Населення

Кількість наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 квітня 2016 р., становила 42708,6 тис. осіб. Упродовж січня—березня 2016-го вона зменшилася на 51,9 тис. осіб.

Чисельність населення скоротилася за рахунок природного скорочення (57,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (5,8 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні—березні 2016 р. становила 97,7 тис. осіб, померлих — 155,4 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016 р. становила 434,7 тис. осіб, або більше ніж чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 78,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з березнем 2016 р. зменшився на 0,1 в.п. і наприкінці квітня ц.р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,3 в.п. і становив 2,2% населення працездатного віку, а в міських поселеннях він залишився на рівні попереднього місяця (1,4% населення працездатного віку).

У квітні 2016 р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Волинської області.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у квітні 2016 р. порівняно з березнем зменшилася на 10,3 тис., або на 20,7%, і наприкінці місяця становила 39,6 тис.

За останніми даними, у загальній кількості вакансій кожна третя була в сільському, лісовому та рибному господарствах,  кожна шоста — в переробній промисловості, кожна восьма — в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів.

За сприяння Державної служби зайнятості у січні—квітні 2016 р. було працевлаштовано 164,6 тис. осіб (21,7% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у квітні ц.р. — 62,6 тис. осіб проти 54,2 тис. осіб у березні.

Доходи населення

У січні—березні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4618 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 26,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво комп’ютерів, електронної й оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4—4,5 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 7768 грн, Донецька область — 5495 грн та Київська — 4667 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% середнього в економіці, спостерігався в Житомирській, Кіровоградській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні—березні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го становив 93,2%.

Соціальний захист

У січні—березні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1382,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 909,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 473,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні—березні 2016 р. становила 1802,2 млн грн, з неї у міських поселеннях — 976,1 млн грн, у сільській місцевості — 826,1 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2016 р. становив 1196,6 грн.

Крім того, 64,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 11,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 52,9 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у березні 2016 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1419,5 грн.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—квітні 2016 р. становив 105,1% (у відповідному періоді попереднього року — 137,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,9%. Найбільше (на 13,1%) зросли ціни на продукти переробки зернових. На 8,8—1,9% стали дорожчими фрукти, масло, молоко та молочні продукти, соняшникова олія, риба та продукти з риби, макаронні вироби, хліб. Водночас значно (на 48,8%) знизилися ціни на яйця; на 8,7—1,1% подешевшали сало, рис, цукор, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,8%, що здебільшого спричинено підвищенням тарифів на природний газ на 48,4%, електро?енергію на 25,2%, водопостачання на 15,5%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 4,6%, у т.ч. амбулаторні послуги — на 5,0%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання — на 4,8%, послуги лікарень — на 3,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 3,0% в першу чергу через подорожчання перевезень залізничним транспортом на 7,7%, палива та мастил на 4,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—квітні 2016 р. становив 108,2% (у відповідному місяці попереднього року — 123,2%).

Промисловість

У січні—квітні 2016 р. порівняно із січнем—квітнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 103,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 3,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 1% млрд шт. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 104,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 2,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 23,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 95%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 9,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 11,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, індекс промислової продукції становив 103% несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 0,6%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—квітні  2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го становив 98,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 98,4%, господарствах населення — 98,2%.   

За січень—квітень  ц.р. реалізовано на забій 1,1 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,6% більше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 2,9 млн т молока (на 0,9% менше) та 4,8 млрд шт. яєць (на 17,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва — відповідно 39%, 70% та 44%.

За розрахунками, на 1 травня 2016 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,3 млн голів (на 3,3% менше, ніж на 1 травня 2015 р.), у т.ч. корів — 2,2 млн (на 3,8% менше), свиней — 7,1 млн (на 4,1% менше), овець і кіз — 1,7 млн (на 3,5% менше), птиці всіх видів — 192,7 млн голів (на 4,7% менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні—квітні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 22%, у т.ч. продукції рослинництва — на 36%, продукції тваринництва — збільшився на 7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—квітень 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го зросли на 9,5%, у т.ч. продукції рослинництва — на 14%, тваринництва — на 6%. У квітні  порівняно з березнем ц.р. середні ціни реалізації продукції рослинництва і тваринництва збільшилися на 3%.

Будівництво

У січні—квітні 2016 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 14,6 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні—квітні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го становив 108,5%.

Будівництво інженерних споруд зросло на 10,6%, будівель — на 6,9%, у т.ч. житлових та нежитлових — на 2,5% та 13,4% відповідно.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переозброєння становили 84,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,8% та 8,4% відповідно.

Підприємства шести регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Полтавської областей) виконали 64,8% загального обсягу будівництва.

У січні—березні 2016 р. в країні прийнято в експлуатацію 1839,0 тис. м² загальної площі житла.

Зовнішньоекономічна діяльність

У І кварталі 2016 р. експорт товарів становив 7718,5 млн дол. США, імпорт — 8679,8 млн дол. Порівняно з І кварталом 2015 р. експорт скоротився на 18,5% (на 1756,5 млн дол.), імпорт — на 9,3% (на 885,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 961,3 млн дол. (у І кварталі 2015 р. також негативне — 90,2 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із І кварталом 2015 р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилася частка чорних металів, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин, продуктів неорганічної хімії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3196,5 млн дол., або 41,4% загального обсягу експорту (у І кварталі 2015 р. — 3286,2 млн дол., або 34,7%), та зменшився порівняно із  І кварталом 2015 р. на 89,7 млн дол., або на 2,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Китаю, Єгипту, Туреччини та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 3861,3 млн дол., або 44,5% загального обсягу (у І кварталі 2015 р. — відповідно 3908,4 млн дол. та 40,9%), та зменшився проти І кварталу 2015 р. на 47,1 млн дол., або на 1,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі та США.

У січні—березні 2016 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1,0 млрд дол. США та вилучено 0,1 млрд дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні—квітні 2016 р. становив 388,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем—квітнем 2015 р. — 99,9%.

Транспорт

У січні—квітні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 98,6 млрд ткм, або 103,3% обсягу січня—квітня 2015 р. Підприємства транспорту перевезли 191,4 млн т вантажів, що становить 104,6% обсягу січня—квітня 2015 р.

У січні—квітні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні й на експорт 89,8 млн т вантажів, що на 3,6% більше, ніж у січні—квітні 2015 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—квітень 2016 р. виконано вантажообіг обсягом 10,8 млрд ткм, який зріс на 2,8% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 46,9 млн т вантажів, що на 9,6% більше, ніж за січень—квітень 2015 р.

Водним транспортом за січень—квітень 2016 р. перевезено вантажів обсягом 1,4 млн т, що на 7,9% більше, ніж за січень—квітень 2015 р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 68,8%. Порівняно із січнем—квітнем 2015 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 12,3%.

У січні—квітні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 72,2 млн ткм, що відповідає рівню січня—квітня 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 24,7 тис. т вантажів, що на 11,3% більше, ніж за січень—квітень 2015 р.

У січні—квітні 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 30,4 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1615,5 млн пасажирів, що становить відповідно 101,2% та 93,0% обсягу січня—квітня 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—квітнем 2015 р. зменшилися на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 675,7 млн  пасажирів, що на 14,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—квітні 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,9%.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 14,9%. Авіаційним транспортом перевезено 1,8 млн пасажирів, що на 12,7% більше, ніж за січень—квітень 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 814,6 млн пасажирів, що на 0,4% менше, ніж за січень—квітень 2015 р.

Державна служба статистики України

(у цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)