Я пенсіонер, ветеран праці, дитина війни. Передплачую і читаю «Урядовий кур’єр» вже багато років, а ось звернутися із запитанням вирішив уперше.

З 2010 року маю у власності три земельні паї. Офіційно угоди з орендарем не укладав, але землею користується фермер. Та він мені нічого не платить. Чому так?

І. ЛЕВКІВСЬКИЙ,
с. Левковичі Житомирської обл.

Євген БЕРДНІКОВ,
заступник голови Держземагентства:

— Відповідно до статті 1 Закону «Про оренду землі» (далі — закон), оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Згідно зі статтею 13 закону, договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповідно до статті 21 закону, орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу).

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Таким чином, для отримання орендної плати за землю вам необхідно укласти договір оренди землі з орендарем.

Крім того, відповідно до статті 35 закону спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.