Населення

Кількість наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2017 р. становила 42 482,0 тис. осіб. Упродовж січня—травня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 102,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем—травнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 13,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні—травні 2017 р. становила 147,1 тис. осіб, померлих — 253,6 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2017 р.)  становила 17,7 млн осіб, з яких 15,9 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою Державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15—70 років — 55,2%, у працездатному віці — 63,3%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 10,1%, а працездатного віку — 10,5%.

За даними Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017 р. становила 330,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 80,3%.

Доходи населення

У січні—травні 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6494 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 36,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова й технічна діяльность, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,2 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 10 298 грн, Донецька область — 7077 грн та Київська — 6597 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,3% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні—травні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,8%.

Соціальний захист

У січні—травні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2033,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 1296,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 737,2 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні—травні ц.р. становила 2472,7 млн грн, з неї в міських поселеннях — 1638,5 млн грн, у сільській місцевості — 834,2 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні ц.р. становив 411,9 грн (у квітні — 756,0 грн).

Крім того, у січні—травні 2017 р. 433,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 96,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 337,5 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у травні 2017 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2807,8 грн (у квітні — 2867,5 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—червні 2017 р. становив 107,9% (у відповідному періоді попереднього року — 104,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 11,8%. Найбільше (в 1,7 та 1,5 раза) зросли ціни на овочі та фрукти. На 14,6—4,0% стали дорожчими м’ясо та м’ясопродукти, хліб, цукор, молочні продукти, сало, рис, масло, макаронні вироби, безалкогольні напої. Водночас відчутно (на 36,9%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 30,9%, електроенергію — на 28,1%, водопостачання — на 14,7%, каналізацію — на 10,5%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 7,3% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 14,3%, а також палива та мастил на 6,1%.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 6,3% зумовлено подорожчанням поштових послуг в 1,7 раза та мобільного зв’язку на 9,0%.

Послуги освіти стали дорожчими на 2,2% насамперед через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 14,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—червні 2017 р. становив 106,1% (у відповідному періоді попереднього року — 113,9%).

Промисловість

У січні—червні 2017 р. порівняно із січнем—червнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 99,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 5,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 108%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 3,9%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 18,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 96,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 2,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 107,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 5,6%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні—червні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 97,9%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах — 96,1%, у господарствах населення — 99,3%. Індекс продукції рослинництва становив 91,5%, продукції тваринництва — 99,1%.

Під урожай 2017 р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 27,4 млн га, з них у сільськогосподарських підприємствах — на 19,1 млн га (69,6% загальних площ), у господарствах населення — на 8,3 млн га (30,4%). Порівняно з 2016 р. загальну посівну площу розширено на 1,5%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах — на 1,6%, у господарствах населення — на 1,2%. 

Понад половину зайнятих посівами площ (53,2%) відведено під зернові та зернобобові культури — 14,6 млн га (на 1,4% більше, ніж торік). Серед зернових та зернобобових культур розширено площі під пшеницею (на 2,7%), рисом (на 3,0%), кукурудзою (на 5,5%), житом (на 17,5%), гречкою (на 18,9%), зернобобовими культурами (на 55,1%).   

За січень—червень ц.р. реалізовано на забій 1,6 млн т худоби та птиці в живій масі, що на 0,3% більше, ніж за відповідний період 2016 р., вироблено 5,1 млн т молока (на 0,9% менше) та 8,0 млрд шт. яєць (на 0,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва — відповідно 36%, 72% та 49%.

За розрахунками, на 1 липня 2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,3 млн голів (на 0,9% менше, ніж на 1 липня 2016 р.), у т.ч. корів — 2,1 млн (на 2,5% менше), свиней — 6,9 млн (на 8,5% менше), овець і кіз — 1,7 млн (на 1,0% більше), птиці всіх видів — 235,5 млн голів (на 0,5% більше). У господарствах населення утримувалось 71,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів — 77,5%, свиней — 49,6%, овець і кіз — 88,2%, птиці всіх видів — 54,8%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні—червні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився на 35,0%, у т.ч. продукції рослинництва — на 53,9%, тваринництва — зменшився на 2,9%. 

Будівництво

У січні—червні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 36,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні—червні 2017 р. порівняно із січнем—червнем 2016 р. становив 124,6%.

Спорудження будівель зросло на 21,2%, у т.ч. житлових та нежитлових — на 16,5% та 27,3% відповідно, інженерних споруд — на 28,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становило 79,5% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 11,1% та 9,4% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 72,2% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні—травні 2017 р. експорт товарів становив 17 242,1 млн дол. США, імпорт — 18 572,2 млн дол. Порівняно із січнем—травнем 2016 р. експорт збільшився на 25,9% (на 3550,6 млн дол.), імпорт — на 28,6% (на 4135,7 млн дол.). Негативне сальдо становило 1330,1 млн дол. (у січні—травні 2016 р. також негативне — 745,0 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 6754,8 млн дол., або 39,2% загального обсягу експорту (у січні—травні 2016 р. — 5396,4 млн дол., або 39,4%) та збільшився порівняно із січнем—травнем 2016 р. на 1358,4 млн дол., або на 25,2%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 32,6% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 21,2%, механічні та електричні машини — 14,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Нідерландів та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортовано товарів до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США у 2,4 раза, Ісламської Республіки Ірану — на 78,4%, Індії — на 63,0%, Ізраїлю — на 48,4%, Білорусі — на 44,7%, Нідерландів — на 40,1%, Італії — на 34,7%, Російської Федерації — на 33,2%, Чехії — на 29,0%, Туреччини — на 26,9%, Польщі — на 26,5%, Іспанії — на 16,4%, Румунії — на 12,3%, Угорщини — на 12,0%, зменшився до Китаю на 27,3%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 7811,5 млн дол., або 42,1% загального обсягу (у січні—травні 2016 р. — відповідно 6438,0 млн дол. та 44,6%), та збільшився проти відповідного періоду 2016 р. на 1373,5 млн дол., або на 21,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно із січнем—травнем 2016 р. імпорт товарів збільшився із Швейцарії у 3,1 раза, США — на 50,5%, Російської Федерації — на 44,8%, Німеччини — на 35,2%, Польщі — на 28,9%, Китаю — на 24,7%, Франції — на 22,0% та Білорусі — на 19,8%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні—червні 2017 р. становив 857,7 млрд грн. Порівняно із січнем—червнем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 1,5%.

Оборот роздрібної торгівлі у січні—червні 2017 р. становив 362,6 млрд грн, що у порівнянних цінах на 7,3% більше від обсягу січня—червня 2016 р.

Оборот роздрібної торгівлі в червні ц.р. порівняно із червнем 2016 р.  збільшився на 9,0%. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні—червні 2017 р. становив 261,0 млрд грн, що в порівнянних цінах на 7,1% більше від обсягу січня—червня 2016 р.

Транспорт

У січні—червні 2017 р. вантажо­обіг підприємств транспорту становив 166,9 млрд ткм, або 109,1% обсягу січня—червня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 308,4 млн т вантажів, що становить 105,7% обсягів  січня—червня 2016 р.

У січні—червні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 166,2 млн т вантажів, що на 2,3% більше, ніж за січень—червень 2016 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—червень 2017 р. виконано вантажообіг в обсязі 18,9 млрд ткм, який зріс на 8,8% порівняно з відповідним періодом 2016 р., та перевезено 82,3 млн т вантажів, що на 8,7% більше, ніж у січні—червні 2016 р.

Водним транспортом у січні—червні 2017 р. перевезено вантажів в обсязі 2,3 млн т, що на 6,7% менше, ніж у січні—червні 2016 р.

У січні—червні 2017 р. вантажо­обіг авіаційного транспорту становив 113,3 млн  ткм, що на 2,4% менше, ніж за січень—червень 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 35,5 тис. т вантажів, що на 8,9% менше, ніж за січень—червень 2016 р.

У січні—червні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 47,5 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2319,8 млн пасажирів, що становить відповідно 109,4% та 100,8% обсягу січня—червня 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—червнем 2016 р. збільшилося на 0,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,0 млрд пасажирів, що на 0,4% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні—червні 2016 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 45,0% порівняно із січнем—червнем 2016 р.

Річковим транспортом перевезено 186,0 тис. пасажирів, що на 33,7% більше, ніж за січень-червень 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 4,6 млн пасажирів, що на 40,0% більше, ніж у січні—червні 2016 р. Міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд пасажирів, що на 1,1% більше, ніж за січень—червень 2016 р.

Державна служба статистики України 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.