В Олександрійському районі Кіровоградщини останнім часом підприємства ЖКГ значно посилили адміністративно-примусові заходи проти боржників. Якщо раніше їх попереджували через ЗМІ, оголошеннями на під’їздах тощо, то нині будинки у приватному секторі по селах просто відключають від подачі води чи газу. А з мешканцями багатоповерхівок ці питання вирішують через суди, які приймають рішення на користь надавачів послуг, навіть не проводячи засідання та не викликаючи сторін конфлікту. Далі — описують майно, квартири і стягують гроші. А ще квартири боржників відключають від загальної каналізації. І роблять це без попередження, не переймаючись, чим дихатимуть їхні сусіди.

І на цих комунальників-монополістів абсолютно не діють аргументи, що з багатьма боржниками вони навіть не підписували угоди або ці договори складені не за формою; що самі послуги надаються дуже неякісно: в опалювальний період ми часто недоотримуємо чимало тепла, маємо погане водопостачання, особливо на верхні поверхи. А перерахунків ніхто не робить і на наші скарги з цього приводу абсолютно не реагують. До того ж, комунальники ніколи не звітують про якість води, яку нам постачають. А ми б хотіли знати, що саме споживаємо.

Як нам відстояти свої права?

В. НАГОРНА,
м. Олександрія Кіровоградської області

Юрій ЮСИПЕЦЬ,
т.в.о. директора  департаменту
житлової політики Мінрегіону:

— Відповідно до ст. ст. 19, 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі — закон) відносини у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Споживач має право одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та на умовах договору на надання житлово-комунальних послуг; одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.

Статтею 22 закону передбачено, що виробник послуг зобов’язаний проводити в порядку, встановленому Кабміном, відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Крім того, згідно з пунктом 24 Правил користування тепловою енергією, стверджених постановою Кабміну від 03.10.2007 року № 1198, визначено, що у разі коли обсяг постачання теплової енергії менший, ніж визначений у договорі, теплопостачальна організація повинна зменшити плату шляхом проведення перерахунку за фактично спожиту теплову енергію відповідно до договору.

У разі відхилення параметрів теплоносія в бік зменшення від ствердженого температурного графіка, передбаченого договором, споживачеві проводиться відповідний перерахунок.

Водночас згідно з пунктом 8 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 21.07.2005 року № 630 (далі — правила), послуги надаються споживачеві згідно з договором, що оформляється на основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Статтею 18 закону визначено, що у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Акт-претензію складають споживач та представник виконавця і скріплюють підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необгрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обгрунтовану відмову в задоволенні його претензій.

Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 року № 151.

Водночас слід зазначити, що згідно із статтею 218 Цивільного кодексу країни (далі ЦК) недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом; заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами.

Згідно зі статтею 215 ЦК недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлено законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Законодавством не передбачено нікчемності правочину щодо надання послуг з централізованого водопостачання у разі недотримання форми договору на надання такої послуги.

З огляду на вказане недотримання форми договору про надання послуг з Централізованого водопостачання не є підставою для припинення надання цих послуг.

У разі укладання договорів між споживачем та власником (наймачем) житла у багатоквартирному будинку виникають відносини наступного характеру:

— споживач укладає договори з балансоутримувачем або уповноваженою ним особою на підставі Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20.05.2009 року № 529, та на надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення на підставі типового договору згідно з правилами;

— балансоутримувач укладає договір із суб’єктом господарювання, який надає послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення водоканалом і якого в установленому порядку визначено виконавцем цих послуг, на підставі Типового договору відповідно до правил.

Згідно зі статтею 22 Закону «Про питну воду та питне водопостачання» споживачі питної води мають право на організацію та проведення громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання.

Зазначу, що усі проекти нормативних актів у сфері водопровідно-каналізаційного господарства та Національна доповідь про якість питної води і стан питного водопостачання в Україні, які розробляє Мінрегіон, проходять процедуру громадського обговорення та розміщуються на веб-сайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua/uk/).

Вирішення спорів щодо житлово-комунальних послуг відбувається шляхом переговорів або в судовому порядку.