МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

23.11.2015                            м. Київ                             № 490

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 грудня 2015 року за № 1525/27970

 

Про Тарифну політику Залізниць держав — учасниць
Співдружності Незалежних  Держав на перевезення вантажів 
у міжнародному сполученні  на 2016 фрахтовий рік

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів», статті 1 Тарифної Угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1993 року (далі – Тарифна Угода), з метою реалізації рішення XXIV Тарифної Конференції залізничних адміністрацій — учасниць Тарифної Угоди (27 — 30 жовтня 2015 року, м.Бішкек)

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити, що з 00 годин 01 січня 2016 року при перевезенні транзитних вантажів залізничним транспортом України вводиться в дію Тарифна політика Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2016 фрахтовий рік (далі – Тарифна політика), прийнята XXIV Тарифною Конференцією залізничних адміністрацій — учасниць Тарифної Угоди.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України  забезпечити:

1) інформування про зміну рівня ставок Тарифної політики в частині, що стосується перевезень по лініях залізниць України, в межах повноважень, визначених Порядком встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажіву міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074 (із змінами);

2) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр     А. ПИВОВАРСЬКИЙ