Промисловість

У січні 2011 р. порівняно з відповідним місяцем 2010 р. приріст промислової продукції становив 9,7%. Зростання випуску продукції спостерігалося майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції за січень 2011 р. збільшилось на 7%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд - на 2,5%, кам'яного вугілля - на 14,3%.

У переробній промисловості приріст виробництва за січень 2011 р. становив 14,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів та напоїв випуск продукції зріс на 1,2%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 21,9%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції за січень 2011 р. збільшився на 34,5%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - на 12,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки спостерігалося зменшення випуску продукції на 9%. У січні 2011 р. вироблено 1,7 млн т коксу, 222 тис. т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 214 тис. т бензину моторного та 193 тис. т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції зросли на 28,5%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 36%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за січень 2011 р. одержано приріст продукції 13,3%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції виріс на 27,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції порівняно з січнем 2010 р. за січень 2011р. зменшився на 2,9%. У січні 2011 р. вироблено 18,4 млрд кВт/год електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями - 8,7 млрд кВт/год, атомними - 8,4 млрд кВт/год.

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень 2011 р. порівняно з січнем 2010 р. зріс на 5,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 13,3%, у господарствах населення - скоротився на 1,9%.

За січень 2011 р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 280 тис. т худоби і птиці (у живій вазі), що на 5,3% більше порівняно з січнем 2010 р., вироблено 564 тис. т молока (на 1,9% менше) та 1372 млн шт. яєць (на 22,9% більше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зросли на 15%, у тому числі продукції рослинництва - на 33%, тваринництва -на 4%. У січні 2011 р. порівняно з груднем 2010 р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 1%, у тому числі продукції тваринництва - на 10%; рослинництва - зросли на 11%.

На 1 лютого 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) та підприємствах, що зберігають та переробляють зернові культури, було в наявності 14,2 млн т зерна (на 6% менше порівняно з 1 лютого 2010 р.), у тому числі 6,2 млн т пшениці, 1,8 млн т ячменю, 5,3 млн т кукурудзи, 0,3 млн т жита.

Будівельна діяльність

У січні 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 2,0 млрд грн, що на 6,1% більше порівняно з січнем 2010 р.

На збільшення обсягів будівництва у січні 2011 р. до відповідного місяця 2010 р. найбільше вплинула діяльність підприємств, що спеціалізуються на зведенні будівель і споруд. Серед них збільшили обсяги робіт підприємства з будівництва мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 75,6%).

Наростили обсяги робіт (на 44,1%) підприємства, що будують дороги, аеродроми та облаштовують поверхні спортивних споруд.

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами чотирьох регіонів - Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей, ще 24% -будівельниками столиці.

Транспорт

За січень 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 61,1 млн т вантажів, що на 12,2% більше від обсягу перевезень вантажів за січень 2010 р. Вантажообіг зріс на 9,4% і становив 33,3 млрд т/км.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем 2010 р. зросло на 14,2%, у тому числі відправлення вантажів - на 16,9%. Відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 49,0%, Південно-Західній - на 43,0%, Одеській - на 27,3%, Донецькій - на 21,0%, Придніпровській - на 6,9%, Південній - на 4,0%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 0,4 млн т, що на 11,6% менше, ніж за січень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем 2010 р. зменшилися на 34,8%, морського транспорту - зросли на 13,0%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом знизилися на 35,0%, морським - збільшилися на 24,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2011 р. перевезено 9,9 млн т вантажів, що на 51,2% більше, ніж за січень 2010 р., та виконаний вантажообіг обсягом 2,1 млрд т/км, який зріс на 21,6%.

За січень 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 5,9 тис. т вантажів, що на 4,1% більше, ніж за січень 2010 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 22,7 млн т/км, що на 14,5% менше порівняно з січнем 2010 р.

За січень 2011 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 549,2 млн пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 9,4 млрд пас/км, що відповідно більше на 4,9% та на 5,6% від обсягів січня 2010р.

Залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) за січень 2011 р. відправлено 32,2 млн пасажирів, що на 0,7% більше, ніж у січні 2010 р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за 2010 р. становив $63067,1 млн, імпорту - $66180,2 млн. Порівняно з 2009 р. експорт збільшився на 27,9%, а імпорт - на 30,8%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило $3113,1 млн (за 2009 р. - також негативне $1312,6 млн).

У 2010 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно $51430,5 млн та $60739,9 млн і збільшились порівняно з 2009 р. на 29,6% та на 33,7%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $9309,4 млн (за 2009 р. також від'ємне - $5737,4 млн). На формування від'ємного сальдо вплинули окремі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (-$15941,3 млн), наземні транспортні засоби, крім залізничних (-$2780 млн) та полімерні матеріали, пластмаси (-$2355,1 млн ).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,4% усіх товарів, до країн ЄС - 25,4% (у 2009р. - відповідно 33,9% та 23,9%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (26,1% експортних та 36,5% імпортних поставок).

Зріс експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Італії - на 96,5%, Російської Федерації - на 58,1%, Білорусі - на 50,9%, Польщі - на 47,9%, Туреччини - на 42,3%, Індії ( на 23,7% та Німеччини - на 20,1%.

Із країн СНД імпортовано 44% усіх товарів, із країн ЄС -31,4% (у 2009 р. - відповідно 43,3% та 33,9%).

Збільшились порівняно з 2009 р. імпортні поставки з Китаю (на 71,9%), Російської Федерації (на 67,7%), Білорусі (на 51,7%), США (на 37,4%), Польщі (на 28,5%), Італії (на 22%), Німеччини (на 19,5%).

Обсяг експорту послуг України у 2010 р. становив $11636,6 млн США і по відношенню до 2009р. збільшився на 21,2%, імпорту - відповідно $5440,3 млн і на 5,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило $6196,3 млн (у 2009 р. - $4424,8 млн).

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на 1 січня 2011 р. склав $44,7 млрд, що на 11,6% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу становив $978,5.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 2010 р. становив $4655,0 млн.

Оптова та роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Обіг підприємств оптової торгівлі за січень 2011 р. становив 59,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем 2010 р. зріс на 8,4%.

Обіг роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарообіг підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2011 р. становив 41,1 млрд грн, що на 11,7% більше обсягу січня 2010 р. У структурі обігу роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%. В обігу організованих ринків 16,8% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Обіг ресторанного господарства (з урахуванням обігу фізичних осіб-підприємців) за січень 2011 р. порівняно з січнем 2010 р. зріс на 5,9% і становив 1,4 млрд грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2011 р. становив 101,0% (у січні 2010 р. - 101,8%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2011 р. становив 101,3% (у січні 2010 р. - 101,9%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2010 р. становив 118,9% (за 2009 р. - 108,6%).

Доходи населення

У 2010 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 2239 грн і порівняно з відповідним періодом 2009 р. збільшився на 20,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5-3,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, у сільському господарстві, мисливстві, та пов'язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 65% від середнього по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, водночас лише у п'яти з них заробітна плата перевищила середню по країні: у Києві - 3431 грн, Донецькій - 2549 грн, Дніпропетровській - 2369 грн, Київській - 2295 грн та Луганській - 2271 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати - у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 78% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у 2010 р. порівняно з 2009 р. становив 110,2%.

Упродовж 2010 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 17,3%, або на 255,3 млн грн, і на 1 січня 2011 р. становила 1218,1 млн грн, що дорівнює 4,3% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2010 р.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що перебувають в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 лютого 2011 р. становила 58,2 тис. грн.

У 2010 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1766,8 тис. сімей, що становило 78,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях - 1354,0 тис., у сільській місцевості - 412,8 тис. сімей.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 лютого 2011 р. становила 610,3 тис. осіб. По допомогу в працевлаштуванні до цієї установи впродовж січня 2011 р. звернулося 121,8 тис. незайнятих громадян порівняно зі 160,4 тис. у грудні (у січні 2010 р. - 89,2 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2011 р. становила 585,6 тис. осіб, або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу з безробіття отримували 76,5% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій - посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні за січень 2011 р. зріс на 0,1 відсоткового пункту і на 1 лютого 2011 р. становив 2,1% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зріс на 0,3 відсоткового пункту і становив 3,2% населення працездатного віку, у міських поселеннях - на 0,1 відсоткового пункту і 1,7% відповідно.

Демографічна ситуація

На 1 січня 2011 р. в Україні, за оцінкою, проживало 45778,5 тис. осіб. Упродовж 2010 р. кількість населення зменшилася на 184,4 тис. осіб, або на 4,0 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Кількість населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (200,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (16,1 тис. осіб).

Народжуваність у 2010 р. знизилася порівняно з 2009 р. з 11,1 до 10,8 живонароджених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність - з 15,3 до 15,2 особи.

Державний комітет статистики України