АКТУАЛЬНО

Верховна Рада прийняла зміни до законодавства, які погіршують ситуацію із
закупівельними цінами на молоко

 

В одній з областей розповідали майже анекдотичний факт. Народний депутат — фактичний власник (як не маскуйся, а все таємне стає явним) сільгосппідприємства обурювався недостатньою рентабельністю молока.

— Але ж ви не контролюєте виконання законів, які регулюють його оплату, — відповіли йому.  Тому держава лише декларує добрі наміри підтримки виробника, але не виконує взятих на себе зобов’язань.

— Та я, та ми, — розійшовся законотворець.

А 7 червня ц. р. Верховна Рада прийняла законопроект «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» щодо регулювання закупівельних цін на молоко». Звичайно, без врахування думки тих, хто має його виконувати. Тому міністерства аграрної політики і економічного розвитку та торгівлі дали йому негативну оцінку й запропонували Президенту України застосувати вето щодо нового закону. Серед аргументів і такий. Передбачається зобов’язати здійснювати розрахунки за об’єкти  державного цінового регулювання в семиденний термін як переробні підприємства, так і торгівлю. Разом з тим, якщо переробні підприємства повинні виконувати норму в 100% випадків, то торговельні підприємства розраховуватимуться в передбачений термін лише під час реалізації молока та  вершкового масла, тобто ланки одного ланцюга поставлені заздалегідь в нерівні умови.

Поки посадовці радяться, молоко кисне. Фото з сайту clicr.ru

Нововведення при теперішній ситуації, коли 80% молока виробляється господарствами населення, може призвести або до виникнення значної кількості посередників на ринку, що в свою чергу призведе до зростання цін на сировину і, як наслідок, на готову продукцію, або до відмови переробних підприємств від співпраці з господарствами населення.

Наголошується й на тому, що новий закон може спричинити відмову торговельних мереж приймати на реалізацію молочну продукцію. Опоненти нового закону вважають, що він завдасть шкоди виробникам молока,  в кінцевому підсумку і споживачам продукції.

Така  міна уповільненої дії, на думку експертів, закладена в  нормі закону, яка забороняє здійснювати закупівлю молока та молочних продуктів у постачальників без укладених у письмовій формі договорів купівлі-продажу зазначеної продукції.

Реалізація цього положення неминуче призведе до погіршення конкуренції на ринку молочної сировини, позбавить селян можливості вибору молокопереробних підприємств з кращими умовами придбання сировини, а при підвищенні закупівельних цін на молоко — до невиправданих втрат селянами.

Молокопереробні підприємства здійснюють розрахунки з селянами за молокосировину  щодекадно,  користуючись формами  облікової документації (розрахункова книжка, приймально-розрахункова відомість про видачу грошей, реєстр про закупівлю молока), затвердженими  наказом Мін?агрополітики, тому в укладанні письмових договорів немає необхідності.

Крім цього, прийнятий закон не забезпечує соціальний захист населення від коливань цін на молочні продукти, оскільки не враховує купівельну спроможність населення країни.

КОМПЕТЕНТНО

Голова правління
Національної асоціації
молочників України
Василь БОНДАРЕНКО.

— Ми зацікавлені в тому, щоб селяни отримували достойну ціну за реалізовану на переробку сировину. Для цього в держави є необхідна законодавча база. Зокрема нею передбачені відповідні дотації за молоко. Вони не виплачуються.

Для врегулювання питання цінової рівноваги між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку, з метою захисту сільгосптоваровиробників молока та споживачів країни від цінових коливань, в тому числі сезонних, згідно зі статтею 20 Закону України «Про молоко та молочні продукти», створені Узгоджувальні комісії. До їх складу у рівній кількості входять представники від виробників молока, молочної сировини, переробних підприємств та організацій, що реалізують молочну продукцію (торгівлі). Такі Узгоджувальні комісії створені в міністерстві, обласних регіонах та районах — слід відновити їх роботу. Необхідно також забезпечити виконання чинних законів України щодо підтримки селян-виробників молока, зокрема «Про державну підтримку сільського господарства України» в частині забезпечення виплати бюджетної та спеціальної бюджетної дотацій і виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, в частині підтримки галузі тваринництва — у передбачених обсягах фінансування. Доцільно законодавчо обмежити діяльність посередників, які здійснюють закупівлю молока, оскільки це негативно впливає на формування цін. Для молокопереробних підприємств варто законодавчо ввести пільгове кредитування під 1-2% для розрахунків з сільгосптоваровиробниками за молоко.

Чинної законодавчої бази достатньо для вирівнювання цінових коливань за умови, що розрахунки торгівлі повинні здійснюватися у 7-денний термін з дати отримання ними продукції.