МІНІСТЕРСТВО  ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013                                     м. Київ                                      316

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України  12 червня 2013 р.
за № 930/23462

Про портові збори

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України», підпунктів 4.3.1, 4.3.3 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України  від 12 травня 2011 року № 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затведити такі, що додаються:

1.1. Порядок справляння та розміри ставок портових зборів.

1.2. Порядок обліку та використання коштів від портових зборів.

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про морські порти України».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр  В.В. Козак

Повний текст наказу №316 від 27.05.13 та накази №343 від 05.06.13, №344 від 05.06.13 читайте тут