Я приватний підприємець, займаюся торгівлею. Чи маю право брати на роботу реалізаторами іноземних громадян, які є студентами одного з київських університетів?

 Василь ТРОШКІН, м. Київ 

Консультує Наталія ПІДДУБНА, 
член Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги 
— Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

— Відповідно до Конституції України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Законом України «Про зайнятість населення» визначено особливості прийому на роботу іноземців та осіб без громадянства.

Відповідно до ст. 8 цього закону, роботодавці мають право використовувати працю іноземців та осіб без громадянства на умовах трудового договору лише за наявності виданого роботодавцеві державною службою зайнятості дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України.

Оформлення документів, необхідних для отримання дозволу на використання праці іноземців, здійснює роботодавець, який запрошує на роботу іноземця.

Дозвіл на використання праці іноземця видають центри зайнятості Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за місцем реєстрації роботодавця як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за умови відсутності в країні (регіоні) працівників, спроможних виконувати відповідні роботи, або наявності достатніх обuрунтувань доцільності використання праці іноземця.

Цей дозвіл надає право роботодавцеві тимчасово використовувати працю конкретного іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді.

За розгляд заяви про надання дозволу на використання праці іноземця чи продовження строку його дії з роботодавця справляється плата у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Як домогтися плати за використання власного авто зі службовою метою?

 Коли оформлявся на роботу, власник приватного підприємства висунув умову, щоб я використовував власний автомобіль для робочих завдань. Сказав, що оплачуватиме витрати на пальне, ремонт машини і амортизацію. Три місяці обіцяв заплатити, а тепер заявляє, що нічого мені не винен, бо договір на використання авто не укладався. Але ж усі бачили і знають, що я використовував автомобіль саме для роботи! Чи можна добитися справедливості й змусити мені заплатити?  

Володимир СТЕШЕНКО, м. Київ  

— Домовленість між підприємством і працівником про використання автомобіля та компенсація за його використання має оформлятися наказом на підприємстві, обумовлюватись у трудовому договорі та договором оренди або договором про компенсацію за використання автомобіля. 

Оформити відносини із працівником можна окремим договором про виплату компенсації, в якому потрібно встановити розмір компенсації та періодичність її виплати. Також можна застосувати традиційний алгоритм оформлення відносин, до якого бухгалтери вже звикли: 

— заява працівника на використання власного автомобіля зі службовою метою; 

— наказ керівника про можливість використання працівником власного автомобіля з визначенням розміру компенсації та періодичності її виплати, який слід погодити із працівником; 

— накази про виплату конкретних сум компенсації. 

Оскільки у вашому випадку договорів не укладали, наказів не видавали, спробувати стягнути компенсацію за використання автомобіля ви можете в суді, надавши докази використання автомобіля в робочих цілях та свідчення свідків.

Шановні читачі «Урядового кур’єра»! Якщо ви хочете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», можете надіслати його за адресою: 01008, м. Київ, вул. Садова,1, редакція газети «Урядовий кур’єр» або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua