у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах — 100,8%, господарствах населення — 98,9%. Індекс продукції рослинництва становив 111,5%, продукції тваринництва — 97,9%.

Під урожай 2016 р. сільськогосподарські культури посіяно на площі     26,8 млн га, з них у сільськогосподарських підприємствах — на 18,6 млн га (69,3% загальних площ), у господарствах населення — на 8,2 млн га (30,7%). Порівняно з 2015 р. загальну посівну площу скорочено на 0,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — на 0,8%, у господарствах населення її розширено на 0,2%. 

За січень—червень п. р. реалізовано на забій 1,6 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,0% більше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 5,1 млн т молока (на 1,3% менше) та 7,9 млрд шт. яєць (на 13,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 36%, 73% та 49%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції в січні—червні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 21,5%, у т.ч. продукції рослинництва — на 36%, а продукції тваринництва збільшився на 9%. 

Будівництво

У січні—червні 2016 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 24,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні—червні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 109,1%.

Будівництво інженерних споруд зросло на 7,0%, спорудження будівель — на 10,9%, у т.ч. житлових та нежитлових — на 10,7% та 11,2% відповідно.

Нове будівництво, реконструкція й технічне переозброєння становили 83,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 7,4% та 8,8% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Полтавської областей) виконали 64,5% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні—травні 2016 р. експорт товарів становив 13 693,7 млн дол. США, імпорт — 14 387,7 млн дол. Порівняно із січнем—травнем 2015 р. експорт скоротився на 11,5% (на 1781,1 млн дол.), імпорт — на 6,2% (на 959,0 млн дол.). Негативне сальдо становило 694,0 млн дол. (у січні—травні 2015 р. позитивне — 128,1 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем-травнем 2015 р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив       5396,7 млн дол., або 39,4% загального обсягу експорту (у січні—травні 2015 р. — 5165,5 млн дол., або 33,4%), та збільшився порівняно із січнем—травнем 2015 р. на 231,2 млн дол., або на 4,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортовано товарів до Російської Федерації, Китаю, Єгипту, Туреччини й Індії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хімічної продукції, фармацевтичної продукції. Зменшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 6423,8 млн дол., або 44,6% загального обсягу (у січні—травні 2015 р. — відповідно 6218,3 млн дол. та 40,5%), та збільшився проти січня—травня 2015 р. на 205,5 млн дол., або на 3,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Порівняно із січнем—травнем 2015 р. імпорт товарів збільшився з Франції, Італії, Туреччини, США, Польщі, Китаю та Білорусі, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації та Німеччини.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні—червні 2016 р. становив 635,5 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем—червнем 2015 р. збільшився на 3,6%.

Оборот роздрібної торгівлі у січні—червні 2016 р. становив 527,5 млрд грн, що на 2,3% більше від обсягу січня—червня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Транспорт

У січні—червні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 152,1 млрд ткм, або 102,4% обсягу січня—червня 2015 р. Підприємства транспорту перевезли 291,0 млн т вантажів, що становить 103,9% обсягу січня—червня 2015 р.

У січні—червні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 136,7 млн т вантажів, що на 0,1% більше, ніж у січні—червні 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—червень 2016 р. виконано вантажооборот обсягом 17,2 млрд ткм, який зріс на 6,8% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 75,2 млн т вантажів, що на 13,6% більше, ніж за січень—червень 2015 р.

Водним транспортом за січень—червень 2016 р. перевезено вантажів обсягом 2,5 млн т, що на 2,3% більше, ніж за січень—червень 2015-го. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 57,4%. Порівняно із січнем—червнем 2015 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 13,0%.

У січні—червні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 116,1 млн ткм, що на 11,9% більше від січня—червня 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 38,9 тис. т вантажів, що на 18,3% більше, ніж за січень—червень 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—червнем 2015 р. зросли на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,0 млрд пасажирів, що на 12,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—червні 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 24,6%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 25,0%.

Авіаційним транспортом перевезено 3,3 млн пасажирів, що на 19,1% більше, ніж за січень—червень 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд пасажирів, що на 2,4% менше, ніж за січень—червень 2015 р.

Державна служба статистики України 

(у цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)