У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У лютому 2011 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислової продукції становив 11,5%, за січень-лютий 2011 р. - 10,5%. Зростання випуску продукції спостерігалось майже за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем-лютим 2010 р. збільшилось на 5,8%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд - на 2,9%, кам'яного вугілля - на 11%.

У переробній промисловості приріст виробництва за січень-лютий 2011 р. становив 14,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 2,1%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 18,1%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції за січень-лютий 2011 р. збільшився на 23,7%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - на 10,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення спостерігалось зменшення випуску продукції на 3,4%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги продукції збільшились на 22,7%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції збільшився на 34,5%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за січень-лютий 2011 р. одержано приріст продукції 15,2%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції збільшився на 29,2%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень-лютий 2011 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 1,2%. За два місяці 2011 р. вироблено 35,7 млрд кВт•год електроенергії, в тому числі тепловими електростанціями - 17,6 млрд кВт•год, атомними - 15,8 млрд кВт•год.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-лютому 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 105,0%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - 111,7%, у господарствах населення - 98,7%.

За січень-лютий 2011 р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 504 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,1% більше порівняно з відповідним періодом 2010 р., вироблено 1,2 млн т молока (на 1,1% менше) та 2643 млн шт. яєць (на 18,2% більше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-лютий 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зросли на 19%, в тому числі продукції рослинництва - на 42%, тваринництва - знизилися на 1%. У лютому 2011 р. порівняно з січнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 4%, в тому числі продукції рослинництва - на 13%, продукції тваринництва -знизилися на 9%.

На 1 березня 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 12,4 млн т зерна (на 3% менше проти 1 березня 2010 р.), у тому числі 5,3 млн т пшениці, 1,6 млн т ячменю, 4,6 млн т кукурудзи, 0,2 млн т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 5,5 млн т зерна (на 13% менше), в тому числі 2,2 млн т пшениці, 0,9 млн т ячменю, 1,8 млн. т кукурудзи, 0,1 млн т жита.

Будівельна діяльність

У січні-лютому 2011 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 4,4 млрд грн, що на 6,1% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Зростання обсягів будівництва відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт з установлення інженерного устатковання будівель та споруд, обсяги яких скоротились на 9,9%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становить 82,2%).

Збільшили обсяги будівництва підприємства 18 регіонів, серед них найбільше - Рівненської (в 1,5 раза більше), Миколаївської та Івано-Франківської областей (в 1,4 раза більше у кожній).

Транспорт

За січень-лютий 2011 р. підприємствами транспорту перевезено 124,9 млн т вантажів, що на 14,7% більше, ніж за січень-лютий 2010 р. Вантажооборот зріс на 12,7% і становив 67,2 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-лютим 2010 р. зросло на 15,5%, у тому числі відправлення вантажів - на 15,1%.

Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 0,9 млн т, що на 8,3% менше, ніж за січень-лютий 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-лютим 2010 р. зменшилися на 15,0%, морського транспорту -на 2,2%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 20,4%, морським - зросли на 21,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-лютий 2011 р. перевезено 22,6 млн т вантажів, що на 37,8% більше, ніж за січень-лютий 2010 р., та виконано вантажооборот в обсязі 5,1 млрд ткм, який зріс на 8,6%.

За 2 місяці 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 12,5 тис. т вантажів, що на 2,5% більше, ніж за січень-лютий 2010 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 47,8 млн ткм, що на 10,6% менше, ніж за січень-лютий 2010 р.

Послугами пасажирського транспорту в січні-лютому 2011 р. скористалися 1,1 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 18,4 млрд пас. км, що відповідно на 3,7% та на 4,6% більше, ніж за січень-лютий 2010 р.

Залізничним транспортом за січень-лютий 2011 р. відправлено 64,9 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 1,1% більше, ніж за січень-лютий 2010 р.

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2011 р. експорт товарів становив 4621,3 млн дол. США, імпорт - 5037,5 млн дол. Порівняно з січнем 2010 р. експорт збільшився на 53,6%, імпорт - на 54,4%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 416,2 млн дол. (у січні 2010 р. також від'ємне - 254,3 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна
здійснювала з партнерами із 174 країн світу.

До країн СНД було експортовано 33,7% усіх товарів, до країн ЄС - 28,9% (у січні 2010 р. - відповідно 29,8% та 23,2%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (25,7% експортних та 51,3% імпортних поставок).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Польщі - у 2,1 раза, Італії - на 93,2%, Російської Федерації - на 82,3%, Туреччини - на 62,5%, Білорусі -на 57,1%, Індії - на 52,1% та Китаю - на 33,7%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2010 р. збільшилась частка залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, руд і концентратів залізних, виробів із чорних металів, продуктів неорганічної хімії, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка енергетичних матеріалів нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, зернових культур.

Збільшились проти січня 2010 р. обсяги імпортних поставок від головних торговельних партнерів: Німеччини (у 2 рази), США (на 77,5%), Російської Федерації (на 74,9%), Туреччини (на 66,5%), Білорусі (на 45,1%), Китаю (на 27,7%), Польщі (на 25,5%).

Оптова і роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-лютий 2011 р. становив 128,1 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-лютим 2010 р. збільшився на 7,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-лютий 2011 р. становив 82,5 млрд грн, що на 12,7% більше обсягу січня-лютого 2010 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%. В обороті організованих ринків 16,5% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-лютий 2011 р. проти січня-лютого 2010 р. збільшився на 6,8% і становив 2,7 млрд грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-лютому 2011 р. становив 101,9% (у січні-лютому 2010 р. - 103,7%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-лютому 2011 р. становив 106,2% (у січні-лютому 2010 р. -103,8%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні 2011 р. становив 101,1% (у січні 2010 р. - 100,8%).

Доходи населення

У січні 2011 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2297 грн і порівняно з січнем 2010 р. збільшився на 19,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6-3,6 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи, водночас лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві - 3453 грн, Донецькій області - 2688 грн, Дніпропетровській - 2461 грн, Луганській - 2420 грн та Київській - 2336 грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській та Волинській областях і не перевищував 75% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2011 р. порівняно із січнем 2010 р. становив 110,6%.

Упродовж січня 2011 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 10,4%, або на 126,4 млн грн, і на 1 лютого становила 1344,4 млн грн, що дорівнює 5,4% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2011 р. Зростання суми боргу по відношенню до початку року є типовим явищем для цього місяця.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 березня 2011 р. становила 90,7 тис. грн.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 березня 2011 р. становила 635,6 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи впродовж лютого 2011 р. звернулося 112,4 тис. незайнятих громадян проти 121,8 тис. у січні (у лютому 2010 р. - 92,6 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня 2011 р. становила 616,7 тис. осіб, або третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 75,6% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій - посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у лютому 2011 р. зафіксовано в усіх регіонах країни, крім Хмельницької області.

За сприяння державної служби зайнятості у лютому 2011 р. було працевлаштовано 50,5 тис. осіб проти 40,8 тис. у січні 2011 р. (у лютому 2010 р. - 41,6 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб половину становили жінки або молодь у віці до 35 років.

Із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у лютому 2011 р. на допомогу по безробіттю було витрачено 367,7 млн грн.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2011 р. становила 45760,1 тис. осіб. Протягом січня 2011 р. чисельність населення зменшилася на 18,5 тис. осіб, або на 4,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (20,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (1,5 тис. осіб).

Народжуваність у січні 2011 р. збільшилася порівняно з відповідним періодом минулого року з 10,1 до 10,6 живонародженого в розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 16,4 до 15,7 особи.

У січні 2011р. в Україні міграційний приріст зафіксовано у 15 регіонах, у 12 регіонах - міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну протягом січня 2011 р. іммігранти з країн СНД становили 75,9%, з інших країн - 24,1%. Серед вибулих з України 45,8% виїхали до країн СНД і 54,2% - до інших країн.

Державний комітет статистики України