Промисловість

У січні—липні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції становив 80,5%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 23,4%. У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 81,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції знизився на 12%. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 91,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 13,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 61,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції знизився на 20,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг промислової продукції зменшився на 11,2%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 88,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції скоротився на 25,4%.

У машинобудуванні,крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 77,9%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 15,3%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—липні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 96,5%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 96,1%, у господарствах населення – 96,9%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 98,0%, продукції тваринництва — 94,8%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—липень п. р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зменшився на 0,2%, зокрема продукції тваринництва — на 6,0%, продукції рослинництва — збільшився на 3,3%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—липень п. р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 57%, зокрема  продукції рослинництва — на 70%, тваринництва — на 47%. У липні порівняно з червнем п. р. середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 3%, зокрема рослинництва — на 4%, тваринництва — зросли на 1%.

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, на 1 серпня 2015 р. було в наявності 24,5 млн т зерна (на 17% більше проти 1 серпня 2014 р.), насіння соняшнику — 549,8 тис. т (на 34% менше).  

Будівництво

У січні—липні 2015 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт  на суму 24,9 млрд грн.  Індекс  будівельної продукції у січні—липні 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 73,3%.

Будівництво будівель скоротилось на 20,9%, зокрема житлових і  нежитлових — на 6,6% та 33,7% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 32,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 83,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,7% та 8,1% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської та Львівської областей) виконано 64,0% загального обсягу будівництва.

За січень—червень 2015 р. у країні прийнято в експлуатацію 3314,0 тис. м2 загальної  площі житла, з яких 2,6 тис. м2 (або 0,1% загального обсягу житла). Переважну частину (52,9%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 46,8% — у будинках із двома й більше квартирами та 0,3% — у гуртожитках.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг з переробки давальницької сировини, яка за І півріччя 2015 р. склала в експорті 548,2 млн дол. (за І півріччя 2014 р. — 718,7 млн дол.), в імпорті — 40,6 млн дол. (за І півріччя 2014 р. — 7,3 млн дол.) України у І півріччі 2015 р. становив 22508,7 млн дол. США, імпорту — 19618,4 млн дол. Порівняно із І півріччям 2014 р. експорт скоротився на 33,6%, імпорт — на 37,2%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 2890,3 млн дол. (у І півріччі 2014 р. також позитивне — 2662,4 млн дол.).

У І півріччі 2015 р. експорт товарів становив 18530,4 млн дол. США, імпорт — 17283,8 млн дол. Порівняно з І півріччям 2014 р. експорт скоротився на 35,0% (на 9988,9 млн дол.), імпорт — на 38,5% (на 10827,5 млн дол.). Позитивне сальдо становило 1246,6 млн дол. (у І півріччі 2014 р. також позитивне – 408,0 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 6062,8 млн дол., або 32,7% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з І півріччям 2014 р. на 3356,2 млн дол., або на 35,6% (у І півріччі 2014 р. — 9419,0 млн дол. або 33,0%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Німеччини, Нідерландів та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 7389,9 млн дол., або 42,8% від загального обсягу, та зменшився проти І півріччя 2014 р. на 2557,4 млн дол., або на 25,7% (у І півріччі 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 9947,3 млн дол. та 35,4%). Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Угорщини та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

В Україну за І півріччя 2015 р. надійшло іноземної давальницької сировини на 1139,1 млн дол. Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 1667,1 млн дол.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—липень 2015 р. становив 617,2 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем—липнем 2014 р. склав 82,9%.

Оборот роздрібної торгівлі  за січень—липень 2015 р. становив 559,9 млрд грн, що складає 76,4% обсягу січня—липня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадав 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень—липень 2015 р. становив 263,4 млрд грн, що в порівнянних цінах складає 75,8% обсягу січня—липня 2014 р.

Транспорт

У січні—липні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 174,8 млрд ткм, або 84,5% від обсягу січня—липня 2014 р. Підприємствами транспорту перевезено 331,7 млн т вантажів, що становить 80,8% від обсягу січня—липня 2014 р.

У січні—липні 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 162,4 млн т вантажів, що на 19,8% менше, ніж у січні—липні 2014 р. Перевезення залізної та марганцевої руди знизилося на 3,2%, цементу — на 4,7%, брухту чорних металів — на 9,1%, хімічних і мінеральних добрив — на 10,9%, будівельних матеріалів — на 15,1%, чорних металів — на 28,4%, нафти і нафтопродуктів — на 32,6%, коксу — на 35,5%, кам’яного вугілля — на 43,8%. У той самий час збільшилося перевезення зерна та продуктів перемелу на 26,4%, лісових вантажів — на 1,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—липень 2015 р. виконано вантажообіг в обсязі 19,1 млрд ткм, який зменшився на 13,7% порівняно з відповідним періодом минулого року та перевезено 79,2 млн т вантажів, що на 25,7% менше, ніж за січень—липень 2014 р.

Водним транспортом за січень—липень 2015 р. перевезено вантажів у обсязі 3,2 млн т, що на 11,3% більше, ніж за січень—липень 2014 р.

За січень—липень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 117,9 млн ткм, що на 2,6% більше, ніж за січень—липень 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 37,9 тис. т вантажів, що становить 93,5% від обсягу відповідного періоду минулого року.

За січень—липень 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 55,9 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3,0 млрд пасажирів, що становить відповідно 90,1% та 87,2% від обсягу січня—липня 2014 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем—липнем 2014 р. знизилися на 0,5%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,4 млрд пасажирів, що на 22,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—липні 2014 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 30,0%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 19,9%, закордонні перевезення — на 26,6%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом зросли на 5,1% порівняно з січнем—липнем 2014 р.

Авіаційним транспортом перевезено 3,5 млн пасажирів, що на 7,6% менше, ніж за січень—липень 2014 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд пасажирів, що на 3,4% менше, ніж за січень—липень 2014р.

Ціни і тарифи

 у січні—липні 2015 р. становив 139,3% (у відповідному періоді попереднього року — 112,0%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 34,9%. Найбільше (у 1,8—1,5 раза) зросли ціни на фрукти, соняшникову олію, безалкогольні напої.  На 45,9—34,2% стали дорожчими рис, риба та продукти з риби, макаронні вироби, хліб, овочі, продукти переробки зернових, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2,2 раза, що зумовлено істотним підвищенням тарифів на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду на 55,1%, електроенергію на 33,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 25,1% насамперед пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 31,9%. Крім того, на 18,8% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 22,9% відбулося за рахунок подорожчання транспортних послуг на 26,4%, автомобілів на 25,9%, а також палива та мастил на 20,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—липні 2015 р. становив 125,9% (у відповідному періоді попереднього року — 121,2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни підвищилися  на 31,0%, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 29,2%, переробній промисловості — на 23,3%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні—червні  2015 р. становив 119,5% (у відповідному періоді попереднього року — 105,7%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 20,2%, будівель — на 19,1%.

Доходи населення

У січні—червні 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 15,0% і становив 3871 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, професійні наукова та технічна діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—4,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у поштовій та кур’єрській діяльності, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщенні й організації харчування і не перевищував 68% від середнього по економіці.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 6251 грн, Донецькій — 4662 грн та Дніпропетровській — 4089 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях і не перевищував 73% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—червні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 76,1%.

Упродовж січня—червня 2015 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 45,1%, або на 595,5 млн грн, і на 1 липня п. р. становила 1915,5 млн грн, що дорівнює 5,4% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2015 р.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2015 р. становила 427,5 тис. осіб, або 24,7% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 79,8% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних майже дві третини (62,4%) — жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з червнем 2015 р. зменшився на 0,1 в. п. і на кінець липня п. р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник знизився на 0,1 в. п. і становив 1,9%, у міських поселеннях — на 0,1 в. п. і 1,5% відповідно.

Зменшення обсягів зареєстрованого безробіття у липні 2015 р.  порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2015 р. порівняно з червнем зменшилася на 2,0 тис., або на 4,6%, і на кінець місяця становила 41,6 тис.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 липня 2015 р., становила 42823,2 тис. осіб. Упродовж січня—червня 2015 р. чисельність населення зменшилася на 106,1 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (114,9 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (8,8 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні—червні 2015 р. становила 198,3 тис. осіб, померлих — 313,2 тис. осіб.

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони  проведення антитерористичної операції)

Державна служба статистики  України