У нас зарплата не змінювалася вже кілька років. Хоч отримуємо її щомісяця, і це добре. Але ціни зростають, тож реально її вистачає на все меншу кількість покупок. На деяких підприємствах зарплату індексують, а у нас ні. Чи всі роботодавці зобов’язані індексувати зарплату працівників, чи це на їхній розсуд?

Консультує Альона РОМАНОВА,
голова правління ГО «Кримська правова коаліція»

— Відповідно до ст. 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Якщо йдеться про індексацію заробітної плати, необхідно орієнтуватися на прожитковий мінімум для працездатних осіб. Наприклад, прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1218 гривень. Працівник отримує заробітну плату в розмірі 2500 гривень. Якщо поріг індексації перевищено і заробітна плата підлягає індексації, то індексуватися повинна лише її частина, яка дорівнює прожитковому мінімуму, тобто 1218 гривень.

Індексацію зобов’язані проводити всі без винятку роботодавці: підприємства, установи та організації незалежно від форми власності й господарювання, а також фізичні особи, що використовують працю найманих працівників.

Показником, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, є індекс споживчих цін, який обчислює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики (Державний комітет статистики України) і який не пізніше 10 числа місяця, який настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях. Обчислення індексу споживчих цін провадять нарослим підсумком, починаючи з місяця, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації.

Індексацію грошових доходів населення провадять тоді, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який установлюють у розмірі 101%.

Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюють з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

Шановні читачі «Урядового кур’єра»! Якщо ви хочете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», можете надіслати його за адресою: 01008, м. Київ, вул. Садова,1, редакція газети «Урядовий кур’єр» або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua