Шахи — одна з найстаріших у світі ігор. Два кольори — лише чорний та білий і безліч варіантів для перемоги або поразки. А життя — то навіть не веселка, а палітра художника-імпресіоніста плюс багатоваріантність потужного комп’ютера. Іти ним, знаходити правильні ходи — спільну мову з людьми, приймати рішення без негативу, що ставали б остаточною крапкою, змушувати фортуну повертатися до тебе обличчям — то високе мистецтво, доступне далеко не всім. А кому це вдається, знаходять людське визнання, повагу, особливо якщо мистецтво спрямоване на користь людям, суспільству, державі.

Одна з таких особистостей — ректор Київського національного торговельно-економічного університету академік Національної академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, почесний доктор кількох закордонних вишів професор Анатолій Мазаракі, який нещодавно відзначив ювілей.

На сьогодні університет перетворився на потужний техноекономполіс із п’яти інститутів, дев’яти коледжів, двох училищ, інноваційних центрів, запровадив принципи Болонської декларації, приєднався до Великої хартії університетів, став визнаним лідером освіти в Україні. Фото з сайту facebook.com/knteuofficia

Хід Е2 — Е4

А починалося все в липні 1950 року, коли в родині Мазаракі народився син, якого назвали Анатолієм. Його дитинство було таким, як і багатьох хлопчаків, що народилися в часи, коли країна прискорено лікувала рани війни, а люди, переживаючи скруту, напружено працювали задля майбутнього.

Прикладом цілеспрямованості, організованості та відданості справі став його батько Антон Федорович, на плечі якого як заступника голови Київської обласної спілки споживчої кооперації, лягли велика робота і відповідальність за створення державних ресурсів, постачання ними населення. У матері Євдокії Іванівни запозичив терплячість, витриманість, здатність до компромісу, людяність і доброту. Ці якості, закладені з раннього дитинства, супроводжують його все доросле життя.

У 1972 році Анатолій Мазаракі з відзнакою закінчив Київський торгово-економічний інститут. Першою сходинкою професійної кар’єри став Український науково-дослідний інститут торгівлі та громадського харчування міністерства торгівлі СРСР.

Етапною в науковому зростанні була робота у раді з вивчення продуктивних сил Академії наук України, що принесла перший життєвий успіх — захист кандидатської дисертації. Молодий науковець набирався досвіду проведення масштабних досліджень, вміння виявляти тенденції та закономірності економічному розвитку, брав участь у розробленні програми перспективного соціально-економічного розвитку Києва та країни.

Потім була робота у новоствореному республіканському проєктно-технологічному інституті торгівлі, науково-виробничому об’єднанні «Торгпрогрес» мінторгу України. Завдяки його таланту організатора досліджень у цій науково-прикладній установі було масштабно розгорнуто реалізацію проєктів науково-технічного розвитку торгівлі, запровадження прогресивних методів.

Мітельшпіль

Волею долі чи, може, знаменням судилося Анатолієві Мазаракі з 1988 року повернутися в alma mater, з якою він більше не розлучився. Кар’єрне зростання тут проходило швидко і по висхідній аж до ректора Київського торгово-економічного інституту. Він змінив на цій посаді Тетяну Скирду, з якою зберіг теплі й дружні стосунки.

— То був важкий і складний період, — пригадує він. — З розвалом Радянського Союзу інститут залишився без налагоджених внутрішніх контактів і міжнародних зв’язків. Нова держава сповідувала нову ідеологію, а це вплинуло і на навчальний процес. А нових навчальних планів і підручників не було. Незмінним залишилося викладання хіба що фундаментальних наук. Треба було інтегруватися, створюючи нові плани і програми. І дбати, звідки на все те взяти кошти, яких не вистачало навіть на найнеобхідніше. Тепер навіть не віриться, що так було.

Новий керівник розпочав з ідеї реформування освіти на потребу держави і суспільства, які стали на шлях переходу до ринкових умов соціально-економічного розвитку. Треба було швидко визначитися з місцем вищої школи у цьому процесі. Анатолій Мазаракі знайшов правильну відповідь на цей виклик часу: перетворення освітньої діяльності навчального закладу на основі нових знань про ринкову економіку із застосуванням активних форм і методів викладання та інформатизації навчального процесу. Робити це треба було на ходу, переймаючи закордонний досвід, перевчаючи викладацькі кадри, концентруючи зусилля на створенні нового навчально-методичного забезпечення, оновлюючи матеріально-технічну базу тощо. Безумовно, це потребувало наполегливості, мобілізації людських і фінансових ресурсів. І це таки вдалося.

Університет досяг лідерських позицій у вітчизняному освітньому середовищі, став привабливим для молоді. Попри складний і напружений період роботи та величезну зайнятість Анатолій Мазаракі займається науковою діяльністю, захищає докторську дисертацію. У численних наукових працях доводить: торгівля в ринкових умовах має виняткову роль для забезпечення потреб населення і наповнення бюджету країни. Її розвитку і вдосконаленню варто приділяти більше уваги державних органів влади, своє слово повинні сказати наука й освіта. Наукові задумки він намагається втілювати в життя через удосконалення наукової й освітянської діяльності університету. А чи досяг бажаного?

Ендшпіль

А таки досяг! Університет набув статусу національного, перетворився на потужний техноекономполіс із п’яти інститутів, дев’яти коледжів, двох училищ, інноваційних центрів, запровадив принципи Болонської декларації, приєднався до Великої хартії університетів, став визнаним лідером освіти в Україні, постійно посідає чільні місця у різноманітних рейтингах.

Більш як десять років функціонує система управління якістю, сертифікована за міжнародним стандартом ISO9001-2015. А про тісний зв’язок університету з роботодавцями ходять легенди: їхні представники системно долучені до формування навчальних планів і змісту дисциплін, читання лекцій, проведення майстер-класів. Щороку на базі КНТЕУ проходять освітні проєкти за участю гуру від бізнесу. Студенти в захваті.

І все це пов’язане з іменем Анатолія Мазаракі, який ініціював і заклав фундамент модернізації вищої освіти в Україні. Він розробив і запровадив інноваційну модель діяльності вишу з підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей. Нині це майже 100 освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів, зокрема англійською мовою викладання, з цифрової економіки, торговельного підприємництва, логістики, митної справи, фінансів, бухобліку, аудиту, інформаційних технологій, кібербезпеки, туризму, готельного та ресторанного бізнесу, психології, менеджменту, міжнародних економічних відносин, міжнародного права, банківської справи, маркетингу та інших.

Навчальна база, інфраструктура, умови праці та навчання в КНТЕУ відповідають європейським вимогам. Якісних змін зазнала організація підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, серед них державні управлінські кадри. Університет — активний учасник багатьох міжнародних проєктів, представлений у закордонних наукових організаціях.

Анатолій Мазаракі очолив наукову школу, в межах якої проводили дослідження і захистили дисертації 35 докторів та 15 кандидатів наук. Очолювані ним 20 років науково-методичні комісії МОН України з менеджменту й адміністрування, сфери обслуговування, товарознавства і торговельного підприємництва вперше в країні розробили і запровадили державні стандарти освіти, в основу яких покладено компетентність, наукоємність, гнучкість та варіативність дисциплін, що забезпечує високу адаптованість випускників до практичної діяльності і вміння продукувати нові знання та рішення.

Його перу одноосібно й у співавторстві належать понад 450 наукових праць, зокрема 55 монографій, 66 підручників i навчальних посібників. Він член редакційних колегій кількох наукових журналів, активно й плідно працює у громадських і професійних організаціях, зокрема міжнародних.

Фахову невтомність Анатолія Мазаракі високо оцінено в Україні й за кордоном. Свідчення цього — повний бант ордена «За заслуги», ордени Князя Ярослава Мудрого, Почесні грамоти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів, орден Почесного легіону Французької Республіки — «Академічна пальмова гілка», який вручають іноземним громадянам за виняткові заслуги на ниві освіти, і багато інших відзнак.

Шахи тут у пошані як у студентів, так і викладачів. Фото з сайту knute.edu.ua

І знову дебют

Та на досягнутому академік Мазаракі зупинятися наміру не має. Натомість має конкретну програму дій: формувати університет європейського зразка. Серед пріоритетів — інноваційний розвиток університету, підвищення якості освіти, підготовка конкурентоспроможних випускників, інтеграція у міжнародну освітню та наукову спільноту, інформатизація всіх видів діяльності, соціальні програми й багато інших.

Хоч би які б складнощі траплялися на шаховому полі (читай освітянському), наш гросмейстер упорається з ними. Знову розпочне черговий дебют, чергову життєву партію — і переможе. Такий у нього характер.

Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»