Найближчим часом на розгляд уряду буде подана стратегія реформування держслужби. Також фактично завершено роботу над новою редакцією проектів двох законів «Про держслужбу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Система професійного навчання має бути відображена в цих стратегічних документах. Про це під час проведення щорічної науково-практичної конференції «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам» повідомив голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко. 

За його словами, фахівці досягли консенсусу щодо того, що держслужба та посада в органах місцевого самоврядування — це сфера професійної діяльності. Вони є складовими публічної служби (хоча поки термін «публічна служба» не використовується).

Заощаджувати на підготовці майбутніх управлінців не варто,  адже країні потрібні фахові держслужбовці. Фото Oлександра ЛЕПЕТУХИ 

Відповідно до принципів, методів, підходів вищезгадані проекти законів співпадають на 70%.  Йдеться про компетентність управління людськими ресурсами, кадрову роботу в органах державної влади, перехід на систему HR, яка передбачає рекрутинг, планування кар’єри і професійне зростання. В Україні має з’явитися єдина система підготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців. 

Під час проведення конференції фахівці Національної академії державного управління при Президентові України презентували нову навчальну дисципліну «Прогнозування розвитку територій». Вона розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно об∂рунтованого планування розвитку областей та міст України» (проект РЕОП). Його партнером є Національна академія державного управління при Президентові України.

Цей проект розрахований на 5 років (2010—2015 роки) та впроваджується за фінансової підтримки уряду Канади. Його метою є сприяння стійкому розвитку областей і міст України шляхом розбудови спроможності місцевої влади в плануванні соціально-економічного розвитку територій із використанням інструментів кількісного аналізу та прогнозування. Пілотними територіями проекту РЕОП стали Дніпропетровська та Львівська області, а також 6 міст: Львів, Червоноград, Дрогобич, Нікополь, Кривий Ріг та Дніпропетровськ. Ці області та міста завдяки проекту РЕОП мають змогу здійснити комп?лексний аналіз соціально-економічного розвитку на основі результатів економічного, демографічного та бюджетного прогнозування та порівняльного аналізу.

«Ми збирали дані по містах три роки. Потім складали моделі розвитку до 2017 року по кожному з міст. Вивчали, з яких саме галузей може бути конкурентним кожне конкретне місто, які кластери створювати. Наприклад, для Львівської області була дана рекомендація розвивати туристичний кластер і видавництво, IT», — розповів «УК» Тарас Криворучко, координатор проекту РЕОП.

За період реалізації проекту РЕОП практичних навичок набули майже 100 представників органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади міст. Тут вони вивчають кращий досвід Канади щодо місцевого та регіонального розвитку.

ПРЯМА МОВА 

Голова Національного агентства України з питань державної служби
Костянтин ВАЩЕНКО:

— Ми будуємо професійну за змістом і кар’єрноорієнтовану державну службу. Хоча завжди соромилися слова «кар’єрист», але насправді з точки зору мотивації і побудови власного професійного життя ці закони мають стимулювати молодь. Кар’єрна орієнтованість держслужби має бути зафіксованою в законопроекті.