Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 серпня 2016 р., становила 42 650,2 тис. осіб. Упродовж січня — липня чисельність населення зменшилася на 110,3 тис. осіб.

Порівняно із січнем — липнем 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 5,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — липні 2016 р. становила 227,2 тис. осіб, померлих — 344,3 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016 р. становила 355,7 тис. осіб, або п’яту частину (20,1%) всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,4% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більш як половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець серпня становив 1,3% (на кінець липня — 1,4%) населення працездатного віку, у сільській місцевості — 1,8%, у міських поселеннях — 1,2%.

У серпні 2016 р. зменшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Рівненської області.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2016 р. порівняно з липнем збільшилася на 11,5 тис., або на 27,0%, і на кінець місяця становила 53,9 тис.

Доходи населення

У січні — липні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 і більше) становив 4916 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 24,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 71,6% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в країні: м. Київ — 8101 грн, Донецька область — 5779 грн та Київська — 4989 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76,2% середнього в економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — липні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 107,3%.

Соціальний захист

У січні — липні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3685,2 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 2574,1 тис., у сільській — 1111,1 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — липні цього року становила 2580,6 млн грн (у січні — червні — 2479,1 млн грн), з неї у міських поселеннях — 1525,3 млн грн, у сільській місцевості — 1055,3 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні становив 171,5 грн (у червні — 217,6 грн).

Крім того, 444,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 98,2 тис., у сільській місцевості — 346,0 тис.

Середній розмір призначеної в липні 2016 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1874,8 грн (у червні — 1860,8 грн).

У січні — липні 2016 р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 508,1 млн грн (у січні — червні — 395,6 млн грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — серпні 2016 р. становив 104,5% (у відповідному періоді попереднього року — 138,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,4%. Найбільше (на 41,9% та 37,9%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 16,7—0,1% подешевшали сало, рис, цукор, молоко, яловичина та свинина. Водночас відчутно (на 18,5%) подорожчали продукти переробки зернових; на 7,9—2,0% стали дорожчими масло, фрукти, соняшникова олія, молочні продукти, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, маргарин, м’ясо птиці, хліб, макаронні вироби.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 25,4%, що спричинено підвищенням тарифів на гарячу воду в 1,6 раза, природний газ — на 42,0%, водопостачання — на 26,8%, електроенергію — на 25,2%, каналізацію — на 18,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,0%, зокрема амбулаторні послуги подорожчали на 7,7%, послуги лікарень — на 7,5%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання — на 5,1%.

Ціни на транспорт підвищилися на 7,8% передусім через подорожчання палива та мастил на 14,5% і перевезень залізничним транспортом на 10,3%. Водночас на 2,2% знизилися ціни на автомобілі.

Послуги освіти стали дорожчими на 7,0%, що головним чином пов’язано з підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 22,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — серпні 2016 р. становив 119,0% (у відповідному періоді попереднього року — 125,5%).

Промисловість

У січні — серпні 2016 р. порівняно із січнем — серпнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 102,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 100,0%.

У переробній промисловості приріст продукції становив 3,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 0,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 13,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 101,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск продукції зріс на 5,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 108,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 8,0%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, індекс промислової продукції становив 99,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 0,9%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — серпні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 100,1%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 98,4%, господарствах населення — 101,6%. Індекс продукції рослинництва становив 101,7%, продукції тваринництва — 97,6%.

За січень — серпень цього року реалізовано на забій 2,0 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,1% більше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 7,2 млн т молока (на 2,0% менше) та 10,7 млрд шт яєць (на 11,6% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 34%, 74% та 50%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — серпні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 15%, зокрема продукції рослинництва — на 25%, продукції тваринництва збільшився на 7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — серпень 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зросли на 7%, зокрема продукції рослинництва — на 19%, тваринництва — знизилися на 1%. У серпні порівняно з липнем середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 6%, зокрема рослинництва — на 8%, тваринництва — зросли на 4%.

Будівництво

У січні — серпні 2016 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 36,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — серпні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 111,9%.

Будівництво будівель зросло на 12,6%, зокрема житлових та нежитлових — на 10,6% та 15,1% відповідно, інженерних споруд — на 11,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 82,5% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,6% та 8,9% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали понад дві третини (69,6%) загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — липні 2016 р. експорт товарів становив 19 545,4 млн дол. США, імпорт — 20 492,8 млн дол. Порівняно із січнем — липнем 2015 р. експорт скоротився на 10,5% (на 2291,6 млн дол.), імпорт — на 4,0% (на 858,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 947,4 млн дол. (у січні — липні 2015 р. позитивне — 485,4 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 7576,3 млн дол., або 38,8% загального обсягу експорту (у січні — липні 2015 р. — 7218,7 млн дол., або 33,1%) і збільшився порівняно із січнем — липнем 2015 р. на 357,6 млн дол., або на 5,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Єгипту, Китаю, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 27,2%, Іспанії — на 21,5%, Нідерландів — на 8,0%, Німеччини — на 5,3%, Польщі — на 4,3%, Індії — на 3,2% та Єгипту — на 2,1%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації — на 32,3%, Туреччини — на 30,5%, Китаю — на 25,8%, Італії — на 3,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 8980,6 млн дол., або 43,8% загального обсягу (у січні — липні 2015 р. — відповідно 8707,0 млн дол. та 40,8%) та збільшився порівняно із січнем — липнем 2015 р. на 273,6 млн дол., або на 3,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем — липнем 2015 р. імпорт товарів збільшився з Франції на 39,9%, Італії — на 39,3%, Туреччини — на 36,7%, Китаю — на 17,8%, Білорусі — на 14,3%, США — на 13,2% та Польщі — на 8,1%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації — на 40,2% та Німеччини — на 2,1%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні — серпні 2016 р. становив 922,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — серпнем 2015 р. збільшився на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні — серпні 2016 р. становив 731,6 млрд грн, що на 3,1% більше від обсягу січня — серпня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Транспорт

У січні — серпні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив       206,5 млрд ткм, або 101,1% обсягу січня — серпня 2015 р. Підприємствами транспорту перевезено 398,6 млн т вантажів, що становить 103,6% обсягу січня — серпня 2015 р.

У січні — серпні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 188,6 млн т вантажів, що на 0,1% менше, ніж у січні — серпні 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — серпень 2016 р. виконано вантажообіг обсягом 23,9 млрд ткм, що зріс на 8,6% порівняно з відповідним періодом торік та перевезено 107,1 млн т вантажів, що на 15,9% більше, ніж за січень — серпень 2015 р.

Водним транспортом за січень—серпень 2016 р. перевезено вантажів обсягом  4,1 млн т, що на 1,8% більше, ніж за січень — серпень 2015 р.

У січні — серпні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 137,9 млн ткм, що на 4,2% більше, ніж у січні—серпні 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 46,9 тис. т вантажів, що на 9,0% більше, ніж за січень — серпень 2015 р.

У січні — серпні 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 67,6 млрд пас-км, послугами пасажирського транспорту скористалися     3190,1 млн пасажирів, що становить відповідно 104,1% та 93,1% обсягу січня — серпня 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) залишилися на рівні січня—серпня 2015 р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 1,3 млрд пасажирів, що на 12,7% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні — серпні 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 23,7%.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 30,6%. Авіаційним транспортом перевезено 5,3 млн пасажирів, що на 25,6% більше, ніж за січень — серпень 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 1,6 млрд пасажирів, що на 2,5% менше, ніж за січень — серпень 2015 р.

(у цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

Державна служба статистики України