Я — 1961 року народження. Розпочала свою медичну діяльність у 1983 році як медсестра Худоліївської дільничної лікарні. Та коли на цю посаду повернулася з декрету основна працівниця, мене у 1885 році перевели працювати медсестрою фізіотерапевтичного кабінету колгоспу «Прогрес». А у березні 1988 року мене обрали секретарем сільської ради. Та з листопада 2010 р.  вже на цю посаду не переобрали.

З травня 2011 року перебуваю на обліку у місцевому центрі зайнятості, де отримую допомогу із безробіття. Та коли ці виплати закінчаться, я залишуся взагалі без засобів для існування. Тому хочу запитати, чи маю  право оформитися на пільгову пенсію як медпрацівник?

Тамара КОСТЯНА,
с. Худоліївка Полтавської обл.

Валерій РУДЕНКО,
начальник ГУ Пенсійного фонду
в Полтавській області:

— Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії за вислугу років призначаються за нормами цього закону в разі досягнення особою пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого Законом «Про пенсійне забезпечення».

Пунктом «е» статті 55 Закону «Про пенсійне забезпечення» та Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 04.11.1993 року № 909 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 26.09.2002 року №4 1436-2002-п), передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають деякі категорії працівників охорони здоров’я незалежно від віку за наявності спеціального стажу роботи 25 років.

Переліком закладів і установ охорони здоров’я та посад у цих закладах передбачено право на пенсію, зокрема середньому медичному персоналу (незалежно від найменування посад). Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим Переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів та установ.

Відповідно до статті 33 Закону «Про статус депутатів місцевих рад» час роботи депутата на виборній посаді в раді зараховують до стажу роботи за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду.

Згідно із записами у вашій трудовій книжці до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, можливо зарахувати лише період роботи з 01.04.1983 року по 01.10.1985 року медсестрою Худоліївської дільничної лікарні тривалістю 2 роки 6 місяців 1 день.

Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, не передбачені фізіотерапевтичні кабінети. За інформацією територіального управління Пенсійного фонду, будь-які документи, що підтверджують віднесення фізіотерапевтичного кабінету до складу закладу охорони здоров’я колгоспу «Прогрес», відсутні.

Тому зарахувати період вашої роботи з 01.10.1985 року по 29.03.1988 року на посаді медсестри фізіотерапевтичного кабінету колгоспу «Прогрес» та відповідно час перебування на виборній посаді з 29.03.1988 року по 12.11.2010 року секретарем Худоліївської сільської ради до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, не вбачається за можливе.

З урахуванням викладеного, права на пенсію за віком ви не набули.