Міністерство фінансів України 
НАКАЗ

від 04.01.2018 р.
№1

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 року за № 64/31516

Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків

 

Відповідно до пунктів 5, 6, 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків, що додається.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, яким, в свою чергу, довести його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

В. о. міністра С. МАРЧЕНКО

Наказ Міністерства фінансів України
04.01.2018

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2018 року за № 64/31516

 

Порядок
проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків
 

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами Державної казначейської служби (далі – органи Казначейства) розрахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії органів Казначейства, департаментів фінансів обласних державних адміністрацій, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та суб’єктів господарювання – учасників таких розрахунків у частині проведення видатків місцевих бюджетів, передбачених на надання пільг та  житлових субсидій населенню для  оплати електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (далі – пільги та житлові субсидії населенню).

2. Терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормативно-правовими актами у сферах газо-, електро-, тепло-, водопостачання.

3. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, на підставі реєстру обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (додаток 1), який подають надавачі послуг, а також інформації головних розпорядників про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню щомісяця готують реєстр сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню (додаток 2),та подають його Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – департаменти фінансів) та управлінням Державної казначейської служби в районах та містах Автономної Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі протягом місяця, але не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Під час формування підприємствами – надавачами послуг реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг слід враховувати таке:

 сума до перерахування визначається як обсяг фактично наданих послуг (енергоносіїв), але не більше обсягу, призначеного за нормативами;

 заборгованість на 01 січня 2018 року за пільгами та житловими субсидіями  населенню враховується в реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг лише в межах фактичних обсягів наданих послуг (енергоносіїв), але не більше обсягів,призначених за нормативами.

4. Департаменти фінансів протягом місяця, але не пізніше 21 числа місяця, що настає за звітним, узагальнюють реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню,та надають головним управлінням Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні управління Казначейства)узагальнені реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню   (додаток 3),для надання Казначейству.

5. Казначейство в одноденний строк узагальнює реєстри сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню,та не пізніше наступного робочого дня надає Міністерству фінансів України (далі – Мінфін) зведений реєстр узагальнених реєстрів сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (у тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (додаток 4) у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів послуг.

6. Зведені реєстри сум пільг та субсидій є підставою для перерахування Казначейством субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (далі – субвенція).

7. Казначейство перераховує протягом місяця, але не пізніше 24 числа місяця, що настає за звітним періодом, субвенцію за видами послуг згідно із зведеними реєстрами.

У разі недостатності помісячного розпису асигнувань перерахування коштів субвенції здійснюється додатково після 24 числа місяця згідно з отриманими від Мінфіну змінами до помісячного розпису асигнувань або після 01 числа місяця, наступного за звітним, згідно з розписом асигнувань наступного місяця з урахуванням фактичного перерахування попереднього місяця.

8. Субвенція в частині оплати послуг за електричну енергію та водопостачання і водовідведення перераховується в межах обсягу акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії, який  надійшов до загального фонду державного бюджету в попередньому місяці.

У разі якщо обсяг таких надходжень недостатній, Казначейство протягом трьох робочих днів готує і направляє Мінфіну інформацію щодо фактичних обсягів пільг і субсидій на оплату електричної енергії та послуг водопостачання і водовідведення, що підлягають перерахуванню, та перерахованих обсягів зазначених пільг і субсидій з урахуванням надходжень до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії.

Перерахування субвенції в частині оплати послуг за електричну енергію та водопостачання і водовідведення понад обсяг акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії здійснюється на підставі доручення Міністра фінансів України.

9. У разі недостатності помісячного розпису асигнувань після проведення розрахунків згідно з пунктом 7 цього розділу Казначейство перераховує субвенцію у пропорції за видами послуг – у відсотковому відношенні обсягів послуг, зазначених в узагальненому реєстрі певної області, до залишку помісячного розпису асигнувань для даної області.

10. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню перераховується у розрізі видів послуг.

11. Департаменти фінансів забезпечують розподіл та перерахування  субвенції фінансовим органам районних держадміністрацій, виконкомам міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об'єднанням територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, протягом  двох операційних днів.

12. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету протягом двох операційних днів забезпечують перерахування коштів субвенції суб'єктам господарювання – надавачам послуг та енергоносіїв населенню на підставі реєстрів, отриманих від суб'єктів  господарювання.

13. Виконання Казначейством платіжних доручень здійснюється протягом одного операційного дня. Платіжні доручення, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

II. Проведення розрахунків

1. Всі підприємства – надавачі послуг з транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, оптові продавці та власники природного газу, вугледобувні та вуглепостачальні підприємства, які беруть участь у розрахунках, передбачених цим Порядком, відкривають поточні рахунки із спеціальним режимом використання (далі – рахунки) в органах Казначейства, крім енергопостачальників, оптового постачальника електричної енергії, які проводять розрахунки за спожиту електричну енергію через поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку (далі – поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку).

Рахунки виробників електричної енергії, оптового постачальника електричної енергії для сплати грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету відкриваються в органах Казначейства за місцезнаходженням підприємств.

Рахунки підприємств – надавачів послуг відкриваються в органах Казначейства за місцезнаходженням підприємств у розрізі видів послуг з окремою ознакою.

Кошти, отримані від головних розпорядників місцевих бюджетів, відповідно до пункту 81Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, зараховуються на рахунки підприємств – надавачів послуг, відкриті з окремою ознакою у розрізі видів послуг.

У разі проведення розрахунків за послуги між іншими суб’єктами господарювання – учасниками розрахунків за рахунок таких коштів кошти спрямовуються відповідному учаснику на рахунок, відкритий з ознакою, за якою підприємство – надавач послуг отримав кошти від головного розпорядника місцевого бюджету.

Для відкриття рахунків учасники розрахунків подають до органів Казначейства документи, визначені Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за №1206/21518,та копії ліцензій, які підтверджують право суб'єкта господарювання на здійснення  відповідного виду діяльності (на видобування, постачання, розподіл та транспортування природного газу, виробництво та постачання теплової енергії, на централізоване водопостачання та водовідведення тощо), або виписки з реєстру ліцензіатів, розміщеного на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) www.nerc.gov.ua (на постачання, транспортування та розподіл природного газу, виробництво та постачання теплової енергії, на централізоване водопостачання та водовідведення),затверджені печаткою підприємства (у разі її використання).

Копія ліцензії або виписка із зазначеного реєстру, підписані керівником підприємства, зберігаються в особовій справі.

2. Обслуговування рахунків органами Казначейства здійснюється на підставі договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

3. Суб'єкти господарювання – надавачі послуг (енергоносіїв) забезпечують подання платіжних доручень на паперових та електронних носіях органам Казначейства, у яких такі суб'єкти господарювання відкрили рахунки, для перерахування коштів, що надійшли на їх рахунки від розпорядників коштів місцевих бюджетів та від інших суб'єктів господарювання, у строк, що не може перевищувати п'яти днів з моменту перерахування коштів субвенції головним розпорядником коштів місцевих бюджетів або іншим суб’єктом господарювання, але не пізніше останнього операційного дня бюджетного року.

4. Погашення заборгованості за фактично надані послуги (енергоносії), що утворилася на 01 січня поточного року, здійснюється протягом бюджетного року в межах бюджетних призначень на поточний рік за окремим рішенням Мінфіну.

5. Проведення розрахунків за електричну енергію.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень головних розпорядників місцевих бюджетів перераховують кошти на поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку,енергопостачальним компаніям для їх подальшого спрямування через поточні рахунки, відкриті в уповноваженому банку, оптовим постачальником електричної енергії – державним підприємством «Енергоринок» на рахунок, відкритий в органах Казначейства для сплати до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії, а залишок – на рахунки виробників електричної енергії, відкриті в органах Казначейства.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень державного  підприємства «Енергоринок» отримані кошти перераховують як сплату до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень виробників електричної енергії отримані кошти перераховують на:

оплату природного газу;

оплату послуг з транспортування природного газу;

рахунки вуглепостачальних підприємств за поставлене вугілля;

рахунки вугледобувних підприємств за поставлене вугілля;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень вуглепостачальних підприємств перераховують кошти на рахунки вугледобувних підприємств за поставлене вугілля.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень вугледобувних та вуглепостачальних підприємств спрямовують кошти на сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету.

6. Проведення розрахунків за природний газ (у тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання).

У розрахунках за природний газ (у тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання) згідно з цим Порядком беруть участь суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність із видобування природного газу на території України, оптові продавці природного газу (в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»), постачальники природного газу, які відповідно до Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187,  виконують спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, оператори газорозподільної системи і газотранспортної системи.

7. Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на постачання природного газу, перераховують кошти на оплату:

природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі публічному акціонерному  товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі –ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»));

послуг з розподілу та транспортування природного газу операторам газорозподільної системи та оператору газотранспортної системи.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на розподіл природного газу, спрямовують кошти на:

оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»);

оплату послуг із транспортування природного газу оператору газотранспортної системи;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету, в тому числі податку на додану вартість, в межах нарахувань на обсяг планової тарифної виручки, встановленої НКРЕКП на плановий період.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на транспортування природного газу, спрямовують кошти на:

оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»);

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень оптових продавців (у тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України») спрямовують кошти виключно на:

оплату закупівлі природного газу у вітчизняного виробника;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень вітчизняного виробника газу спрямовують кошти на сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету.

8.Сплата податку на додану вартість коштами субвенції з державного бюджету суб'єктами господарювання, що мають ліцензії розподілу та транспортування природного газу, здійснюється в межах нарахувань на обсяг планової тарифної виручки, встановленої НКРЕКП на плановий період, але не може перевищувати обсягу, який відповідає питомій вазі сплати до державного бюджету цього податку у відповідному встановленому тарифі для побутового споживача, скоригованого на величину матеріальних витрат.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України здійснюють перерахування коштів на рахунки електронного адміністрування податку на додану вартість суб'єкта господарювання для подальшого спрямування податку на додану вартість до державного бюджету.

9. Проведення розрахунків за теплопостачання.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на виробництво теплової енергії, спрямовують кошти на:

оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»);

оплату інших енергоносіїв, спожитих для виробництва теплової енергії;

оплату послуг з розподілу та транспортування природного газу операторам газорозподільної системи та оператору газотранспортної системи;

оплату за спожиту електричну енергію;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на постачання теплової енергії, виробленої іншим суб'єктом господарювання, спрямовують кошти на:

оплату покупної теплової енергії, інших енергоносіїв, використаних в процесі транспортування та постачання теплової енергії;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень підприємств – постачальників (виробників) інших енергоносіїв (окрім природного газу та електричної енергії), які постачають їх для виробництва теплової енергії, спрямовують кошти на:

оплату послуг тепло-, водопостачання та водовідведення;

оплату постачання / транспортування / розподілу природного газу;

оплату електроенергії;

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).

10. Проведення розрахунків за водопостачання і водовідведення.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень підприємств водопостачання і водовідведення спрямовують кошти на:

розрахунки за електричну енергію, в тому числі на сплату заборгованості за минулі періоди;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).

11. Проведення розрахунків за квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та інші послуги.

Органи Казначейства на підставі платіжних доручень підприємств, що надають послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, вивезення побутового сміття і рідких нечистот, спрямовують кошти на:

оплату послуг тепло-, водопостачання та водовідведення;

оплату постачання / транспортування / розподілу природного газу;

оплату електроенергії;

сплату грошових зобов'язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету;

виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності заборгованості зі сплати енергоносіїв і податкових зобов'язань.

Підтвердженням відсутності заборгованості є лист підприємства.

12. Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення державним підприємством поштового зв'язку, здійснюються за рахунок субвенції у порядку, встановленому законодавством.

13. Зазначені розрахунки проводяться протягом п'яти банківських днів у межах бюджетного року.

14. Усі учасники розрахунків, що проводяться відповідно до цього Порядку, залежно від виду платежу в графі «призначення платежу» платіжних доручень зазначають додатково «постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256» та вид послуг (енергоносіїв), за який проводиться розрахунок.

III. Звітність

1. Казначейство здійснює щоденний моніторинг стану проведення розрахунків та веде облік у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, яким виділено субвенцію з державного бюджету, та видів послуг за такими показниками:

фактичний обсяг енергоносіїв (природний газ, теплопостачання, електрична енергія, водопостачання і водовідведення, квартирна плата тощо);

виділено коштів з початку року (природний газ, теплопостачання, електрична енергія, водопостачання і водовідведення, квартирна плата тощо);

перераховано коштів з рахунків головних розпорядників коштів місцевих бюджетів;

залишок коштів на рахунках головних розпорядників коштів місцевих бюджетів;

залишок коштів на рахунках суб'єктів господарювання, відкритих в органах Казначейства.

Підставою для проведення моніторингу є щоденна інформація органів Казначейства згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Казначейство щодня повідомляє Мінфін про стан проведених розрахунків згідно з додатком 6 до цього Порядку.

2. Казначейство забезпечує ведення електронного реєстру учасників розрахунків, рахунки яких відкрито в органах Казначейства, на підставі інформації органів Казначейства.

Головні управління Казначейства щомісяця першого числа, що настає за звітним, подають Казначейству інформацію в електронному вигляді згідно з додатком 7 до цьогоПорядку.

Інформація щодо кожного учасника розрахунків наводиться за такими показниками:

повне найменування учасника розрахунків;

код за ЄДРПОУ;

номер поточного рахунку зі спеціальним режимом використання;

дата відкриття/закриття рахунку.

Казначейство щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, надає Мінфіну реєстр учасників розрахунків, рахунки яких відкрито в органах Казначейства.

3. Суб'єкти господарювання щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, надають органам Казначейства інформацію про проведені розрахунки за попередній місяць за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.

Інформація містить такі показники:

код за ЄДРПОУ;

номер поточного рахунку із спеціальним режимом використання;

надійшло коштів з рахунку головного розпорядника коштів місцевих бюджетів;

надійшло коштів від інших учасників розрахунків;

проведено розрахунків:

на рахунки інших учасників розрахунків;

до державного бюджету;

на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

на рахунки органів доходів і зборів для сплатиу разі ввезення природного газу на митну територію України;

на виплату заробітної плати та нарахування на неї;

залишок коштів на рахунку суб’єкта господарювання.

4. Органи Казначейства звіряють зазначену інформацію з даними, наявними в обліку Казначейства, та щомісяця до 20 числа надають її до Казначейства за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.

5. Казначейство до 25 числа місяця, що настає за звітним, інформує Мінфін щодо проведених розрахунків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів послуг за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

6. Облік проведених згідно з цим Порядком операцій здійснюється органами Казначейства та іншими учасниками розрахунків в установленому законодавством порядку. 

Директор Департаменту місцевих бюджетів                            Є. Ю. Кузькін

ДОДАТКИ 1-10