Кілька років тому приятель мого чоловіка взяв у борг у кредитній спілці понад 100 тисяч гривень. Мій чоловік був його поручителем. Я про цей борг нічого не знала, ніяких документів не підписувала, та й взагалі присутньою при цьому не була. 

Аж ось нещодавно до мене на роботу приїхали представники тієї кредитної спілки. Вони шукали приятеля мого чоловіка, який зник і борг не виплачує. Показали мені документи, на яких нібито стоїть мій підпис. Я їм чітко сказала, що про борг не знала, підпис на документах не мій. Про це я, разом з юристом, написала лист до тієї установи. Згодом до мене приїздили представники прокуратури, які також розшукували приятеля чоловіка.

З усього виходить, що сплату цього боргу хочуть повісити на мене. Ніби поручителем була я, а не мій чоловік. Та це ж дуже велика сума, я не маю таких грошей. Працюю медичною сестрою в районній лікарні. До всього, чому я маю сплачувати борг, якого не робила? Один чоловік його взяв, другий за нього поручився, а мені доводять, що я також була поручителем, і змушують безневинну жінку за всіх розплачуватися.

Тому хочу дізнатися, чи законно буде, якщо мене змусять сплачувати цей борг? Або якщо я не зможу заплатити, чи будуть мене переслідувати за законом? Куди можу звернутися за захистом своїх прав?

Н. КАРБАН,
м. Новоукраїнка Кіровоградської обл.

Андрій СЄДОВ,
заступник міністра юстиції:

— В порядку інформування повідомляю, що згідно з положеннями частин першої та другої статті 62 Конституції України, які є нормами прямої дії, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. При цьому ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Вказані норми Конституції України відображені також і в положеннях Кримінального кодексу України, частинами першою та другою статті 2 якого передбачено, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим кодексом, у той час як особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Щодо укладення договору поруки зазначаю, що згідно з частиною першою статті 553 Цивільного кодексу (далі — ЦК) за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі (частина перша статті 547 ЦК).

При цьому у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому самому обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (статті 554 ЦК).

Слід зазначити, що у разі солідарного обов’язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо (частина перша статті 543 ЦК).

Правочин (договір) є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлено законом або якщо він не визнаний судом недійсним (частина друга статті 202 та стаття 204 ЦК).

Крім того, зазначу, що згідно зі статтею 1 Цивільного процесуального кодексу завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Так, відповідно до частини першої статті 15 цього кодексу суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, сімейних відносин.

Також інформую, що надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру відповідно до статей 1, 19 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» здійснюють адвокати, по допомогу до яких вам слід звернутися у цьому випадку.