Промисловість

У січні 2014 р. порівняно з  січнем 2013 р. індекс промислової продукції становив 95%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня 2014 р. випуск продукції зріс на 0,7%, зокрема у добуванні металевих руд — на 3,4%. Разом із цим скорочення обсягу виробництва продукції спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля на 1,1%, сирої нафти та природного газу — на 1,8%. За січень 2014 р. видобуто 1,8 млрд м3 природного газу, 178 тис. т сирої нафти та вироблено (видобуто) 6,1 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих,  5 млн т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні 2014 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 3,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності за підсумками січня 2014 р. обсяги виробництва продукції зросли на 1,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції зріс на 10,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за підсумками січня 2014 р. індекс промислової продукції становив 91,7.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 6,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні 2014 р. індекс виробництва становив 94,2 %.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 89,9 %.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 77,1%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за підсумками січня 2014 р. зменшився на 0,9%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2014 р. порівняно з січнем 2013 р. становив 106,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 111,3%, господарствах населення — 100,9%.   

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень п. р. порівняно з січнем 2013 р. збільшився на 23,9%, у т.ч. рослинництва — на 29,5%, продукції тваринництва — на 17,9%.

Станом на 1 лютого 2014 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 19,9 млн т зерна (на 28% більше проти 1 лютого 2013 р.), у т.ч. 6,1 млн т пшениці, 1,6 млн т ячменю, 11,1 млн т кукурудзи, 0,4 млн т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 10,8 млн т зерна (на 46% більше), у т.ч. 3,2 млн т пшениці, 1,3 млн т ячменю, 5,5 млн т кукурудзи, 0,1 млн т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 9,1 млн т зерна (на 12% більше), у т.ч. зернозберігаючі — 6,7 млн т (на 10% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,6 млн т (на 64% більше, ніж на 1 лютого 2013 р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 2,6 млн т (на 67% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, — 3,0 млн т (на 60% більше, ніж торік).

Капітальні інвестиції

За січень—грудень 2013 року підприємствами та організаціями держави за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 247,9 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 11,1% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,4% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 16,4%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (41,1%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, обсяги яких порівняно з січнем—груднем 2012 р. зросли на 0,3%. Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили    40,3 млрд грн. (16,2% від загального обсягу), що на 4,1% більше січня—грудня  2012 р. Найбільшу частку капітальних інвестицій (41,1%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, обсяги яких порівняно з січнем—груднем 2012 р. зросли на 0,3%. Так, інвестиції підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря збільшились на 31,5%, водопостачання, каналізації та поводження з відходами — на 33,8%, підприємства переробної промисловості збільшили обсяги капітальних інвестицій на 7,7%. Разом з тим на 32,2% зменшили освоєння капітальних інвестицій підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили40,3 млрд грн (16,2% від загального обсягу), що на 4,1% більше січня—грудня  2012 р.

Будівельна діяльність

У січні 2014 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 2,7 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні п.р. порівняно з січнем 2013 р. становив 83,6%. 

Будівництво будівель скоротилось на 8,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 82,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,7% та 8,9% відповідно.

За 2013 р. в Україні прийнято в експлуатацію 11217,2 тис. м2 загальної площі житла, з яких 2985,2 тис. м2 (або 26,6% загального обсягу житла).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку із загальних обсягів товарів та послуг вилучена вартість послуг з переробки давальницької сировини, які за 2013 р. становили  в експорті 1694,7 млн дол. США, в імпорті — 11 млн дол.) України за 2013 р. становив 76126,5 млн дол. США, імпорту — 84602,3 млн дол. Порівняно з 2012 р. експорт становив 92,4%, а імпорт — 92,6%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 8475,8 млн дол. (за 2012 р. — також негативне 8985,3 млн дол.).

За 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 63312 млн дол. США та 76964 млн дол. Порівняно з 2012 р. експорт склав 92%, імпорт — 90,9%. Від’ємне сальдо становило 13652 млн дол. (за 2012 р. також від’ємне — 15848,3 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (за 2012р. — 0,81).

Зовнішньоторговельні  операції проводились з партнерами із 229 країн світу.

Із країн СНД імпортовано 36,3% усіх товарів, із країн ЄС — 35,1% (за 2012 р. — відповідно 40,7% та 31%).

Головним торговим партнером серед країн СНД за 2013 р. як в експорті, так і в імпорті послуг залишається Російська Федерація.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2014 р. становив 59,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 99,1% порівняно з січнем 2013 р.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2014 р. становив 64,8 млрд грн, що на 8,8% більше обсягу січня 2013 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,3%. В обороті організованих ринків 12,2% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень 2014 р. проти січня попереднього року збільшився на 2,2% і становив 1,8 млрд грн.

Транспорт

За січень 2014 р. підприємствами транспорту перевезено 57,5 млн  вантажів, що на 1,4% більше, ніж за січень 2013 р. Вантажооборот становив 29,2 млрд км, що на 2,2% більше обсягів січня 2013 р.

У січні 2014 р. порівняно з січнем 2013р. перевезення вантажів залізницями збільшилися на 1,9%.

Водним транспортом за січень 2014 р. перевезено вантажів у обсязі 0,3 млн або 88,1% від обсягу січня 2013 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 2,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2014 р. перевезено 11,2 млн  вантажів, що на 1,3% більше, ніж за січень 2013 р.

Магістральними трубопроводами у січні 2014 р. транспортовано 13,1 млн  вантажів, що більше на 0,7% від обсягу транспортування вантажів у січні 2013 р.

За січень 2014 р. авіаційним транспортом перевезено 4,8 тис. т вантажів, що склало 50,3% від обсягів січня 2013 р.

За січень 2014 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 498,2 млн пасажирів.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем 2013 р. зменшилося на 1,1%.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2014 р. становив 100,2% (у січні 2013 р. — 100,2%).

На споживчому ринку в січні п. р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільш суттєво (на 9,3%) подорожчали овочі. На 2,5—0,9% зросли ціни на фрукти, цукор, молоко, кисломолочну продукцію, сметану, сири, масло, на 0,2—0,1% — рис, безалкогольні напої, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби. Водночас відчутно (на 22,6%) знизилися ціни на яйця. На 0,5—0,1% стали дешевшими соняшникова олія, сало, маргарин, макаронні вироби.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2014 р. становив 100,5 % (у відповідному місяці попереднього року — 100,3%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2013 рік у цілому становив 104,0 % (за 2012 р. — 109,0%).

Доходи населення

У 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2012 р. збільшився на 7,9% і становив 3265 грн.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування та сільського господарства і не перевищував 70% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у 2013 р. порівняно з 2012 р. становив 108,2%.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: м. Києві — 5007 грн, Донецькій області — 3755 грн, Київській — 3351 грн, Луганській — 3337 грн, Дніпропетровській — 3336 грн.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77% від середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та  Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у 2013 р. порівняно з 2012 р. становив 108,2%.

Упродовж 2013 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 9,6%, або на 85,5 млн грн, і на 1 січня 2014 р. становила 808,2 млн грн, що дорівнює 2,2% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2013 р.

У січні—грудні 2013 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1734,9 тис. сімей, що становило 96,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в грудні 2013 р. становив 206,9 грн.

У січні—грудні 2013 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 38,4 млрд грн (99,0% нарахованих за цей період сум).

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 7,7% і на кінець січня 2014 р. становила 525,1 тис. осіб або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 82,3% осіб, які мали статус безробітного.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2014 р. становила 45426,2 тис. осіб. Упродовж 2013 р. чисельність населення зменшилася на 126,8 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,8 особи. Разом з тим у десяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Державна служба 
статистики України