Розкажіть, будь ласка, докладно, якими мають бути доплати до щомісячного заробітку працівникам за важкі та шкідливі умови праці? Як повинен здійснюватися облік часу такої роботи та хто має його проводити? Чи мають видавати певні продукти харчування людям, які працюють у таких умовах, і який порядок видачі? Чи законно замінювати продукти грошима?

Владислав ТКАЧУК,
м. Київ

Сергій РЯБОКОНЬ,
головний державний експерт з умов праці Мінсоцполітики:

- Тривалість відпрацьованого часу в шкідливих умовах не обов'язково має збігатися з місячною нормою робочого часу, оскільки до фактично відпрацьованого часу в несприятливих умовах праці не відноситься час перебування працівників на лікарняному, у відпустці, виконання громадських обов'язків, час вимушеного простою, виконання інших трудових обов'язків, які не передбачені трудовим договором.

Згідно з наказом Держкомстату від 05.12.2008 року N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" типова форма П-5 носить рекомендований характер і складається з мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. Власник самостійно приймає рішення щодо здійснення окремого обліку робіт та відпрацьованого часу робітників.

Конкретні розміри доплат за роботу із шкідливими та важкими умовами праці визначаються за результатами атестації робочих місць. Тобто в проміжок часу, коли термін дії попередньої атестації скінчився, а чергова ще не проведена, доплати не проводяться, оскільки порушено термін проведення чергової атестації.

Позачергова атестація проводиться у разі докорінної зміни умов та характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічних служб МОЗ.

Згідно з порядком безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з важкими або шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12. 1987 року N 731\П-13, оплата молока грошима, заміна його іншими продуктами харчування, крім рівноцінних, видача молока за декілька змін наперед або за попередні зміни, видача молока додому не допускається.

Грошова компенсація на придбання молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором, виплачується працівникові тільки у разі роз'їзного характеру роботи (стаття 7 Закону "Про охорону праці").

Згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.08.1992 року N 442, контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування Списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій та посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи умов праці.