Промисловість

2014-го порівняно з попереднім роком індекс промислової продукції становив 89,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 13,7.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 89,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності за підсумками 2014 р. обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,4%. 

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 78,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 14,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів випуск продукції зменшився на 14,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 78,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 6,6%.

Сільськегосподарство

За попередніми розрахунками, 2014-го порівняно з 2013 роком індекс обсягу сільськогосподарського виробництва становив 102,8%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 104,1%, господарствах населення — 101,2%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 103,1%.

2014 року індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2013 роком становив 102,0%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 104,6%, у господарствах населення — 100,0%.

Господарства всіх категорій реалізували на забій 3,3 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,3% більше порівняно з  2013 роком, виробили 11,2 млн т молока (на 0,4% більше) та 19,9 млрд шт. яєць (на 4,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2014 р. становила відповідно 41%, 76% та 36%.

За розрахунками, на 1 січня 2015 р. поголів’я великої рогатої худоби становило 4,2 млн голів (на 3,4% менше, ніж на 1 січня 2014 р.), зокрема корів — 2,4 млн (на 3,2% менше), свиней — 7,6 млн (на 1,9% менше), овець і кіз — 1,5 млн (на 1,8% менше), птиці всіх видів — 218,4 млн голів (на 1,0% менше). Населення утримувало 69,0% загальної чисельності великої рогатої худоби, зокрема корів — 77,5%, свиней — 50,5%, овець і кіз — 85,8%, птиці всіх видів — 43,0%.

Будівництво

У 2014 році підприємства виконали будівельних робіт  на  суму 50,2 млрд грн. Індекс  будівельної  продукції 2014-го порівняно з 2013 роком становив 78,3%.

Будівництво будівель скоротилося на 22,3%, зокрема нежитлових — на 35,6%. Будівництво житлових будівель зросло на 1,8%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 21,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 82,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,2% та 7,4% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Полтавської та Харківської областей) виконали 63,4% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — листопад 2014 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 50 113,6 млн дол. та 49 820,4 млн дол. Порівняно з січнем — листопадом 2013 р. експорт скоротився на 11,3% (на 6367,4 млн дол.), імпорт — на 27,6% (на  19 038,1 млн дол.).   Позитивне сальдо становило 293,2 млн дол. (за 11 місяців 2013 р. від’ємне —  12 377,5 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,01 (за 11 місяців 2013 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 217 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 15 874,2 млн дол., або 31,7% загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 1037 млн дол., або на 7% (у січні — листопаді 2013 р. — 14 837,2 млн дол., або 26,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив  19 156,8 млн дол., або 38,5% загального обсягу і зменшився проти відповідного періоду 2013 р. на 4977 млн дол., або на 20,6% (за 11 місяців 2013 р. обсяг імпорту становив відповідно 24 133,8 млн дол. та 35%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Угорщини.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Росії, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішняторгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2014 р. становив 986,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2013 р. становив 85%.

Оборот роздрібної торгівлі за 2014 р. — 903,5 млрд грн, що становить 91,4% обсягу 2013 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за 2014 р. проти 2013 р. зменшився на 12% і становив 21,3 млрд грн.

Транспорт

За 2014 р. підприємства транспорту перевезли 671,2 млн т вантажів, що становить 89,9% обсягу 2013 р. Вантажообіг становив 335,2 млрд ткм, або 89,2% обсягу 2013 р.

У 2014 р. перевезення вантажів залізницями скоротилися на 11,1% порівняно з обсягом 2013 р.

Водним транспортом за 2014 р. перевезено вантажів обсягом 6,0 млн т, що на 3,0% більше, ніж за 2013 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 5,1% порівняно з обсягами 2013 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2014 р. перевезли 178,4 млн т вантажів, що на 1,0% менше, ніж за 2013 р. За 2014 р. авіаційним транспортом перевезено 78,2 тис. т вантажів, що на 15,5% менше, ніж за 2013 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 240,0 млн ткм, що на 11,7% менше, ніж за 2013 р.

За 2014 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5,9 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 106,1 млрд пас.км, що становить відповідно 94,7% та 88,3% обсягів 2013 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2013 р. зменшилося на 3,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,9 млрд пасажирів, що на 8,8% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2013 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,3%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 16,7% порівняно з 2013 р., зокрема закордонні перевезення зросли на 26,5%. Перевезення пасажирів річковим транспортом скоротилися на 10,5%. Авіаційним транспортом перевезено 6,5 млн пасажирів, що на 16,8% менше, ніж за 2013 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2014 р. загалом становив 124,9% (у 2013 р. — 100,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 24,8%. Найбільше (на 76,7—55,9%) зросли ціни на рис, продукти переробки зернових та фрукти. На 37,2—22,8% стали дорожчими  риба та продукти з риби, яйця, сало, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, олія, хліб, макаронні вироби, цукор. Водночас на 10,6% знизилися ціни на овочі.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 34,3%, що зумовлено підвищенням плати за каналізацію на 69,5%, природний газ — на 62,8%, водопостачання — на 47,4%, гарячу воду, опалення — на 46,9%, тверде паливо — на 31,7%, скраплений газ — на 22,0%, електроенергію — на 11,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 30,0% здебільшого зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 46,2%. Крім того, на 17,4% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт загалом на 41,6% пов’язане з подорожчанням автомобілів у 1,8 раза,  палива та мастил у 1,6 раза, а також транспортних послуг на 22,2%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2014 р. загалом становив 131,8% (у відповідному періоді попереднього року — 101,8%).

Доходинаселення

У січні — листопаді 2014 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 5,8% і становив 3439 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6—3,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати був у працівників поштової та кур’єрської діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування і не перевищував 65% середнього рівня в економіці.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 5290 грн, Донецькій області — 3821 грн, Дніпропетровській — 3609 грн, Луганській — 3470 грн. Заробітна плата в Київській області (3439  грн) була на рівні середньої по країні.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78% середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Чернігівській та Волинській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — листопаді 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 94,3%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2014 р.) становила 20,1 млн  осіб, з яких 18,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали самостійно і за допомогою державної служби зайнятості.

Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років — 57,4%, працездатного віку — 65,3%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 8,9%, а працездатного віку — 9,3%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2014 р. становила 512,2 тис. осіб. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,7% осіб, які мали статус безробітного.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 грудня 2014 р. становила 42 953,9 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2014 р. чисельність населення зменшилася на 119,2 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,0 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (145,1 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (25,9 тис. осіб).

Порівняно із січнем — листопадом 2013 р. обсяг природного скорочення збільшився на 7,6 тис. осіб, або з 3,5 до 3,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зменшилася з 11,1 до 10,9 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність залишилася на рівні відповідного періоду попереднього року — 14,6 померлих на 1000 наявного населення.

Державна служба
статистики України

У повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя.