ТРИВОЖНИЙ ФАКТ 

З 1991 по 2010 рік загальна чисельність чоловіків скоротилася на 3,2 млн
 

Середня тривалість життя у світі — 68 років. В Україні чоловіки живуть у середньому 62 роки, жінки — 73. Це означає, що чимало співвітчизниць у літньому віці у нас можуть залишитись самотніми. І вже залишаються. Чому ж чоловіки передчасно йдуть із життя? Основні причини банальні. Вони зловживають алкоголем, курінням, переїданням. А ще працюють на шкідливих підприємствах. Надто багато нервують. Одне слово, не бережуть себе. 

Старша жінка, отже самотня

Відомо, що народжується завжди більше хлопчиків, але при досягненні шлюбного віку чисельність чоловіків і жінок вирівнюється. Пізніше — переважають жінки. В нашій країні чисельність жінок збільшується над чоловіками після 30 років, і ця перевага зростає у кожній наступній віковій групі. Якщо у віці 75 років чисельність жінок над чисельністю чоловіків більша рівно удвічі, то у віці 80 років — вже втричі. А вже у старших вікових групах це співвідношення дещо зростає.  

— Проаналізувавши сукупну чисельність літнього населення (віком 60 років і старших), ми побачили, що чисельність 60-річних жінок і старших перевищує відповідну чисельність чоловіків у 1,9 раза, — каже Ганна Герасименко, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. — При цьому чисельність самотніх жінок віком за 60 перевищує чисельність самотніх чоловіків, яким за 60, в 5,7 раза. Приміром, серед населення віком 60 років і старших жінок  налічується 6137002 осіб (з них одиначки становлять 2350900 осіб), а чоловіків, відповідно, 3235355 і 409400 осіб. 

 

На певну кількість дівчат припадає менше хлопців. Фото Володимира ЗАЇКИ

Населення й далі старітиме

За статистикою, частка осіб віком 65 років і старших у складі всього населення країни становила: на початок 2000 р. — 13,9%; 2010 р. — 15,7%. А серед сільського населення: на початок 2000 р. — 18,2%; 2010 р. — 19%. Це свідчить про те, що з роками Україна поступово перетворюватиметься на державу престарілих.

Експерти Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, очікують, що в 2020 р. рівень старіння всього населення (частка осіб віком 65+) сягне 16,4%, в 2030 р. — 19,5%, в 2040 — 21,1%, в 2050 р. — 23,9%.

Чинники постаріння в Україні, за словами Ганни Герасименко, такі. На противагу розвиненим країнам Європи, які старіють внаслідок зростання тривалості життя («постаріння згори»), у нас  відбувається процес «постаріння знизу», тобто за рахунок скорочення чисельності молодих та працездатних вікових груп в умовах загальної депопуляції (зменшення всього населення) та не надто високої тривалості життя. Якщо припустити, що тривалість життя зростатиме, процес постаріння посилиться. Тож прогнози фахівців справдяться.

Що очікувати сильній статі?

За даними Державної служби статистики України, середня очікувана тривалість життя при народженні у чоловіків в 2009—2010 рр. становила 65,28 року, жінок — 75,2 року.

За розрахунками Павла Шевчука, провідного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, показники середньої очікуваної тривалості життя населення становлять:

у віці 16 років: чоловіки — 50,2 року, жінки — 60,1 року;

у віці  45 років: чоловіки — 25,2 року, жінки — 32,8 року;

у віці 60 років: чоловіки — 14,9 року, жінки — 19,9 року.

У цілому в 2010 р. відбулось істотне підвищення середньої тривалості життя населення (70,44 року) в порівнянні з попереднім періодом і відповідне скорочення розриву в тривалості життя чоловіків і жінок. Все попереднє десятиріччя середня тривалість життя  чоловіків коливалась у межах рівня 62 роки, жінок — 74 років (тобто розрив був близько 11—12 років).

До слова, розрив у тривалості життя чоловіків і жінок починає формуватися набагато раніше, а саме — у працездатному віці. Рівні смертності чоловіків перевищують рівні смертності жінок у всіх вікових групах, проте в період з 25 до 50 років вікові рівні смертності чоловіків перевищують вікові рівні смертності жінок в 3 рази і більше. Саме тому можна говорити про «надсмертність» чоловіків працездатного віку. 

Жінки витриваліші

Як стверджують фахівці, і вони мають рацію, важливим чинником тривалості життя людини є спадковість, тобто генетика. І це справді важливий аргумент, який не підлягає сумніву. Але, прийшовши у цей світ, людина ніби дає старт своєму буттю. Згодом  обирає такий спосіб життя, який їй подобається. На жаль, не завжди здоровий. Згубні звички, перевтома, горіння на роботі, депресія й апатія призводять до низки захворювань. Якщо аналізувати лише показники «вимирання», то тільки з 2000-го по 2010 р. в Україні померло 4,2 млн чоловіків (жінок — 4 млн), наводить дані Ганна Герасименко. Хоча в абсолютному вимірі ці показники зіставні за розміром, необхідно зважати, що жінок в цілому більше у загальній чисельності населення (тобто ці 4 млн померлих становлять менший відсоток  загальної чисельності жінок); крім того, вони помирають у більш пізньому віці (завдяки довшій тривалості життя).    

Тим часом показники первинної захворюваності (тобто випадки захворювань, що зареєстровані вперше протягом року) є значно вищими у чоловіків за всіма видами хвороб, що пов’язані зі способом життя та ризикованою поведінкою. Наприклад, рівні первинної захворюваності чоловіків на туберкульоз в розрахунку на 100 тис. населення перевищують відповідні показники у жінок майже в 3 рази; на алкоголізм та алкогольні психози — в 7—8 разів, на наркоманію —  в 8—9 разів, на злоякісні новоутворення — на 10—15% протягом останніх років.

Налаштовуйтесь на позитив

Кандидат економічних наук Лідія Ткаченко переконана, що люди, які оптимістично налаштовані на життя, належать до довгожителів. Приміром, у Швеції чоловіки живуть майже 79 років, бо тут є гендерна рівність. Чоловіки у всьому допомагають дружинам,  більше часу проводять у колі сім’ї.  Як і жінки, вони  можуть піти у відпустку для догляду за дитиною. Саме чоловіки більше займаються родиною, дітьми, беруть на свої плечі побутові проблеми. Тож гармонійна атмосфера в сім’ї усім іде на користь.

До речі. Найдовша тривалість життя чоловіків у Японії — 79 років, у жінок понад 86 років. Найменша в Мозамбіку — 38 років у чоловіків, 39 років у жінок. Природою ж людині закладено жити понад 100 років.

Для цього рекомендується проживати в екологічно чистій  місцевості, добре харчуватися, достатньо рухатися, а щоб не вкорочувати віку, відмовитися від шкідливих звичок.