1990 року я закінчив хіміко-технологічний інститут. Спеціальність за дипломом — «Хімічна технологія твердого палива»; здобув кваліфікацію «інженер-хімік-технолог».

З того самого року й донині безперервно працюю на посаді викладача спецдисциплін у коледжі. У цьому році атестуюсь з навчальної дисципліни «Комп’ютерна обробка екологічної інформації», яку викладаю протягом 8 років. За результатами попередньої атестації 2008-го, з цієї дисципліни мені підтверджено кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії» і встановлено педагогічне звання «старший викладач».

З 1999 року по 2004-й викладав у коледжі дисципліни, пов’язані із застосуванням комп’ютерної техніки в економічних науках, а з 2004 року — в екології. У 2008-му та 2012-му пройшов курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти з дисципліни «Комп’ютерна обробка екологічної інформації» та «Загальний курс користувача персонального комп’ютера» (друга дисципліна, яку я викладаю).

Маю запитання: чи можна під час проведення чергової атестації у цьому році підтвердити встановлені мені кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач» та «відповідає займаній посаді»?

І. ДИДИШИН,
селище Розділ Львівської області

Андрій МАРЧЕНКО,
заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти МОН:

— Відповідно до частини 4 статті 48 Закону «Про вищу освіту», педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначають відповідність працівників займаній посаді, присвоюють категорії, педагогічні звання.

Рішення про відповідність працівника займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, педагогічному званню, присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань ухвалюють атестаційні комісії відповідного рівня.

Критерій для присвоєння кваліфікаційних категорій — відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3—4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 06.10.2010 року № 930 (далі — Типове положення). Умови та порядок присвоєння педагогічного звання «старший викладач» визначено пунктом 5.3 Типового положення.

За таких підстав, за умови відповідності вимогам, визначеним пунктами 4.6 та 5.3 Типового положення, атестаційною комісією може бути ухвалено рішення про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та педагогічному званню «старший викладач».