Промисловість

У січні — листопаді 2013-го порівняно з відповідним періодом 2012 року індекс промислової продукції становив 95%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів за підсумками 11 місяців випуск продукції зменшився на 0,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня — листопада 2013 року обсяг виробленої продукції зменшився на 5,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні — листопаді 2013 року обсяги виробництва продукції зросли на 2,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 11,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 81,5%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 12,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня — листопада 2013 року спад виробництва промислової продукції становив 6,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86,1.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за 11 місяців 2013 року зменшився на 1,1%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні — листопаді  2013 року порівняно з відповідним періодом 2012-го становив 111,7%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 118,4%, господарствах населення — 105,2%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 115,1%, продукції тваринництва — 104,5%.

За розрахунками, на 1 грудня 2013 року загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,0 млн голів (на 2,3% більше, ніж на 1 грудня 2012 року), зокрема корів — 2,6 млн (на 0,6% менше); свиней — 8,3 млн (на 4,3% більше), овець і кіз — 1,9 млн (на 6,9% більше), птиці всіх видів — 245,5 млн голів (на 7,5% більше). У господарствах населення утримувалося 71% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів — 78%; свиней — 52%, овець і кіз — 87%, птиці всіх видів — 45%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — листопад 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. знизилися на 2,6%, зокрема продукції рослинництва — на  6,6%, тваринництва — зросли на 1,1%. У листопаді  порівняно з жовтнем цього року середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 1,2%, зокрема рослинництва — на 3,4%, тваринництва — знизилися на 2,8%.

Будівельна діяльність

У січні — листопаді 2013 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 51,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2012 року становив 85,4%.

Будівництво будівель скоротилось на 9,4%, зокрема нежитлових — на 17,2%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 19,0%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 8,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 81,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,9% та 7,3% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Полтавської областей) виконано 61,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень — жовтень 2013 року обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 51 876,8 млн дол. США та 63 413,9 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 року експорт та імпорт становили по 90,6%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 11 537,1 млн дол. (за 10 місяців 2012 року також від’ємне — 12 701,6 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, як і за 10 місяців 2012 року, становив 0,82.

Зовнішньоторговельні  операції проводились із партнерами із 219 країн.

До країн СНД було експортовано 35,9% усіх товарів, до країн ЄС — 26% (у січні — жовтні 2012 року — відповідно 37% та 24,3%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 47,9%, Туреччини — на 1,1%. Одночасно скоротився до Єгипту на 14,6%, Російської Федерації — на 13,8%, Казахстану — на 10,1%, Польщі — на 5% та Італії — на 3,3%.

Із країн СНД імпортовано 36,5% всіх товарів, із країн ЄС — 34,6% (за січень — жовтень 2012 року — відповідно 41,5% та 30,6%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини та Великої Британії.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Запорізької та Одеської областей.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — листопад 2013 року становив 960,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 98,5% порівняно з січнем — листопадом 2012 року.

Оборот роздрібної торгівлі  за січень — листопад 2013 року становив 793,7 млрд грн, що на 9,2% більше обсягу січня — листопада 2012-го.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень — листопад 2013-го проти січня — листопада попереднього року збільшився на 1,1% і становив 22 млрд грн.

Транспорт

За січень — листопад 2013 р. підприємствами транспорту перевезено 689,2 млн т вантажів, що становило 97,4%  обсягу перевезень вантажів у січні — листопаді 2012 року. Вантажообіг становив 344,6 млрд ткм, або 95,5% обсягу січня — листопада 2012-го.

У січні — листопаді 2013 року перевезення вантажів залізницями становили 96,0% обсягу січня — листопада 2012-го, зокрема відправлення вантажів зменшилося на 1,2%.

Водним транспортом за січень — листопад 2013 року перевезено вантажів обсягом 5,8 млн т, або 79,6% обсягу січня — листопада 2012-го. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 2,3% обсягів січня — листопада 2012 року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — листопад 2013 року перевезено 166,6 млн т вантажів, що на 1,1% більше, ніж за січень — листопад 2012-го, виконано вантажообіг обсягом 36,8 млрд ткм, який зріс на 2,5% порівняно з відповідним періодом торік.

За січень — листопад 2013 року авіаційним транспортом перевезено 90,7 тис. т вантажів, що на 19,4% менше, ніж за січень — листопад 2012-го. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 248,3 млн ткм, що на 24,6% менше, ніж за січень — листопад 2012 року.

За січень — листопад 2013 року послугами пасажирського транспорту скористалися 6,1 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 118,5 млрд пас./км, що становить відповідно 97,0% та 96,7% обсягів січня — листопада 2012 року.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — листопадом 2012 року зменшилося на 0,9%.

 Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,6%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 11,3% порівняно із січнем — листопадом 2012 року. Підприємства м. Севастополя, які виконали 80,4% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 15,4.

Авіаційним транспортом перевезено 7,6 млн пасажирів, що становить 99,0% обсягів січня — листопада 2012 року.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень — листопад 2013 року становив 100,0% (у відповідному періоді попереднього року — 99,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,5%. На 16,3—7,0% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, сало і соняшникову олію; на 4,8—2,7% — овочі, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти. Разом з цим на 12,0—6,5% подорожчали яйця, цукор, масло, кисломолочна продукція; на 4,7—0,9% — сири, сметана, хліб, рис, безалкогольні напої, маргарин, макаронні вироби та молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 8,8%, зокрема тютюнові вироби — на 12,2%, алкогольні напої — на 4,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%, плата за квартиру підвищилася на 2,9%. Водночас на 0,7% знизилися тарифи на гарячу воду, опалення.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,9% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 3,1%), амбулаторних послуг (на 3,0%), послуг лікарень (на 2,7%).

Ціни на транспорт загалом зросли на 1,7%, що здебільшого пов’язано з підвищенням вартості перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом на 13,0% та 4,5% відповідно. Водночас на 2,5% подешевшали паливо та мастила.

Послуги освіти подорожчали на 2,4%, плата за навчання в середніх закладах освіти та утримання дітей у дошкільних закладах зросла на 3,8%, навчання у вищих закладах — на 2,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за січень — листопад 2013 року становив 101,0% (у відповідному періоді попереднього року — 101,8%).

Доходи населення

У січні — жовтні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2012-го збільшився на 8,2% і становив 3232 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добування кам’яного та бурого вугілля й  виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6—3,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування та сільського господарства не перевищував 70% середнього рівня по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, лише у п’яти з них заробітна плата перевищила середню по країні: м. Києві — 4955 грн, Донецькій області — 3721 грн, Київській — 3334 грн, Дніпропетровській — 3312 грн, Луганській — 3308 грн.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76% середнього по економіці, спостерігався в Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — жовтні 2013 року порівняно з відповідним періодом 2012-го становив 108,7%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 7,4% і на кінець листопада 2013 року становила 423,8 тис. осіб, або чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу з безробіття отримували 77,7% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з жовтнем збільшився на 0,1 в.п. і на кінець листопада цього року становив 1,5% населення працездатного віку. Найвищим цей показник був у Черкаській області (2,5%), а найнижчим — у м. Києві (0,5%).

За сприяння Державної служби зайнятості у січні — листопаді було працевлаштовано 515,1 тис. осіб, або 36,7% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, зокрема у листопаді — 34,6 тис. осіб, або 6,7% усіх громадян, працевлаштованих за одинадцять місяців року.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2013 року становила 45 447,0 тис. осіб. Упродовж січня — жовтня 2013-го чисельність населення зменшилася на 106,0 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,8 особи. Разом з тим у десяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (128,9 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (22,9 тис. осіб).

Порівняно із січнем — жовтнем 2012 року обсяг природного скорочення збільшився на 15,4 тис. осіб, або з 3,0 до 3,4 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. 

Народжуваність зменшилася з 11,5 до 11,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність залишилася на рівні відповідного періоду минулого року — 14,5 %. 

У січні — жовтні 2013 року у 12 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 15 регіонах — міграційне скорочення.

Державна служба статистики