Наприкінці минулого року моєму чоловікові виповнилося 55 років. На той момент у нього було 34,5 року загального трудового стажу, з яких, як ми вважали, 14 років —  в особливо важких та небезпечних умовах праці. Є трудова книжка, де все це записано.

На 55-річчя чоловік потрапив до лікарні. Тож самостійно збирати довідки для оформлення пільгової пенсії не міг. Я взялася йому допомогти. Але… Чиновники тільки сказали категоричне: «Пільгова пенсія йому не належить».

Чому мій чоловік, який нині вже має 35 років стажу, не може отримати чесно зароблене?

Дружина М. СЛАВЦЯ,
с. Кленовець Закарпатської обл.

Владислав МАШКІН, 
директор Департаменту 
пенсійного  забезпечення ПФ:

— Згідно з пунктом «б» статті 13 Закону «Про пенсійне забезпечення», право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів, і за результатами атестації робочих місць, зокрема чоловіки після досягнення 55 років і зі стажем роботи не менш ніж 25 років, з них не менш як 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менш ніж половину стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначають із зменшенням пенсійного віку, передбаченого статтею 12 зазначеного закону (для чоловіків — 60 років), зокрема чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

Для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, в яких має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Відповідно до пункту 3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 18.11.2005 року № 383 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 1 грудня 2005 року за № 1451/11731, при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи.

Згідно із записами трудової книжки, Славець М. І. у період з 31.08.1978 року по  12.10.1979 року працював шофером-експедитором з перевезення отрутохімікатів у Берегівській райсільгосптехніці.

Списком № 2 виробництв, цехів, професій та посад, робота на яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та в пільгових розмірах, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 року № 1173, що діяв у період роботи заявника, вказана професія не передбачена.

Враховуючи наведене, підстав для зарахування до пільгового стажу за Списком № 2 цього періоду роботи немає.

Водночас повідомляю, що в період із 16.04.1980 по 15.07.1992 року пан Славець М. І. працював матросом в Естонському виробничому об’єднанні рибної промисловості Естрибпром.

Питання пенсійного забезпечення осіб, які працювали на території України та Естонської Республіки, вирішується згідно з законодавством кожної з держав з урахуванням положень Договору між урядами України та Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення від 20.02.1997 року, ратифікованого Верховною Радою України 04.11.1997 року.

Статтею 15 цього Договору передбачено, що при призначенні пенсій, зумовлених наявністю періодів роботи за певною професією або на певній роботі, зараховуються тільки періоди, накопичені відповідно до законодавства обох Сторін у відповідній системі або в тій самій професії чи на тій самій роботі. Якщо підсумовані таким чином періоди не відповідають умовам, які дають право на зазначені пенсії згідно із законодавством обох Сторін, то ці періоди зараховуються для призначення пенсій на загальних підставах.

Якщо право на пенсію згідно з законодавством Сторін людина отримує без урахування стажу страхування, набутого згідно із законодавством іншої Сторони, відповідна Сторона призначає пенсію тільки на підставі страхового стажу, набутого згідно з її законодавством.

За повідомленням головного управління Пенсійного фонду в Закарпатській області, Славцю М. І. надано бланк заяви та перелік документів, необхідних для призначення пенсії в Естонській Республіці.