МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2013                                                       м. Київ                                                          № 157

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                                         28 березня 2013р.
                                                 за № 509/23041

Про внесення зміни до збірника тарифів  на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням 
вантажів у портах України

Відповідно до підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерству України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг ( додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 ( із змінами ) ), з метою збільшення обсягів вантажопотоків.

НАКАЗУЮ:

1. Примітки до таблиці 2.1.1а розділу 2 А  Збірника тарифів на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням у портах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня за № 476/1012 ( у редакції наказу Міністерства транспорту України від 12 березня 2003 року № 188), після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"8. У Ізмаїльському морському порту при переробці вантажів 9-ї, 22-ї та 26-ї груп акордних ставок застосовуються акордні ставки з коефіцієнтом 0,85".

У зв’язку з цим пункт 8 уважати пунктом 9.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівнику ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" щороку не пізніше 25 лютого, наступного за звітним року, інформувати Міністерство інфраструктури України про результати економічної ефективності застосування цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В. 

Міністр   В. В. Козак